Annoncørbetalt indhold

Enkelt greb kan reducere landbrugets udledning med mere end 750.000 tons CO2e om året

Fødevareproduktionen er global, og derfor bør vores regulering af erhvervet også tage højde for det. Flere af de klimavirkemidler, vi kan tage i brug, har global og ikke national effekt – og derfor skal der gives incitament til klimavirkemidler med global effekt, såsom CO2-reduceret grøn gødning.

Foto: Yara Danmark A/S
Søren Fredslund, Business Development Manager, Yara Danmark & Jakob Lave, Director Sustainability, DLG Group

For mere end 100 år siden gik danske landmænd sammen i andelsselskaber for at udnytte synergier og styrke sig i den internationale fødevarehandel. For fødevarehandlen er international og specialiseret – hvilket er svært at stå imod selv, men er lettere at gøre i fællesskab.

Dog gør klimaloven, at vi står til at indføre en nationalt fokuseret CO2e-afgift. Hvis vi ikke tænker os om, vil det svække konkurrenceevnen for den enkelte landmand og igen gøre det svært at gøre sig relevant på et internationalt marked. Vi skal huske på, at det i sidste ende handler om at producere så mange fødevarer som muligt på mindst mulig plads og med lavest muligt klimaftryk.

Vi skal gøre de essentielle værktøjer grønne
Gødning er en essentiel del af fødevareproduktionen. Uden næringsstoffer kan planter ikke vokse optimalt. Det er et input, som op imod halvdelen af verdens fødevarer bliver produceret på baggrund af. Hvis vi skal dyrke mere til flere på mindre areal – måske med færre husdyr - kommer vi ikke uden om handelsgødning.

Grøn gødning er handelsgødning, som vi kender den i dag.  Den er bare ikke produceret på fossil gas, men vedvarende energi og Power-to-X. Det gør det til et dyrere, men markant grønnere produkt. En gamechanger, som den nationalt fokuserede CO2e-afgift ikke vil give incitament til at implementere.

Og det er humlen – for den nationale opgørelsesmetode for klimaudledninger begrænser landbrugets handlemuligheder, fordi det primært dækker de biologiske processer. Det er processer, der ofte er usikkerhed og faglig debat om. Ved vi præcist, hvad udledningen fra dem er? De biologiske processers udledning afhænger af vejr, klima og fodersammensætning. Det er dét, der gør dem besværlige at beskatte.

Og det er humlen – for den nationale opgørelsesmetode for klimaudledninger begrænser landbrugets handlemuligheder, fordi det primært dækker de biologiske processer. Det er processer, der ofte er usikkerhed og faglig debat om. Ved vi præcist, hvad udledningen fra dem er? De biologiske processers udledning afhænger af vejr, klima og fodersammensætning. Det er dét, der gør dem besværlige at beskatte.

Modsat de biologiske processer har vi klimavirkemidler, der erstatter fossile energikilder med vedvarende, eller øger vores effektivitet pr. produceret enhed - det gør eksempelvis CO2 reduceret grøn gødning. Men fordi gødningsproduktionen foregår i udlandet, tæller det ikke med – selvom det kan erstatte 750.000 tons CO2e fra traditionel handelsgødning.

På produktniveau vil denne teknologi i sig selv kunne reducere et hvedebrøds klimaaftryk med 12 procent. Det er direkte og faste reduktioner i en fødevares værdikæde. Bør vi ikke gøre det attraktivt at skabe denne reduktion?

Brug de muligheder vi har
Vi har kun et vist antal klimavirkemidler, vi kan tage i brug i landbruget, og derfor skal vi også have mulighed for at bruge dem, som vi kender den reelle effekt af.

Vores budskab er derfor, at vi skal give landmænd muligheder i en tid, hvor de reelle handlemuligheder er få. Hvis målet skal være, at vi opretholder et stærkt dansk landbrug, skal vi gøre det nemt for dem at reducere deres samlede udledning – ikke kun deres nationale.

Det kan vi ved at gøre det fordelagtigt for danske landmænd at bruge CO2 reduceret grøn gødning. Vi kan reducere eller fritage CO2-afgiften på denne grønne gødning, eller oprette puljeordninger til de landmænd, der vil gøre brug af de nye muligheder for en grøn omstilling i landbruget.  

Giver vi teknologier som CO2 reduceret grøn gødning et politisk skub, giver vi også landmænd mulighed for at omstille sig til en mere klimavenlig fødevareproduktion. Det kan give ro og dermed rum til at investere i forskning og udvikling af grønne alternativer til landbruget generelt, så vi kan finde løsninger til de biologiske udledninger.

Vi flyder ikke over med virkemidler, der har direkte, dokumenteret og garanteret klimaeffekt, og som 1-til-1 ubesværet kan erstatte eksisterende input. Når nu gødning er et centralt værktøj til opretholdelsen af en effektiv fødevareproduktion på verdens dyrkbare arealer, synes vi, det er oplagt at indtænke det i fremtidens danske landbrug. Som globalt foregangsland skal vi vise vejen for fremtidens bæredygtige løsninger – også dem, der ligger lige for.

0:000:00