Socialdemokrater: Sådan vil vi ommøblere jobindsatsen i København

DEBAT: Københavns Kommune scorer dårligt på beskæftigelsesområdet. Der bliver ikke gjort nok, så der skal sadles helt om, skriver Socialdemokratiets udvalgsmedlemmer i København.

Af Trine Madsen (S), Susan Hedlund (S) og Andreas Keil (S) 
Medlemmer af beskæftigelses- og integrationsudvalget i København

Trygheden skal genskabes på beskæftigelsesområdet i København: Hvis du bliver ledig, skal du være sikker på at få den rette hjælp. Og du skal opleve at blive mødt med respekt og service – og ikke med kontrol og mistillid. For det betaler sig kun at investere i mennesker og bygge på deres ressourcer. Det giver livskvalitet for den enkelte borger, og det er godt for kommunen. Jo flere der kommer i arbejde og yder det, de kan, jo flere penge er der i kommunekassen til børn, ældrepleje og al den kernevelfærd, som kommunen udfører.

Beskæftigelse nedprioriteres
I foråret kom resultatet af den taskforce, som skulle undersøge, hvorfor København er den kommune i landet, der tildeler færrest førtidspensioner og fleksjob. Konklusionerne var ganske klare: Kravene i lovgivningen tolkes for stramt, der er for mange ressourceforløb, for få afklaringer til førtidspension, alt for få fleksjob, og de københavnske sagsbehandlere har alt for store sagsstammer til at kunne yde en ordentlig respektfuld service til borgerne, der føler sig dårligt behandlet og kastet rundt i systemet.

Det bekræfter kun det, vi har været vidner til længe: En nedprioriteret beskæftigelsesindsats, hvor ledige borgere sendes i meningsløse ressourceforløb eller rækker af virksomhedspraktikker uden reelle jobudsigter, og hvor sagsbehandlere har langt de største sagsstammer sammenlignet med resten af landet uden mulighed for at gøre en ordentlig faglig indsats. Socialdemokratiet går til dette års forhandlinger med ønsket om at lægge beskæftigelsesindsatsen om.

Begræns de lange ressourceforløb
Vi skal have gjort op med udsigtsløse lange ressourceforløb. Her bliver vi samtidig hjulpet godt på vej med Christiansborgs lovændring, der slår fast, at et ressourceforløb skal have en reel udsigt. Dertil kommer forenklingen af beskæftigelsesindsatsen, der betyder, at kommunerne skal kunne afklare syge ledige langt hurtigere. Er du for syg til at arbejde i København, så skal du afklares hurtigt til en førtidspension og ikke sendes i nye ressourceforløb – for det er uværdigt.

I Socialdemokratiet sætter vi trygheden for borgerne højt. Ved man ikke, hvor man står, er det utrygt! Derfor foreslår vi, at København investerer i at udvikle en app, hvor borgeren kan følge sin egen sag på tværs af forvaltningerne, så man ikke skal stå i telefonkø i timevis for at få en status på sin sag.

Se til Aarhus
Lovens intentioner var at få udsatte ledige i job, og at selv få timers beskæftigelse kan give mening for både samfundet og den enkelte. Men det hænger jo ikke sammen, at vi i København har så få borgere i fleksjob og samtidig så mange i ressourceforløb. Vi burde have skabt langt flere fleksjob! Sammenligner vi med andre kommuner, ja, så er de langt bedre til at skabe både fastholdelsesfleksjob og nye fleksjob. Lad os gøre som for eksempel Aarhus og lave fast track-ordninger på fastholdelsesfleksjob. Er du sygemeldt og har en aftale med din arbejdsgiver om et fleksjob, så skal det maksimalt tage tre måneder! Ligesom Aarhus, skal vi også blive langt bedre til at indgå aftaler om fleksjob med virksomhederne allerede i begyndelse af et borgerforløb.

Med forenklingen af beskæftigelsesindsatsen igangsættes der nu forsøg, hvor a-kasserne overtager de første samtaler med nye ledige. Det er noget, vi har efterlyst længe. Det er trods alt a-kasserne, der kender deres medlemmers faglighed bedst, og mest målrettet kan sende borgerne på rette vej mod opkvalificering eller job, der matcher efterspørgslen i branchen. Det er en perfekt mulighed, hvis vi samtidig fra kommunens side investerer i at målrette uddannelsesmidlerne til opkvalificering af ufaglærte - særligt inden for de brancher, der mangler faglært arbejdskraft.

København bør skifte strategi
Målet med en beskæftigelsesindsats må og skal være at få ledige i ordinære job. Og lige nu har vi med gode konjunkturer de bedste forudsætninger for, at det kan lykkes. Men lovændringerne er ikke nok - det kræver, at vi i København sadler om. Vi bliver nødt til at indgå i et langt mere målrettet, opsøgende og serviceminded samarbejde med virksomhederne. Sådan vi får skabt jobs og samtidig matchet virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft!

Endelig er vi nødt til at investere i flere hænder – det er den allervigtigste forudsætning for, at det kan lade sig gøre at ændre den service, vi giver borgerne og virksomhederne. Ordinært job er og bliver målet for beskæftigelsesindsatsen, og derfor vil vi investere i flere virksomhedskonsulenter. Samtidig skal der ansættes flere sagsbehandlere, så de alt for store sagsstammer kan nedbringes. Sådan får borgerne en bedre service, og medarbejderne får mulighed for at udføre et godt stykke arbejde med højnet faglighed, tid til sparring og tværfagligt samarbejde om den rigtige indsats for borgeren!

Forrige artikel Handicapråd: Mennesker med handicap er en uudnyttet guldgrube Handicapråd: Mennesker med handicap er en uudnyttet guldgrube Næste artikel LLO: Ghettoplanen virker direkte mod hensigten LLO: Ghettoplanen virker direkte mod hensigten