Internationale velfærdskoncerner køber stort op på socialområdet i Danmark

Store internationale selskaber har de seneste år opkøbt sociale tilbud i Danmark og oprustet den politiske interessevaretagelse. SF og Enhedslisten vil sætte en stopper for den fortsatte ekspansion, men møder modstand fra erhvervslivet og Radikale.

Placeholder image
Kapitalfondsejede velfærdskoncerner leverer en række tilbud til borgere med handicap i Danmark og har de seneste år overtaget flere større bo- og behandlingstilbud her i landet (Arkivfoto) Foto: Mathias Svold/Ritzau Scanpix
Lyt til artiklen

Hjælp til udsatte og handicappede er i stigende grad blevet big business. Over de seneste år er flere større private danske bo- og behandlingstilbud blevet overtaget af internationale, kapitalfondsejede virksomheder.

Samtidig er flere af danskejede virksomheder på handicapområdet blevet stadig større.

Det fremgår af en kortlægning af de største virksomheder og deres ejerstruktur inden for social- og handicapområdet, som Altinget har lavet.

Gennemgangen viser, at de svenskforankrede virksomheder Olivia Danmark og Altiden efter opkøb på socialområdet nu er nået op på siden af danske Duos som de absolut største virksomheder inden for feltet.

De internationale virksomheders opkøb i Danmark er ifølge Dansk Erhverv en del af en mere generel udvikling i branchen.

”Det er udtryk for en konsolidering, som er drevet af, at der kan være stordriftsfordele, både når det kommer til dele af driften og til de faglige kompetencer,” siger Troels Yde Toftdahl, der er velfærdspolitisk chef i Dansk Erhverv.

Tilsammen omsætter Altiden, Duos og Olivia Danmark for over 1,5 milliarder kroner.

Fakta

Om Altingets opgørelse

Altingets opgørelse af de enkelte virksomhederes handel med det offentlige bygger på data fra Udbudsvagten. Data viser det samlede beløb, som offentlige mydigheder og organisationer har faktureret de pågældende virksomheder for i 2019.

Se opgørelsen her

Flere af virksomhederne tilbyder også servide inden for bl.a. ældrepleje. Det her ikke været muligt at adskille beløbene på de forskellige serviceområder, som virksomhederne opererer på, og beløbene angiver derfor virksomhedens omsætning på tværs af områder.

Der er kun medtaget virksomheder, som leverer service på social- og handicapområdet.


Kilde: Udbudsvagten og egne beregninger

Velfærd fra hinsidan
Virksomheden Altiden opstod i begyndelsen af 2019, hvor den svenske velfærdskoncern Ambea overtog de danske aktiviteter på social- og ældreområdet fra en anden stor svensk koncern, Aleris.

Siden har Altiden overtaget to større virksomheder på socialområdet i København. Og i januar i år indgik Altiden så aftale om at overtage Ekkofondens botilbud.

Ekko Fonden fakturerede i 2019 landets kommuner for en lille kvart milliard kroner og er dermed en af de største private aktører på socialområdet. Men hvor Ekko Fonden hørte til blandt de mange non-profit private aktører, så skal aktiviteterne nu lægges over i et nyt kommercielt selskab under Altiden.

Team Olivia har gennem datterselskabet Olivia Danmark opereret her i landet siden 2013. I 2017 blev den danske forretning udvidet ganske betragteligt med overtagelsen af den omdiskuterede Søbæk-koncerns bo- og dagtilbud.

Læs også

Ifølge Team Olivias administrerende direktør Claus Fibiger har virksomhedens opkøb i Danmark fokuseret på nogle af de tilbud, man har erfaring med at drive i Sverige og Norge.

”Opkøb har været den vej, vi har kunnet komme til at tilbyde vores service i Danmark. Og det er også en af de måder, hvorpå vi skal nå bredere ud i fremtiden,” siger Claus Fibiger fra Team Olivia.

Partier vil sætte prop for udbytte
Den tredje af de dominerende kommercielle virksomheder på social- og handicapområdet er danske Duos.

Duos opstod i 2018, da de to tidligere topchefer i Falck Allan Søgaard Larsen og Morten R. Pedersen overtog hovedparten af den familieejede virksomhed Bruger- Hjælper Formidlingen.

Udviklingen i retning af, at enkelte og ikke mindst internationale virksomheder fylder stadig mere på social- og handicapområdet i Danmark, har man også bemærket på Christiansborg.

Her pågår der mellem regeringen og dens støttepartier forhandlinger om at begrænse eller helt forhindre kommercielle virksomheders muligheder for at trække udbytte ud fra deres aktiviteter på socialområdet.

Hos Enhedslisten og SF udgør de internationale koncerner en del af den problematik. Det handler både om, at pengene skal gå til indsatser for de borgere, de er tiltænkt, og om fremtidens velfærd i Danmark.

”Penge skal ikke ende som høje direktørlønninger og hos internationale investorer. Og så er det jo et spørgsmål om, hvordan fremtidens sociale tilbud ser ud i Danmark, hvis de, der ejer dem, ikke interesserer sig for dansk velfærd af et socialt hjerte, men udelukkende for at tjene penge,” siger SF’s social- og psykiatriordfører Trine Torp.

Radikale vil hellere tale kvalitet
Dagsordenen om at forhindre ’profit på velfærd’ stammer ikke mindst fra forståelsespapiret mellem regeringen og dens støttepartier.

Med forståelsespapiret har regeringen forpligtiget sig til at ”undersøge, hvordan det mest hensigtsmæssigt kan sikres, at der ikke udtages profit på private daginstitutioner og sociale opholds- og anbringelsessteder”.

Hos regeringens tredje støtteparti mener man imidlertid, at det er forkert at fokusere på, hvem der ejer de private virksomheder på socialområdet, og om de tjener penge på det.

Jeg har svært ved at se os i en aftale, der forbyder bestemte ejerformer.

Henrik Vinther (R), Socialordfører

Diskussionen bør i stedet koncentrere sig om den kvalitet, borgerne møder.

”Jeg har svært ved at se os i en aftale, der forbyder bestemte ejerformer. Det er klart, at de penge, der bliver betalt for at hjælpe udsatte, også skal bruges på det. Og så kan man jo se på et loft over indtjeningen og på tilsynet med tilbuddene, og navnlig det sidste er mit fokus,” siger Radikales socialordfører, Henrik Vinther.

Ekspansion på socialområdet som vej mod milliarden
På grund af de politiske forhandlinger om de private virksomheders rolle på socialområdet har hverken Altidens administrerende direktører, Miriam Toft, eller Duos Gruppens øverste ansvarlige, Thomas Wallin, ønsket at lade sig interviewe om de kommercielle vilkår og udsigter for branchen.

De henviser i stedet til Dansk Erhverv, hvis bestyrelse de begge er en del af.

Men i et interview i 2019 gjorde Miriam Toft fra Altiden det klart, at opkøb skulle bane vejen for en ”ekspansion” på socialområdet.

Interviewet blev bragt i Dansk Erhvervs magasin. Her beskrives Ambeas indtog i Danmark via Altiden som en konsolidering på markedet for privat velfærdsservice i Skandinavien. Og ambitionerne på vegne af selskabets investorer er store.

”De næste tre år skal vi fordoble omsætningen, og nu skal overskuddet følge med op. Det tror jeg på. Faktisk håber jeg på mere,” sagde Miriam Toft ved den lejlighed og tilføjede, at hun gerne ville nå en omsætning på en milliard kroner.

Godkendes Altidens opkøb af Ekkofonden af konkurrencemyndighederne, vil omsætningen passere den halve milliard, og så er i hvert fald målet om en fordobling så godt som indfriet.

Skruer op for charmeoffensiven
Ikke overraskende har den politiske dagsorden om at begrænse mulighederne for at tjene penge på sociale tilbud gjort de private virksomheder på området nervøse.

I den seneste årsrapport fra Team Olivia koncernens svenske moderselskab nævnes debatten om ”vinstbegräsninger” direkte som en central branche- og markedsrisiko.

Den risiko vil Team Olivia ifølge rapporten både selv og i samarbejde med relevante brancheorganisationer forsøge at håndtere gennem et ”informationsarbejde” om fordelene ved private omsorgstilbud og hvilke vilkår, der er nødvendige for, at de kan drives.

Også hos Altidens moderselskab, Ambea, udpeger man i sin årsrapport interessevaretagelsen som en central vej til at imødegå politiske "markedsrisici".

Team Olivias danske topchef lægger ikke skjul på, at det arbejde har fået høj prioritet.

”Vi arbejder også med den del, og også mere nu end tidligere. Og det er klart, at vi prøver at kommunikere både i vores netværk og igennem interesseorganisationerne,” siger Teams Olivias danske topchef Claus Fibiger.

Advarer mod ny 'minksag'
Konkret peger han på virksomhedens medlemskab af Dansk Erhverv og LOS, og herudover har man også ved forskellige lejligheder indbudt politikere til at komme ud på botilbud og bosteder for at se, hvordan tingene foregår her.

I 2019 blev foreningen Handicapbranchen Danmark stiftet i regi af Dansk Erhverv med bestyrelsesmedlemmer fra blandt andet Olivia Danmark og Duos.

Hvis regeringen og Folketinget virkelig vælger at starte en ny minksag og ekspropriere dele af markedet, så er det klart, at det må vi forholde os til.

Claus Fibiger, Administrerende direktør i Team Olivia Danmark

Og kommer der ny regulering af mulighederne for at tjene penge på socialområdet, så kan det få konsekvenser.

”Hvis regeringen og Folketinget virkelig vælger at starte en ny minksag og ekspropriere dele af markedet, så er det klart, at det må vi forholde os til på det tidspunkt,” siger Claus Fibiger.

Han har dog svært ved at forestille sig, at det vil komme så vidt. Også Dansk Erhverv advarer mod en ny stram regulering.

”Hvis der kommer nogle vilkår, hvor det ikke er muligt for de investorer, som har taget en risiko ved at tilbyde kompetencer og penge, at få en rimelig forrentning af den investering, så kan de jo blive nødt til at lave en exitstrategi,” siger Troels Yde Toftdahl fra Dansk Erhverv.

Omtalte personer

Claus Fibiger

Direktør, Team Olivia Danmark
cand.merc.mot.

Henrik Vinther Olesen

Midlertidig MF (R), kommunikations- og CSR-chef i Salling Group
Journalist (Danmarks Journalisthøjskole, 1998), Master i Offentlig Ledelse (Aarhus Uni/SDU, 2018)

Trine Torp

Social- og psykiatriordfører, 4. næstformand, Folketingets Præsidium, MF (SF)
cand.psyk. (Københavns Uni. 2000)
Se alle personer

Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser