Socialstyrelsen indfører nye kontrolmekanismer efter svindelsag

SVINDEL: En række nye tiltag vil blive gennemført efter sagen om millionsvindel i Socialstyrelsen. Blandt rykkes en it-afdeling ud af Socialstyrelsen, og udbetalinger af tilskud skal dobbelttjekkes. 

Selvom den eksterne undersøgelse af svindelsagen med Britta Nielsen endnu ikke er færdig, har børne- og socialminister Mai Mercado (K) allerede iværksat de første tiltag i kampen for at undgå flere svindelsager fremover.

Et af initiativerne er en såkaldt adskillelse af funktioner i Socialstyrelsens tilskudsforvaltning, hvor Britta Nielsen gennem en lang årrække var ansat.

Det fortalte ministeren, der torsdag var kaldt i samråd om satspuljemidlerne i Socialudvalget.

"Der er implementeret nye roller og rettigheder, hvilket betyder, at de administrative medarbejdere enten kan foretage udbetalinger eller godkende regnskaber," sagde ministeren.

Det betyder med andre ord, at udbetalinger af midler fremover skal igennem flere medarbejdere, så det ikke længere er de samme medarbejdere, der både kan udbetale tilskud og godkende regnskaber.

Adskillelse af it-afdeling  
Som Altinget tidligere har kunnet fortælle, har Rigsrevisionen gennem en årrække påpeget problemer med rod i regnskaber og forretningsgange i Socialstyrelsen og Social- og Indenrigsministeriet. Gentagne gange har Rigsrevisionen også sat it-problemerne under lup.

Blandt andet har det været kritiseret, at ministeriet har uddelt særlige it-adgange til et “uforholdsmæssigt stort antal administratorer”.

Det problem dæmmes der nu op for ved at rykke sikkerhedsbrugerfunktionen, der uddeler nye brugerroller i styrelsens it-systemer, over i en it-afdelingen.*

Udbetalinger skal dobbelttjekkes
Den svindelmistænkte Britta Nielsen, der er mistænkt for at have overført 111 millioner af satspuljemidlerne til egen konto, har netop haft status af superbruger i Tilskudsadministrationen, hvor hun sad som afdelingsleder. 

Her har hun ifølge dokumenter fra Statsadvokaten, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, udnyttet sin særstatus til at trække penge ud til sig selv ved at ændre kontonumre i tilskudsadministrationens it-systemer til sit eget. Efterfølgende kunne hun rette kontonumrene tilbage til de oprindelige, så ingen kunne opdage svindlen.

Den type svindel vil ministeren også dæmme op for i fremtiden ved at sørge for, at fremtidige udbetalinger skal dobbelttjekkes.

”Betalingsoplysninger kan alene oprettes og ændres med to uafhængige godkendelser af henholdsvis oprettelse og godkendelse. Det betyder, at ved gennemførelse af betalinger, så kontrolleres alle ændringer i tilskudsmodtagers stamdata inden betalingen gennemføres,” forklarede Mai Mercado på samrådet.

* Rettet fredag d. 30/11: Tidligere fremgik det, at det er en særskilt it-afdeling, der rykkes ud af Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har efterfølgende i en mail til Altinget præciseret, at der er tale om en brugeren, der uddeler nye brugerroller, rykkes over i IT-afdelingen.

,

Forrige artikel Satspuljen er truet: To modeller i spil Satspuljen er truet: To modeller i spil Næste artikel DF og regeringen vil afskaffe satspuljen DF og regeringen vil afskaffe satspuljen