Professor: København vildleder i sag om lønmanøvre, der anklages for at være ulovlig

Københavns Kommune begår spin og "graver sig dybere ned i et hul", når man giver udtryk for, at en omstridt og måske ulovlig lønmanøvre er godkendt af en revisor, mener professor. Kommunen afviser alt, mens K på rådhuset kalder socialforvaltning "egenrådig".  

Mændenes Hjem har ligget på Vesterbro i mere end hundrede år. 
Mændenes Hjem har ligget på Vesterbro i mere end hundrede år. Foto: Thomas Lekfeldt / Scanpix
Søren Dahl

Københavns Kommune skubber sit revisionsfirma foran sig i et forsøg at retfærdiggøre en lønmanøvre, der muligvis er ulovlig, og som allerede har kostet kommunen mange millioner kroner.

Sådan lyder vurderingen fra Per Nikolaj Bukh, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, efter at han har læst over 400 siders korrespondance mellem Københavns Kommune, Socialtilsynet og Deloitte, som Altinget har fået aktindsigt i. 

I virkeligheden ender forvaltningen med at grave sig endnu længere ned og skabe et større forklaringsproblem.

Per Nikolaj Bukh
Professor ved Aalborg Universitet

"Når kommunen svarer, som de gør, så giver de udtryk for, at Deloitte har nikket til, at de kan regne lønnen til deres egne ansatte ind i herbergenes budgetter," siger han. 

"Men det er bare ikke det, Deloitte selv skriver, at de har undersøgt," fortsætter professoren. 

I januar forklarede Socialforvaltningen i Københavns Kommune til Altinget, at det "har været helt åbent, at finansieringen af disse ydelser har indgået i de takster, som finansierer herbergerne".

"Indregningen i taksterne er blevet revisorgodkendt hvert år," lød det videre i et mailsvar fra forvaltningen, der var blevet spurgt direkte til, hvorvidt kommunen overholdt loven for statsrefusion.

"Deloitte har, når de godkender taksterne, bare konstateret, at kommunens beregninger stemmer overens med det budget, som kommunen selv har lavet - og meldt ind til Socialtilsynet," siger Per Nikolaj Bukh.

Læs også

Graver sig dybere ned
Men dokumenterne, som Altinget har fået aktindsigt i, viser ifølge professoren, at kommunens revisor aldrig har vurderet, om lønmanøvren konkret er lovlig eller ej.

En mail mellem Socialtilsyn Hovedstaden og Deloitte viser, at Socialtilsynet allerede i marts 2022 spurgte Deloitte, om revisionsfirmaet havde undersøgt, om grundlaget for Københavns lønmanøvre var korrekt. 

I samme mail spørger Socialtilsynet direkte Deloitte om, hvorvidt revisionsfirmaet har undersøgt, at kommunens beregninger ikke indeholder "uvedkommende omkostninger" - et spørgsmål, som tilsynet og ministeriet er gået ind i sagen for at finde svar på. 

Foto:

Her svarer Deloitte, at firmaet "ikke har foretaget fuld revision af det anvendte grundlag, da kommunens budget for 2022 anvendes ved beregningen, og der er ikke foretaget revision af kommunens budget". 

Samtidig påpeger Deloitte, at firmaet kun har brugt informationer fra Københavns Kommune til at godkende den takst, som en række myndigheder nu gransker. 

Professoren mener derfor, at København forsøger at give et fejlagtigt billede af, at Deloitte har blåstemplet deres praksis:

"Men i virkeligheden ender forvaltningen med at grave sig endnu længere ned og skabe et større forklaringsproblem."  

Det er vildt, at forvaltningen hårdnakket holder fast i, at man har i den lange ende, når man ser på Socialtilsynets langvarige og hårde kritik.

Karina Bergmann, medlem af Socialudvalget (K)

Afviser anklager 
Socialforvaltningen afviser anklagerne fra Per Nikolaj Bukh og henviser særligt til en tidligere revisorerklæring fra 2021, som også indgår i de over 400 siders aktindsigt.

Her skriver Deloitte nemlig, at kommunens beregning af taksten for Mændenes Hjem, som altså indeholder løn til kommunalt ansatte, i "alle væsentlige henseender" er i  overensstemmelse med loven om statsrefusion.

Den skal være opfyldt for, at kommunen kan få refunderet halvdelen af den takst, som kommunen - ligesom alle andre kommuner - betaler, når borgere overnatter på Mændenes Hjem eller andre herberg. 

Men den forklaring ændrer ikke Per Nikolaj Bukhs vurdering. 

“Loven om statsrefusion er en sag mellem kommunen og ministeriet. Det drejer sig ikke om, hvilket budget socialtilsynet skal godkende,” påpeger Per Nikolaj Bukh.

“Når Socialtilsynet har godkendt budgettet, så tager Deloitte blot udgangspunkt i det. I de år, hvor socialtilsynet godkendte den ulovlige indregning af løn til kommunens medarbejdere, så tog Deloitte naturligvis afsæt i det. Og når tilsynet ikke længere gør det, så gør Deloitte det heller ikke. Det er altså tilsynet der bestemmer.” siger professoren. 

Forvaltningen mener også, at et notat fra 2015 viser, at Deloitte har taget stilling til kommunens lønmanøvre.

Normalt er det jo positivt, at en borgmester har sine ansattes ryg. Men i det her tilfælde mener jeg, at hun burde bekymre sig om at være skatteborgerne og de udsattes vagthund.

Karina Bergmann, medlem af Socialudvalget (K)

I notatet er revisionsfirmaet blevet bedt om at komme med forskellige bud på, hvordan København kan regne løn til deres egne ansatte med i herbergernes budgetter - også kaldet §110-udgifter. 

Her skriver Deloitte, at "der efter vores opfattelse ikke i lovgivningen er bestemmelser, der hindrer forvaltningen i at henføre udgifterne til § 110 for den del af aktiviteterne, der kan henføres hertil".

Deloitte skriver videre: "Under hensyntagen til, at § 110-udgifterne er omfattet af statsrefusion, er det vigtigt at udarbejde en begrundet og dokumenteret fordelingsnøgle".

En sætning, der ifølge Per Nikolaj Bukh er central. 

"Det indrammer jo sagens kerne. Loven er klar omkring, at kommuner skal komme med klar dokumentation for, hvor mange timer den enkelte sygeplejerske eller psykolog bruger på det enkelte herberg eller krisecenter, hvis de vil regne den ansattes løn med i herbergets takst," siger Per Nikolaj Bukh. 

"Det er det, som Deloitte gør Københavns Kommune opmærksom på her, og som Socialtilsynet nu igennem flere år har kritiseret kommunen for ikke at gøre. En kritik der jo som bekendt var så alvorlig, at tilsynet var parat til at lukke Mændenes Hjem, hvis ikke kommunen rettede ind," fortsætter professoren. 

Hverken Socialforvaltningen eller socialborgmester Karina Vestergård Madsen (EL) har ønsket at kommentere historien yderligere.

Læs også

Tilsyn: Revisor skal kontrollere 
I en skrivelse til landets revisorer fra 2021 gør Socialtilsynet det klart, at de forventer, at revisorerne slår alarm, hvis de opdager, at ledelsen på herberger eller krisecentre indregner udgifter i deres budgetter, som er "uvedkommende for tilbuddets virksomhed". 

Af samme notat fremgår det dog, at tilsynet ikke forventer, at revisorerne gennemreviderer budgetter for selvejende herberg som Mændenes Hjem, der har driftsoverenskomst med en kommune, hvert eneste år. 

I stedet indgår herbergerne i en turnusordning, hvorfor der kan gå flere år imellem, at de bliver udsat for en fuld revision.

Socialtilsynet skriver dog, at de forventer samme "pløjedybde", når en revisor tjekker herberger med kommunal overenskomst, som hvis der var tale om et privat tilbud. 

Per Nikolaj Bukh mener derfor, at der kan være gode forklaringer på, hvorfor Deloitte ikke har opdaget kommunens manøvre med at regne løn ind i herbergernes budgetter. 

"Der er tale om en praksis, som Socialtilsynet først for nylig har slået ned på, fordi kommunens budgetter i mange år har været dybt uigennemskuelige. Derfor vil det også være svært for et privat revisionsfirma at konstatere, at en post i budgettet er uvedkommende, hvis ikke myndigheden på området har afvist at godkende den først," siger Per Nikolaj Bukh.

K: "Det er vildt" 
På Københavns Rådhus får de nye oplysninger Konservative til at kritisere Socialforvaltningen for "egenrådigt" at ignorere Socialtilsynets kritik. 

"Det er vildt, at forvaltningen hårdnakket holder fast i, at man har i den lange ende, når man ser på Socialtilsynets langvarige og hårde kritik. At man så skråsikkert mener at vide bedre, end den myndighed der skal kontrollere dem og holde tilsyn med én," siger Konservatives socialordfører, Karina Bergmann. 

"Og jeg forstår slet ikke, hvorfor man forsvarer sig med, at kommunens revisor har blåstemplet det, man foretog sig, når det reelt ikke virker til at være tilfældet," tilføjer socialordføreren. 

Karina Bergmann finder det også uforståeligt, at socialborgmester Karina Vestergård Hansen (EL) indtil videre ikke har ville kommentere Socialtilsynets kritik af hendes forvaltnings praksis. 

"Normalt er det jo positivt, at en borgmester har sine ansattes ryg. Men i det her tilfælde mener jeg, at hun burde bekymre sig om at være skatteborgerne og de udsattes vagthund," siger socialordføreren. 

Revisor siger nej 
Som Altinget for nylig kunne beskrive, har Københavns Kommune for kort tid siden besluttet at trække lønudgifter til deres egne ansatte ud af budgetterne for Mændenes Hjem samt en andre række herberger og krisecentre. 

Dog foreløbigt kun for 2023. 

Dermed skal kommunen selv betale lønningerne selv, og det har efterladt et hul på godt 11 millioner kroner i kommunekassen, som politikerne på rådhuset måtte dække med midler fra årets overførselssag.

Det får også SF's socialordfører, Annika Smith, til at se kritisk på Socialforvaltningens ageren. 

"Forvaltningen er i årevis blevet advaret af myndighederne om, at deres praksis var kritisabel. Derfor mener jeg også, at man burde have gjort alt for at få undersøgt, om det man foretog sig, rent faktisk var lovligt," siger Annika Smith. 

"Nu står vi i en situation, hvor man alligevel er tvunget til at betale udgifterne selv med de sparsomme midler, vi har. En regning, der jo risikerer at vokse sig endnu større, når ministeriet er færdig med sin undersøgelse," tilføjer hun. 

En af årsagerne til, at kommunen retter ind, er ifølge Socialforvaltningen selv, at Deloitte efter Socialtilsynets kritik ikke længere vil godkende forvaltningens praksis. 

Men det er en "forventelig udvikling", mener Per Nikolaj Bukh. 

"En revisor vil ikke godkende noget, som Socialtilsynet vurderer er ulovligt. Derfor er det jo også naturligt, at Deloitte ændrer deres vurdering, når Socialtilsynet ændrer deres konklusion," påpeger professoren. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Per Nikolaj Bukh

Professor, Aalborg University Business School, Aalborg Universitet
cand.oecon. (Aarhus Uni. 1991), ph.d. i driftsøkonomi (Aarhus Uni. 1995)

0:000:00