Socialarbejdere til regeringen: Hold fast i løftet om krisecentre til unge

KRONIK: Regeringen lovede i 2018, at de ville etablere ungekrisecentre, hvor børn og unge i akut krise kan henvende sig døgnet rundt. Centrene vil være et reelt sikkerhedsnet for de allermest udsatte børn og unge, skriver 20 socialarbejdere.

Af 20 socialarbejdere, der alle er ansat i ”Den Sociale Døgnvagt” i Københavns Kommune
Se navnene i dokumentationsboks til højre eller i bunden af indlægget.

Der mangler ungekrisecentre, som børn og unge under 18 år kan opsøge på alle tider af døgnet, når de er i akut krise. Det ved man, når man arbejder med socialt udsatte børn og unge i den kommunale forvaltning. 

Vi er formentlig de socialarbejdere i Danmark, der møder flest børn og unge i akutte krisesituationer. De børn og unge, vi møder, har været udsat for omsorgssvigt, vold og andre overgreb. Virkeligheden er desværre, at vi ikke kan, og aldrig kommer til, at kunne hjælpe alle disse børn og unge, som har brug for hjælp, og det er der flere grund til. 

Login