Professor: Velfærdskoncerners fremmarch rejser nye spørgsmål, men profitforbud er næppe svaret

Det rejser ifølge professor flere politiske spørgsmål, når internationale kapitalfondsejede og børsnoterede velfærdskoncerner har vækstambitioner i Danmark. Men han advarer mod at gribe ud efter tilsyneladende lette løsninger.

Frit valg i ældreplejen er med til at bane vejen for private alternativer som Attendos friplejehjem her i Frederikssund.
Frit valg i ældreplejen er med til at bane vejen for private alternativer som Attendos friplejehjem her i Frederikssund.Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix
Kim Rosenkilde

Store private virksomheder spiller generelt en mindre rolle for velfærden i Danmark, end det er tilfældet på den anden side af Øresund.

Og når flere svenske velfærdskoncerner disse år forsøger at sikre sig fodfæste og fremtidig vækst i her i landet, så rejser det helt naturligt en række afledte politiske spørgsmål om, hvordan vi ønsker at drive velfærd her i landet.

Ifølge professor Ole Helby Petersen fra Roskilde Universitet lægger det et nyt lag ind i hele diskussionen om, hvor vidt og i hvilket omfang der skal være alternativer til de offentlige tilbud. Og i givet fald, hvilke typer private alternativer man ønsker.

”Det er jo et politisk spørgsmål, om man eksempelvis vil have kapitalfondsejede virksomheder ind på sigt eller ej, fordi man frygter, at de driver forrentning på andre måder end mindre lokale virksomheder,” siger Ole Helby Petersen, der i en årrække har forsket i offentlig-private samarbejder.

Politisk gætværk præger debat
Han vurderer, at man må forvente en forskel på, hvordan store internationale investorbaserede virksomheder agere forretningsmæssigt i forhold til de i dansk sammenhæng mere udbredte ildsjælsdrevne foretagender.

Og fordi det vil være muligt at få øje på både fordele og ulemper ved de forskellige aktører, så er der god grobund for diskussion.

”Men der finder meget lidt forskning i betydningen af virksomhedernes ejerforhold på omkostninger og kvalitet af servicen. Det bliver derfor langt han ad vejen politisk gætværk, når politikerne diskuterer forbud mod bestemte virksomhedsformer eller profit på velfærd,” siger Ole Helby Petersen.

Det bliver derfor langt han ad vejen politisk gætværk, når politikerne diskuterer forbud.

Ole Helby Petersen
Professor ved Roskilde Universitet

Ifølge ham er der allerede temmelig stor forskel på, hvilke rolle private aktører spiller på de forskellige velfærdsområder i Danmark. Og på hvordan det ser ud i vores umiddelbare nabolande.

Frit valg er afgørende åbning for private
Danmark har eksempelvis en lang tradition for frit-valgs-ordninger. Både på ældreområdet, men også i varierende omfang inden for sundhedssektoren, skoleområdet og daginstitutioner.

Særligt på ældreområdet har frit valg inden for hjemmepleje og muligheden for at etablere friplejehjem givet rum til omfattende aktivitet for private aktører. Også for kommercielt drevne virksomheder.

”På ældreområdet og på daginstitutionsområdet har vi set en voksende andel af private aktører. Og også en voksende andel af kommercielle private aktører, dog betydeligt mere på ældreområdet,” siger Ole Helby Petersen.

Ifølge et forskningsprojekt, han selv har været med til at lave, så drives mange private daginstitutioner reelt som selvejende, hvor der ikke udtages overskud, også selv om de er etableret efter lovgivningen om private dagtilbud.

På skole- og gymnasieområdet er private alternativer også udbredte, men her er der et decideret forbud mod at udtage profit. Til sammenligning er der i Sverige flere kommercielle virksomheder inden for samme sektor.

Læs også

Konglomerater dominerer i andre lande
Mens de private tilbud på sundhedsområdet udgør en nærmest marginal andel af sundhedsvæsnets samlede aktivitet, så fylder de private aktører langt mere, når det kommer til det såkaldte specialiserede socialområde. Både i forhold til voksne og til børn og unge.

”Det er et stort og omkostningsintensivt område med en relativ stor andel af privat involvering. Det er både kommercielle, men langt hen ad vejen også selvejende og fondsejede aktører,” siger Ole Helby Petersen.

Sammenlignet med Sverige er billedet i Danmark dog samlet set, at særligt kommercielle private virksomheder spiller en langt større rolle hinsidan.

”I Sverige ser vi nogle deciderede konglomerater på velfærdsområdet, som også minder om noget af det, man ser i Storbritannien med rigtig store virksomheder, der driver service på vegne af det offentlige. Virksomheder, som både koncentrere en masse viden, men også mange kontrakter,” siger Ole Helby Petersen.

Profitstop og virksomhedstvang er ingen løsning
De internationale velfærdkoncerners rolle i Danmark har også flere partiers opmærksomhed i de aktuelle forhandlinger om at begrænse eller helt forhindre virksomheders mulighed for at udtage profit fra aktiviteter på socialområdet.

 Overvejer man det bare lidt nærmere, virker det hurtigt ret urealistisk.

Ole Helby Petersen
Professor ved Roskilde Universitet

I den debat tilhører Ole Helby Petersen fløjen af skeptiske stemmer, der tvivler på realismen i flere af de forslag, som har været diskuteret.

”Fagligt set har jeg svært ved at se, hvad man kan løse ved eksempelvis at lægge loft over virksomhedernes overskud. Overvejer man det bare lidt nærmere, virker det hurtigt ret urealistisk,” siger han.

Helt konkret vil en sådan løsning ifølge Ole Helby Petersen hurtigt komme på kollisionskurs med en traditionel virksomhedsdrift, hvor der er udsving i de enkelte års overskud. Og at de udsving skal kunne håndteres hen over årene.

Et andet forslag har været at forbyde kommercielle virksomhedsforme på blandt andet det sociale område, sådan at private aktører her skal være non-profit.

Skattefordele kan svække konkurrence og skade samfundsøkonomien
Heller ikke det vil fuldstændig kunne forhindre, at der indirekte kan trækkes udbytte ud eksempelvis gennem høje lønninger til ledelsen af eksempelvis et botilbud.

”De forslag jeg har set, er derfor ikke voldsomt gode. Formentlig vil den klareste konsekvens af sådanne regler være, at man gør det rigtig bøvlet at drive virksomhed,” siger Ole Helby Petersen.

Formentlig vil den klareste konsekvens af sådanne regler være, at man gør det rigtig bøvlet at drive virksomhed.

Ole Helby Petersen
Professor ved Roskilde Universitet

Han peger dog på, at der kan være en særskilt problematik omkring internationale koncernvirksomheder i det omfang, de har mulighed for at flytte dele af et overskud fra et land til et andet. Særligt hvis det kan betyde, at de kan opnå en mere fordelagtig selskabsskat, end andre på samme marked.

Det vil være potentielt konkurrenceforvridende, hvis man ikke svarer skat på samme vilkår.

”Hvis indtjening kan ende med en lavere beskatning i andre lande, så vil man få bedre mulighed for at vinde kontrakter, men det vil være på uens vilkår, som stiller danske virksomheder – og samfundsøkonomien som helhed - dårligere,” siger Ole Helby Petersen.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Ole Helby Petersen

Professor og centerleder, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Uni.
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2007), ph.d. (CBS 2011)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024