Debat

Fokus på retssikkerheden i kommunerne

PRÆSENTATION: Har Danmark en retssikkerhedsudfordring i kommunerne på det sociale område? Det tager Altinget | Social op til debat. Læs mere her, og mød panelet.
Foto: Colourbox
Pernille Diana Castle Møller
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Lange sagsbehandlingstider, manglende individuelle vurderinger og trusler om at få frataget eller skåret i hjælpen. Det er nogle af de ting, som både ældre og handicappede beretter om, når de søger om støtte hos kommunerne.

Det er ofte henvist til retssikkerheden i denne debat. Så det store spørgsmål i denne runde er: Har Danmark en retssikkerhedsudfordring i kommunerne på det sociale område?

F.eks. viser en rundspørge blandt Danske Handicaporganisationers medlemsorganisationer, at 19 ud af 22 oplever, at retssikkerheden i kommunerne er et generelt problem for handicappede.

Hvori består de eventuelle retssikkerhedsproblemer? Hvordan kan systemet forbedres? Hvordan styrker vi tilliden til kommunernes sagsbehandling? Etc.

Det vil ni personer, som har særlig viden om, erfaring med eller engagement inden for asylområdet sætte fokus på i den kommende måned. 

Alle er velkomne til at blande sig i debatten. Send en mail til [email protected].

Fakta

Fra 5. juni og en måned frem handler Socialdebatten om retssikkerhed i kommunerne.

Socialdebatten på Altinget | Social har til formål at fokusere og styrke den socialpolitiske og socialfaglige debat i Danmark. Løbende inviterer Altinget l Social eksperter, politikere, fagfolk og interesseorganisationer til at debattere udvalgte emner og/eller problemstillinger inden for det sociale område. 

Læs om debatten her

Bland dig gerne i debatten ved at sende en mail til [email protected]

 

Læs om denne måneds debattører her: 

<img align="left" src="@navn=finn sørensen@" />Finn Sørensen, folketingsmedlem samt kommunal- og socialordfører for Enhedslisten.
Finn Sørensen har arbejdet som fabriks- og bryggeriarbejder. Derudover har han været formand for bryggeriarbejdernes fagforening i 18 år og fungeret som næstformand i 3F Industri og Service i 7 år. Han gik ind i politik i 2007, men blev for første gang valgt ind i Folketinget i 2011 for Københavns Storkreds. Finn Sørensen har været socialordfører, ordfører for indsats mod social dumping samt ordfører for Grønland og Færøerne siden 2011 og kommunalordfører siden 2012. 

<img align="left" src="@navn=mai mercado@" />Mai Mercado, socialordfører for Konservative.
Mai Mercado er uddannet cand.scient.pol. Hun blev første gang valgt ind i Folketinget for Konservative i 2011. Ud over at være socialordfører fungerer Mai Mercado også som arbejdsmarkeds-, familie-, handicap-, psykiatri- og sundhedsordfører samt ordfører for landdistrikter og øer. Derudover er Mai Mercado medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg. Det har hun været siden 2013. Tidligere har hun været medlem af Odense byråd 2006-2011 og 2. viceborgmester i Odense byråd 2009-2011.

<img align="left" src="@navn=niels christian barkholt@" />Niels Christian Barkholt, næstformand i Dansk Socialrådgiverforening.
Niels Christian Barkholt har været  næstformand i Dansk Socialrådgiverforening siden 2012. Han er politisk ansvarlig for området for udsatte børn og unge, psykiatri, handicap, uddannelse og  forskning. Som socialrådgiver har han i mere end 10 år specialiseret sig inden for det myndighedsudøvende arbejde med udsatte børnefamilier i kommunerne. Niels Christian Barkholt er uddannet socialrådgiver (1999) og cand.scient.soc. fra Aalborg Universitet (2007).

<img align="left" src="@navn=stig langvad@" />Stig Langvad, formand for Danske Handicaporganisationer.
Stig Langvad er uddannet i statskundskab. Han har været formand for Danske Handicaporganisationer siden 2000 og har flere funktioner som rådgiver og vejleder for regeringen inden for handicappolitikken, blandt andet som medlem af Beskæftigelsesrådet og Det Centrale Handicapråd. Stig Langvad er bestyrelsesformand i DUKH under Social- og Integrationsministeriet, hvor han vejleder personer med handicap og deres familier i forhold til sager, der er gået i hårdknude i samarbejdet med kommunerne. Stig Langvad er selv rygmarvsskadet efter en trafikulykke.

<img align="left" src="@navn=nadia buchard@" />Nadia Buchard, ledende socialrådgiver, Scleroseforeningen.
Nadia Buchard er uddannet socialformidler og har siden 2012 været leder af Scleroseforeningens socialrådgivning. Hun har mange års erfaring med socialrådgivning og borgerkontakt fra den kommunale verden, senest som jobcenterchef i Greve Kommune. Nadia Buchard skriver, at hun er optaget af, at det enkelte menneske skal behandles professionelt og på et højt fagligt niveau.

<img align="left" src="@navn=bjarne hastrup@" />Bjarne Hastrup, direktør i Ældre Sagen.
Bjarne Hastrup er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet. Han var frem til 1984 direktør i erhvervsorganisationen Håndværksrådet, men var som direktør i EGV med til i 1986 at stifte Ældre Sagen, hvor han i alle 27 år har været administrerende direktør. Bjarne Hastrup skriver, at han er meget aktiv i den offentlige debat om social velfærd i Danmark og har skrevet en hel række bøger og artikler om emnet. Han er sideløbende med sit arbejde i Ældre Sagen ekstern lektor ved Københavns Universitet og underviser i socialpolitik, ældrepolitik samt den danske velfærdsmodel.

<img align="left" src="@navn=johan busse@" />Johan Busse, borgerrådgiver, Københavns Kommune.
Johan Busse er uddannet jurist og erfaring med administration, organisation, ledelse og sagsbehandling inden for det offentlige. Han har arbejdet for blandt andet Forbrugerombudsmanden og Folketingets Ombudsmand. Siden 2004 har Johan Busse været Borgerrådgiver i Københavns Kommune, som er Borgerrepræsentationens egen ombudsmandsfunktion. Johan Busse skriver på Altinget.dk i eget navn.

Søren  Linér ChristensenSøren Linér Christensen, direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse i Herning Kommune.
Søren Linér Christensen er uddannet statsautoriseret revisor. Han har været direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse i Herning Kommune siden 1. december 2012. Her har han blandt andet ansvaret for den kommunale indsats på blandt andet handicap, ældre og beskæftigelses-området. Søren Linér Christensen har tidligere beskæftiget sig med skatteområdet, blandt andet som skattechef i Herning Kommune og skattedirektør i SKAT.

<img align="left" src="@navn=Thomas Kastrup-Larsen@" />Thomas Kastrup-Larsen (S), formand for KL's Social- og Sundhedsudvalg, medlem af KL's bestyrelse og borgmester i Aalborg Kommune.
Thomas Kastrup-Larsen er uddannet i politik og administration fra Aalborg Universitet. Han begyndte sin politiske karriere, da han blev medlem af Aalborg byråd i 1998. I 2007 blev han rådmand, og i 2014 kunne Thomas Kastrup-Larsen sætte sig i borgmesterstolen i landets tredjestørste kommune. I sidste valgperiode sad han i KL's Social- og Sundhedsudvalg, og i 2012 kom han i KL's bestyrelse, som afløser for Jan Trøjborg. Ved valget i april blev Thomas Kastrup-Larsen formand for KL's Social- og Sundhedsudvalg. Han har i sit virke som formand for Social- og Sundhedsudvalget især fokus på forebyggelse, rehabilitering og tidligere indsatser. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Mai Mercado

MF og gruppeformand (K), fhv. børne- og socialminister, fhv. formand, FOF
cand.scient.pol. (SDU 2008)

Finn Sørensen

Fhv. MF (EL), medlem, Enhedslistens hovedbestyrelse
student (1965)

Thomas Kastrup-Larsen

Direktør for Professionshøjskolen UCN Erhverv, fhv. borgmester (S), Aalborg Kommune
cand.scient.adm. (Aalborg Uni. 1999)

0:000:00