Socialdemokrater: Sådan vil vi ommøblere jobindsatsen i København

DEBAT: Københavns Kommune scorer dårligt på beskæftigelsesområdet. Der bliver ikke gjort nok, så der skal sadles helt om, skriver Socialdemokratiets udvalgsmedlemmer i København.

Af Trine Madsen (S), Susan Hedlund (S) og Andreas Keil (S) 
Medlemmer af beskæftigelses- og integrationsudvalget i København

Trygheden skal genskabes på beskæftigelsesområdet i København: Hvis du bliver ledig, skal du være sikker på at få den rette hjælp. Og du skal opleve at blive mødt med respekt og service – og ikke med kontrol og mistillid. For det betaler sig kun at investere i mennesker og bygge på deres ressourcer. Det giver livskvalitet for den enkelte borger, og det er godt for kommunen. Jo flere der kommer i arbejde og yder det, de kan, jo flere penge er der i kommunekassen til børn, ældrepleje og al den kernevelfærd, som kommunen udfører.

Beskæftigelse nedprioriteres
I foråret kom resultatet af den taskforce, som skulle undersøge, hvorfor København er den kommune i landet, der tildeler færrest førtidspensioner og fleksjob. Konklusionerne var ganske klare: Kravene i lovgivningen tolkes for stramt, der er for mange ressourceforløb, for få afklaringer til førtidspension, alt for få fleksjob, og de københavnske sagsbehandlere har alt for store sagsstammer til at kunne yde en ordentlig respektfuld service til borgerne, der føler sig dårligt behandlet og kastet rundt i systemet.

Det bekræfter kun det, vi har været vidner til længe: En nedprioriteret beskæftigelsesindsats, hvor ledige borgere sendes i meningsløse ressourceforløb eller rækker af virksomhedspraktikker uden reelle jobudsigter, og hvor sagsbehandlere har langt de største sagsstammer sammenlignet med resten af landet uden mulighed for at gøre en ordentlig faglig indsats. Socialdemokratiet går til dette års forhandlinger med ønsket om at lægge beskæftigelsesindsatsen om.

Begræns de lange ressourceforløb
Vi skal have gjort op med udsigtsløse lange ressourceforløb. Her bliver vi samtidig hjulpet godt på vej med Christiansborgs lovændring, der slår fast, at et ressourceforløb skal have en reel udsigt. Dertil kommer forenklingen af beskæftigelsesindsatsen, der betyder, at kommunerne skal kunne afklare syge ledige langt hurtigere. Er du for syg til at arbejde i København, så skal du afklares hurtigt til en førtidspension og ikke sendes i nye ressourceforløb – for det er uværdigt.

I Socialdemokratiet sætter vi trygheden for borgerne højt. Ved man ikke, hvor man står, er det utrygt! Derfor foreslår vi, at København investerer i at udvikle en app, hvor borgeren kan følge sin egen sag på tværs af forvaltningerne, så man ikke skal stå i telefonkø i timevis for at få en status på sin sag.

Se til Aarhus
Lovens intentioner var at få udsatte ledige i job, og at selv få timers beskæftigelse kan give mening for både samfundet og den enkelte. Men det hænger jo ikke sammen, at vi i København har så få borgere i fleksjob og samtidig så mange i ressourceforløb. Vi burde have skabt langt flere fleksjob! Sammenligner vi med andre kommuner, ja, så er de langt bedre til at skabe både fastholdelsesfleksjob og nye fleksjob. Lad os gøre som for eksempel Aarhus og lave fast track-ordninger på fastholdelsesfleksjob. Er du sygemeldt og har en aftale med din arbejdsgiver om et fleksjob, så skal det maksimalt tage tre måneder! Ligesom Aarhus, skal vi også blive langt bedre til at indgå aftaler om fleksjob med virksomhederne allerede i begyndelse af et borgerforløb.

Med forenklingen af beskæftigelsesindsatsen igangsættes der nu forsøg, hvor a-kasserne overtager de første samtaler med nye ledige. Det er noget, vi har efterlyst længe. Det er trods alt a-kasserne, der kender deres medlemmers faglighed bedst, og mest målrettet kan sende borgerne på rette vej mod opkvalificering eller job, der matcher efterspørgslen i branchen. Det er en perfekt mulighed, hvis vi samtidig fra kommunens side investerer i at målrette uddannelsesmidlerne til opkvalificering af ufaglærte - særligt inden for de brancher, der mangler faglært arbejdskraft.

København bør skifte strategi
Målet med en beskæftigelsesindsats må og skal være at få ledige i ordinære job. Og lige nu har vi med gode konjunkturer de bedste forudsætninger for, at det kan lykkes. Men lovændringerne er ikke nok - det kræver, at vi i København sadler om. Vi bliver nødt til at indgå i et langt mere målrettet, opsøgende og serviceminded samarbejde med virksomhederne. Sådan vi får skabt jobs og samtidig matchet virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft!

Endelig er vi nødt til at investere i flere hænder – det er den allervigtigste forudsætning for, at det kan lade sig gøre at ændre den service, vi giver borgerne og virksomhederne. Ordinært job er og bliver målet for beskæftigelsesindsatsen, og derfor vil vi investere i flere virksomhedskonsulenter. Samtidig skal der ansættes flere sagsbehandlere, så de alt for store sagsstammer kan nedbringes. Sådan får borgerne en bedre service, og medarbejderne får mulighed for at udføre et godt stykke arbejde med højnet faglighed, tid til sparring og tværfagligt samarbejde om den rigtige indsats for borgeren!

Forrige artikel Handicapråd: Mennesker med handicap er en uudnyttet guldgrube Handicapråd: Mennesker med handicap er en uudnyttet guldgrube Næste artikel LLO: Ghettoplanen virker direkte mod hensigten LLO: Ghettoplanen virker direkte mod hensigten
 • Anmeld

  Bundgaard · Reformramt

  S og utroværdighed

  Hvem var det nu der sagde: " Jeg kunne ikke forestille mig noget værre, end at læger skulle have indflydelse på om alvorligt syge kan få førtidspension" og derefter indførte den reform af fleksjob og førtidspensionsordningen, der nu på 6.år rider alvorligt syge københavnere som en mare og stadig fastholder den er god nok?

  Og hvilket parti er det nu, vores totalt fraværende overborgmester er fra? Tavs som graven uanset hvor mange ramaskrig borgerne kommer med.

  I sidste ende er det tom snak, så længe der ikke følger penge med, øremærket til førtidspensioner i det omfang der er behov.

  Er personligt lige blevet indstillet til et ressourceforløb, jeg intet vil få ud af, da min sygdom er både færdigbehandlet, stationær og jeg har 2 uafhængige, enslydende speciallægeerklæringer der siger det er formålsløst, der ikke er nogen arbejdsevne at udvikle og jeg vil få forværret mit helbred af yderligere beskæftigelsesrettede tiltag.

  Meeen som den "kære" embedsmand fra Beskæftigelsesforvaltningen sagde, til mit rehabiliteringsmøde: "Københavns kommune er optimistiske på dine vegne".

  Så hvis S vil gøre noget ved det *ort de selv har lavet, så kom med nogle penge til flere førtidspensioner. Eller kan vi regne udmeldingen som værende mere valgflæsk?

 • Anmeld

  Lone bording

  Sæt fokus på teamet der sender sager tilbage på kontanthjælp frem for videre til førtidspension og fleks

  København har udviklet en syg kultur hvor sagsbehandlere får sager tilbage i bunken fra det ledende team der skulle visitere sagen til førtidspension og fleks - det er årsagen til de store sagsbunker og de få førtidspensioner og fleksjob -
  Aå længe det ledende team svigter sit ansvar for visitation til fortid og fleks vil sagsbunkerne vokse

 • Anmeld

  Michael Neumann

  Sæt konkrete ord på jeres hensigter

  Det er faktisk rart at høre nogle positive og optimistiske ord fra jer. Det er alt for længe siden, det er sket sidst på BIUs område. Nu mangler vi så måske bare, at i sætter handling bag ordene og f.eks. konkret samarbejder med SF, Ø og Å om de forbedringer, jeg tror i i virkeligheden er meget enige om. I har flertal i udvalget vil jeg bare minde jer om.
  Og hvad med f.eks. nogle hensigtserklæringer om et nederste niveau for hvor få minutter/timer en syg medborger skal tvinges ud i i arbejdsprøvninger/ressourceforløb? Jeg er lidt usikker på, om man lovgivningsmæssigt kan fastsøtte en nederste grænse i kommunen, men man kan jo altid komme med en hensigtserklæring, som kan give sagsbehandlerene en politisk vejledning om, hvad der er ønskeligt i kommunen. Det samme kunne gælde antallet af de samme arbejdsprøvninger/ressourceforløb. Min ven Kim er i sin niende arbejdsprøvning. Det er uanstændigt, uforskammet og nedværdigende at blive behandlet som en marionetdukke for alene at tilfredsstille et hav af forskellige sagsbehandlere og teams uigennemskuelige trang til afprøvning af åbenlyst ikke eksisterende arbejdsevner. Principielt må det kunne gøres på en eneste arbejdsprøvning/ressourceforløb, men så lad usikkerheden råde, og underskriv en hensigtserklæring om højst to.
  Lige sådan kunne BIU jo snildt udtale sig om, hvordan lægeerklæringer skal tillægges en afgørende værdi. Så en eller flere erklæringer, der fortæller, at der ingen arbejdsevne er af betydning, skal ikke afprøves yderligere, medmindre borgeren selv ytrer ønske om det. Og hvor ville det være flot, hvis i tog initiativ til, at sagsbehandlerne fik hvisket i ørerne, at det ikke er ønskeligt, at folks helbred forværres af kommunens tiltag, og at de derfor skal fare med lempe.
  Og hvor ville det være flot af jer, hvis i inviterede Jobcentrets Ofre og Næstehjælperne ind i varmen, så de kunne deltage aktivt i inplementeringen af Taskforcens anbefalinger. Det ville i sandhed være et positivt signal til alle reformramte.
  Vi kan jo starte med et møde hos jer, så vi kan snakke om et samarbejde.