Debat

Knud Vilby: Udenrigsministeriet vildleder om kritik fra FN's torturkomité

Udenrigsministeriet har sendt en pressemeddelelse ud om de anbefalinger, som FN's torturkomité kommer med til Danmark. Men pressemeddelelsen manipulerer den danske befolkning, når den undlader at fremhæve den alvorlige kritik, som Danmark også får af FN, skriver Knud Vilby.

Udenrigsministeriets pressemeddelelse er helt ekstraordinær grov i sin udeladelse af fakta og alvorlig kritik og alene fremhævelsen af, hvor Danmark får ”ros”. Jeg har tidligere i en lang årrække været censor på journalistuddannelser. Pressemeddelelsen ville få dumpekarakter, skriver Knud Vilby.
Udenrigsministeriets pressemeddelelse er helt ekstraordinær grov i sin udeladelse af fakta og alvorlig kritik og alene fremhævelsen af, hvor Danmark får ”ros”. Jeg har tidligere i en lang årrække været censor på journalistuddannelser. Pressemeddelelsen ville få dumpekarakter, skriver Knud Vilby.Foto: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix
Knud Vilby
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Udenrigsministeriet har tirsdag udsendt en pressemeddelelse om de anbefalinger FN’s torturkomité er kommet med til Danmark om forebyggelse og bekæmpelse af tortur.

Komitéens rapport og anbefalinger er et led i den regelmæssige vurdering af landenes forhold, og i forhold til Danmark er det den ottende såkaldt periodiske rapport.

Det nævnes kort i ministeriets pressemeddelelse, at komitéen blandt andet fokuserer på forholdene i fængslerne, myndighedernes håndtering af asylansøgere samt brugen af tvang i psykiatrien. Og det fremhæves, at komitéen roser Danmark for lovændringer og handlingsplaner blandt andet inden for isolationsfængsling, psykiatri og mental sundhed samt samtykke og psykisk vold.

Derefter er der en udtalelse af udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M), om hvor glad Danmark er for komitéen, og om at vi "fortsat vil sikre en høj standard". Regeringen vil nu gennemgå anbefalingerne. 

Læs også

Helt ekstraordinær grov

Heldigvis er der også et link til anbefalingerne, og jeg har nu været dem igennem.

Udenrigsministeriets pressemeddelelse er helt ekstraordinær grov i sin udeladelse af fakta og alvorlig kritik. 

Knud Vilby
Journalist og forfatter

De rejser en lang række konkrete kritikpunkter og spørgsmål, som jeg vender tilbage til, men også et langt mere overordnet principielt spørgsmål, som kunne lyde:

"Hvor vildledende og uvederhæftig har en offentlig myndighed lov til at være i sin officielle kommunikation til samfundet og borgerne?"

Udenrigsministeriets pressemeddelelse er helt ekstraordinær grov i sin udeladelse af fakta og alvorlig kritik og alene fremhævelsen af, hvor Danmark får ”ros”. Jeg har tidligere i en lang årrække været censor på journalistuddannelser. Pressemeddelelsen ville få dumpekarakter, men det er værre, for det er ikke bare elendigt, men også manipulerende og groft misvisende.

Som nævnt indeholder pressemeddelelsen heldigvis et link til anbefalingerne. Rapporten er på 12 sider med i alt 52 punkter.

Her er nogle få af de mange alvorlige kritikpunkter:

  • Alvorlig kritik asylbehandlingen

En lang, grundig og alvorlig kritik af en lang række forhold i asylbehandlingen, herunder kritik af, at Danmark forhandler med potentielle modtagerlande til afviste asylsøgere, selv i tilfælde hvor udviste risikerer tortur eller anden degraderende behandling.

Kritik af ideerne om udlicitering af asylansøgning til Rwanda. Og kritik af den byrde, det lægger på de individuelle asylansøgere, at Danmark har indført en midlertidig i opholdstilladelser, der medfører, at alle tilladelser regelmæssigt tages op til fornyet behandling, også selv om forholdene i hjemlandet ikke har ændret sig.

Der er også alvorlig kritik af, at der er mennesker på udrejsecentre, der har opholdt sig her i 15 år eller mere, og de er afskåret fra at arbejde.

  • Utilstrækkelige garantier 

En række kritikpunkter af beslutningen om at sende dømte kriminelle udlændinge til afsoning i et fængsel i Kosovo inden deres deportation.

Komitéen mener blandt meget andet, at de garantier, regeringen har fået fra Kosovo, om at de fængsledes forhold skal leve op til acceptable standarder, er utilstrækkelige.

  • Fængslede opholder sig op til 23 timer i en celle

En lang række kritikpunkter af overfyldte og underbemandede fængsler, herunder kritik af isolationsfængsling og af varetægtsfængsling.

Komitéen nævner specielt, at manglende alternativer til varetægtsfængsling er en medvirkende årsag til, at fængslerne er overfyldte.

Det nævnes, at varetægtsfængslede opholder sig indtil 23 timer i døgnet i deres celler, og at opholdet for endnu ikke dømte, derfor kan sammenlignes med isolationsfængsel. (Danmark er kendt for at være et af de lande, der varetægtsfængsler allermest).

  • Politi og personale benytter peberspray mod fanger

Komitéen er bekymret over beskyldninger om, at både politi og fængselspersonale bruger peberspray mod fanger, der allerede er bragt under kontrol.

  • Uskyldige børn placeres med kriminelle

Komitéen er bekymret over, at indsatte i udrejsecentre er i et fængselslignende system med fængselsbetjente som personale, og over at mennesker, der har appelleret afgørelser og alene afventer fornyet behandling, placeres sammen med kriminelle.

Det giver anledning til særlig bekymring, at kvinder og børn uden nogen form for kriminel baggrund placeres sammen med kriminelle.

  • Mangel på personale resulterer i tvang over for patienter

Selv om der er sket visse forbedringer, er komitéen stadig bekymret over brugen af tvang over for psykiatriske patienter og vurderer, at årsagen blandt andet er manglende personale.

Læs også

Kommunikationen slører for virkeligheden

Der er som nævnt 52 artikler, og dette er kun et hurtigt og skønsmæssigt udvalg af kritik og anbefalinger. 

Set med offentlighedens øjne, er pressemeddelelsen fra Udenrigsministeriet en selvstændig sag, der viser, at Danmark er langt fra at være et åbent foregangsland.

Knud Vilby
Journalist og forfatter
Nogle er blevet gentaget i årevis, og skiftende regeringer har med åbne øjne besluttet at fortsætte en kritisabel praksis.

Andre er nye eller udbyggede og nuancerede, og det er klart, at regeringen skal have tid til at undersøge dem nærmere.

Men set med offentlighedens øjne er pressemeddelelsen fra Udenrigsministeriet en selvstændig sag, der viser, at Danmark er langt fra at være et åbent foregangsland.

Her - som i mange andre lande – bruges officiel kommunikation til borgerne også til at skjule eller sløre virkeligheden.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Knud Vilby

Fhv. chefredaktør, Information, journalist og forfatter
journalist (Møns Folkeblad 1960)

0:000:00