Overblik: 24 nye initiativer skal give bedre dagtilbud og mere fleksibilitet

AFTALE: Et bredt politisk flertal er enigt om at styrke børns læring og trivsel og give forældre mere frit valg og fleksible tilbud.

Børnefamilier skal have mere fleksibilitet og frit valg, og kvaliteten i dagtilbuddene skal højnes.

Sådan lyder nogle af de initiativer, som regeringen har landet en aftale om sammen med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale.

Partierne er enige om 24 nye initiativer, og der afsættes blandt andet 83 millioner kroner årligt til at ansætte flere uddannede pædagoger i de dagtilbud, som har flest udsatte børn, så de kan få ekstra støtte.

Ifølge børne- og socialminister Mai Mercado (K) skal den nye aftale sikre, at børnene trives bedre, udvikler sig og lærer mere. Det er nemlig i i børnenes allerførste år, at fundamentet bliver lagt til den videre færd i livet.

”Derfor skylder vi alle børn – især de mest udsatte – at give dem dagplejer, vuggestuer og børnehaver med tryghed, leg og udfordringer, så de bliver godt rustet til livet på legepladsen, i skolen og senere i voksenlivet,” siger Mai Mercado i en pressemeddelelse og fortsætter:

”Det er en god nyhed for små børn og deres forældre, at vi nu kan gå i gang med den vigtige opgave, det er at videreudvikle vores dagtilbud. Jeg er glad for, at en så bred kreds af Folketingets partier bakker op om aftalen.”

I finanslovsaftalen fra efteråret blev der prioriteret 580 millioner kroner over fire år til at styrke dagtilbudsområdet. Og det er dem, der nu er blevet udmøntet.

De 24 initiativer lyder:

Øget fleksibilitet og frit valg for børnefamilier (60 millioner kroner)

 • Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider
 • Styrket mulighed for at ønske og få et bestemt dagtilbud
 • Ret til at vælge deltidstilbud for forældre på barsels- eller forældreorlov
 • Øget fleksibilitet i ordningen med tilskud til pasning af egne børn
 • Større gennemsigtighed gennem ny informationsportal
 • Kampagne om muligheden for dagtilbud og forældres frie valg
 • Bedre vilkår for private leverandører
 • Styrket forældreindflydelse i forældrebestyrelser

Bedre læring og trivsel for alle børn og et sammenhængende børneliv (300 millioner kroner)

 • En styrket pædagogisk læreplan
 • Det åbne dagtilbud
 • Fokus på, at børn skal have ferie
 • Mere tid til nærvær gennem mindre og meningsfuld dokumentation
 • Bedre kvalitet i private pasningsordninger og mere gennemsigtighed for forældrene
 • Flere pædagoger til daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner
 • Forsøg med målrettede sociale indsatser
 • Bedre sammenhæng i kommunens indsats for de 0-6-årige
 • Bedre overgange via målrettede forløb for børn frem mod skolestart
 • Bedre udveksling af relevant viden om børnene
 • Krav om læringsfokus i SFO og fritidshjem frem mod start i børnehaveklassen

Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig ledelse (210 millioner kroner)

 • Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne
 • Førstehjælpskurser til personale i dagtilbud
 • Implementering af en styrket pædagogisk læreplan på pædagoguddannelsen og på den pædagogiske assistentuddannelse
 • Viden til praksis og implementering af en styrket pædagogisk læreplan gennem inspirationsmaterialer mv.
 • Partnerskab om kompetenceudvikling og viden til praksis for at styrke faglighed og ledelse

Læs hele aftalen her.

Forrige artikel Kræftens Bekæmpelse og Ældre Sagen: Civile supermagter Kræftens Bekæmpelse og Ældre Sagen: Civile supermagter Næste artikel Her er Altingets program på Folkemødet torsdag Her er Altingets program på Folkemødet torsdag