Debat

V: Fokusér på barnets tarv – ikke på antallet af anbringelser

Regeringens mål om flere anbringelser løser ikke udfordringen, som vi står med. For vi har år efter år ikke formået at give udsatte børn og unge det liv, som de fortjener, skriver socialordfører Marlene Ambo-Rasmussen (V) og medlem af socialudvalget Hans Andersen (V).

Hvis en kommune ikke overholder en række væsentlige rettigheder for børnene, er Venstre klar til at sætte kommunen under administration, skriver Marlene Ambo-Rasmussen og Hans Andersen.
Hvis en kommune ikke overholder en række væsentlige rettigheder for børnene, er Venstre klar til at sætte kommunen under administration, skriver Marlene Ambo-Rasmussen og Hans Andersen. Foto: Niels Christian Vilmann og Martin Sylvest/Ritzau Scanpix
Hans Andersen
Marlene Ambo-Rasmussen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Regeringen er optaget af at øge antallet af anbringelser med deres udspil 'Børnene først'. Venstre vil hellere prioritere mennesket før systemet.

For målet skal altid være at sikre, at flere udsatte og anbragte børn klarer sig bedre i livet, fremfor et ensidigt fokus på at anbringe flere børn og unge. 

Og hvis en kommune ikke overholder en række væsentlige rettigheder for børnene, så er Venstre klar til at sætte kommunen under administration. 

Anbringelser af udsatte børn og unge kan være en god løsning for nogle, men det må aldrig blive målet i sig selv. I de hjerteskærende historier fra TV 2-dokumentaren 'Nødråb fra Børnehjemmet' har vi set anbragte børn og unge blive udsat for magtmisbrug og gentagne svigt. Det er mildest talt kritisable historier, som Venstre ikke vil være vidner til.

Skal have friheden til at bestemme selv
Regeringens mål om at anbringe flere løser ikke den udfordring, som vi står med. For udfordringen er, at vi år efter år ikke har formået at give udsatte børn og unge det liv, som de fortjener.

Svigtet fra systemet gør, at alt for mange anbragte børn og unge klarer sig for dårligt. De børn og unge får sig aldrig en uddannelse, mistrives som voksne og er overrepræsenteret blandt misbrugere, kriminelle og hjemløse. Det må og skal gøres bedre.

Regeringens udspil mangler blandt andet fokus på, hvordan vi bliver bedre til at forbygge anbringelser

Marlene Ambo-Rasmussen (V) og Hans Andersen (V), socialordfører og medlem af socialudvalget

Når vi laver et så indgribende tiltag som at anbringe et udsat barn eller ungt menneske, er det altafgørende, at de kommer til et trygt sted med fokus på kvalitet og den bedste løsning for den enkeltes fremtid.

For anbragte børn og unge skal støttes og hjælpes, og de skal have friheden til selv at bestemme, hvordan livet leves bedst. Det giver vi dem bedst ved at sikre, at de får så gode forudsætninger for et godt og stabilt liv som overhovedet muligt.  

Bakker op om netværksanbringelser
Dele af regeringens udspil hjælper også børnene bedre på vej, og udspillet rummer elementer, som Venstre også kæmper for. Men regeringens udspil mangler blandt andet fokus på, hvordan vi bliver bedre til at forbygge anbringelser.  

For vi er enige i, at børn skal have flere individuelle rettigheder over deres eget liv. Børnenes og de unges meninger skal respekteres, for vi kommer aldrig i mål med en god indsats, hvis vi ikke lytter til dem, som det handler om.

Venstre vil have, at børn og unge skal høres og tales med. Derfor mener vi, at udsatte børn og unge skal have ret til en fast socialrådgiver, som de kan udvikle et tillidsbånd med.

Desuden støtter Venstre også netværksanbringelser, hvor barnet kan have det frie valg til at få en plejefamilie, som de har en god relation til i forvejen.

Netværksanbringelserne er en mulighed for at give børnene og de unge en mere stabil hverdag hos nogle, som de allerede kender og er trygge ved.

Skal kunne få konsekvenser for kommunerne 
Men Venstre har også en række forslag, som vi tager med i de igangværende forhandlinger. For vores fremmest mål er at sikre, at en ny aftale handler om børnene og ikke om systemet.

Venstre vil kæmpe for, at anbragte børn og unge sættes før systemet. Vi skal ikke underminere kvaliteten og friheden i det sociale arbejde, men vi skal have fokus på allerførst barnet så familien og på det enkelte barns trivsel og læring, så de kan lykkes i fremtiden. 

Forældre og særligt dem, som mangler gode rollemodeller i forældreskabet, skal hjælpes hurtigere og bedre med den rette støtte og vejledning

Marlene Ambo-Rasmussen (V) og Hans Andersen (V), socialordfører og medlem af socialudvalget

For det første mener vi, at der er behov for nogle større muskler i forhold til at sikre, at kommunerne overholder, at de skal sikre en række væsentlige rettigheder for børnene.

Vi skal sætte klare mål op for vores indsats og hjælpe de udsatte børn, unge og deres familier. Og det skal have konsekvenser, hvis kommunerne svigter det ansvar, som de har fået.

Derfor vil Venstre give mulighed for, at en kommune kan sættes under administration, hvis kommunen ikke overholder en række væsentlige rettigheder for børnene.

Tænk Herningmodellen ind
For det andet mener vi, at vi skal gøre langt mere for at skabe stabilitet hos de udsatte børn og unge.

Derfor skal det sikres, at børnene bliver anbragt det rigtige sted første gang. Det nytter ikke noget, hvis udsatte børn og unge svigtes ved, at systemet kaster dem rundt, uden at nogen tør gribe dem.

Lad os bruge de gode erfaringer fra Herningmodellen, hvor der er fokus på en hurtigere, tidligere og mere forebyggende hjælp til udsatte børn.

Modellen har vist, at kommunerne i højere grad kan sikre kvaliteten i sagsbehandlingen ved at arbejde med en helhedsorienteret indsats over for familier og børn. Det er erfaringer, som vi skal udbrede i resten af landet.  

Forebyggelsen skal for det tredje styrkes. Forældre og særligt dem, som mangler gode rollemodeller i forældreskabet, skal hjælpes hurtigere og bedre med den rette støtte og vejledning.

Vi skal bryde den negative social arv. Venstre foreslår, at der sikres mulighed for at få hjælp gennem etablering af landsdækkende familiehuse.

Giv kommunerne værktøjerne
For det fjerde skal der sikres en bedre overgang til voksenlivet for de udsatte. Venstre ønsker, at vi ser på, hvordan det bliver nemmere for plejefamilier at adoptere et barn, der er fyldt 18 år.

Samtidig bør alle udsatte unge tilbydes efterværn, indtil de er fyldt 25 år. Efterværnet kan hjælpe dem bedre på vej og assistere med, hvor de unge kan få hjælp til bolig, uddannelse og intensiv vejledning i de første voksenår.

For vi skal stå på de udsatte børn og unges side og sikre, at vi skaber rolige og trygge rammer – også ind i voksenlivet. 

Og så skal vi gøre mere for at hjælpe plejefamilierne. De skal have bedre forhold, og de skal i højere grad hjælpes med støtte og vejledning i hverdagen.

Venstre tror på, at kommunerne kan løfte opgaven med at hjælpe de udsatte børn og unge, hvis vi giver dem værktøjerne.

Vi tror på, at flere udsatte børn kan lykkes. Men det kræver, at regeringen sætter børnene før systemet.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion