144 læger opdaget i regelbrud: Fik penge for lægehjælp til sig selv

Som læge må man ikke modtage honorar for ydelser, hvor man er sin egen patient. Men det har 144 praktiserende læger fået i Region Hovedstaden. Nu indledes en undersøgelse af, hvor meget de hver især skal betale tilbage.

Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix
Andreas Wind

Opdatering: Fredag nedjusterede Region Hovedstaden antallet af implicerede læger fra 144 til 140.

På to år har mindst 144 praktiserende læger i Region Hovedstaden fået penge for at være læge for sig selv.

I strid med både regler og den overenskomst, lægerne har med regionen.

Det er det foreløbige resultat af en større undersøgelse blandt en stor del af hovedstadens praktiserende læger.

"Jeg kan slet ikke forstå, at det tal kan være så højt. Det er jeg faktisk ret rystet over," siger Brian Høier (S), der er formand for regionens samarbejdsudvalg for almen praksis.

Region Hovedstaden har set på de læger, der drev en af regionens mere end 300 enkeltmandspraksis i årene 2022 og 2023.

Jeg vil gerne lade tvivlen komme lægerne til gode. Men jeg synes godt nok, det er et mærkværdigt højt tal

Brian Høier (S)
Formand for samarbejdsudvalget for almen praksis, Region Hovedstaden

De har fundet 144 læger, der har afregnet regionen honorar for ydelser til eget cpr-nummer. Det vil sige, at samme person er angivet som læge og som patient i regningen til regionen.

De penge, skal lægerne nu betale tilbage. Det har man besluttet i det regionale samarbejdsudvalg, hvor regionspolitikerne og repræsentanter fra PLO løbende drøfter og afgør sager og stridigheder i forbindelse med almen praksis. 

"Det bør være almen viden for en praktiserende læge, at man selvfølgelig ikke må tage ydelser for behandling i eget cpr-nummer. Man må godt lave blodprøver på sig selv og så videre, man må bare ikke taksere regionen for det," siger Brian Høier. 

Det samme understreger formanden for PLO-Hovedstaden, der repræsenterer de praktiserende læger i hovedstadsregionen. Her ser man det som et klokkeklart brud på deres aftale med regionerne.

"Det fremgår helt utvetydigt af overenskomst om almen praksis, at lægen ikke må afregne ydelseshonorar på sig selv, så dette er i strid med overenskomsten," skriver formand Peder Reistad i en mail til Altinget.

Læs også

Tvivlen til gode

Hvor stor, regningen bliver, er endnu uklart.

Region Hovedstaden er stadigvæk ved at undersøge, hvor store beløb det drejer sig om hos hver enkelt af de 144 læger. Men Peder Reistad tvivler på, at der skulle være tale om store summer hos størstedelen af lægerne.

"Min forventning er, at det i langt de fleste tilfælde vil dreje sig om meget små beløb," skriver han, men understreger, at PLO-Hovedstaden står bag beslutningen om at rejse tilbagebetalingssager hos samtlige læger.

Brian Høier tager forbehold for, at der kan være tale om enkeltstående hændelige fejl.

Fakta

Det står der i lægernes overenskomst med regionerne:

- § 58 ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM HONORERING

Stk. 1.  "Lægen får intet ydelseshonorar for ydelse af lægehjælp til sig selv, til egen ægtefælle eller hjemmeboende børn."

Det står der i sundhedsministerens bekendtgørelse om almen praksis:

§ 1, stk. 5.

"En alment praktiserende læge, hvis praksis er tilrettelagt som enkeltmandspraksis, hvorved forstås en praksis, der drives af én læge eller ét alment lægeselskab uden fællesskab med andre læger om patienter og økonomi, kan ikke vælge sig selv som alment praktiserende læge, jf. stk. 1."

§ 11, stk. 2.

"Bopælsregionen afholder ikke udgifter til behandling efter denne bekendtgørelse, som en læge yder til sig selv, sin ægtefælle eller hjemmeboende børn, jf. § 1, stk. 5."

Han kommer selv med et hypotetisk eksempel, hvor en læge måske kører sit eget sygesikringskort igennem systemet for at teste en teknisk ændring uden at tænke over, at det automatisk udløser et honorar.

"Jeg vil gerne lade tvivlen komme lægerne til gode. Men jeg synes godt nok, det er et mærkværdigt højt tal," siger den socialdemokratiske regionspolitiker til Altinget og fortsætter:

"Vores afregning med de praktiserende læger er i udgangspunktet et tillidsbaseret system, men vi har jo samtidig en forpligtelse til at passe på vores fælles pengekasse."

Flere læger skal under lup

Regionerne undersøger nu alle 144 læger for, hvor mange gange de hver især har afregnet på eget cpr-nummer og for hvor mange penge i alt.

Derudover vil man også se på, i hvor høj grad de nævnte læger har modtaget hjælp hos den lægepraksis, de formelt er tilknyttet som patient i samme periode.

Og så vil regionen også udvide undersøgelsen og kigge på resten af regionens almen praktiserende læger – også dem i dele- og kompagnipraksis. Det fremgår af et mødereferat fra samarbejdsudvalget.

Det er to konkrete sager om læger, der har afregnet for ydelser til sig selv, der har givet regionen anledning til at lave en større gennemgang af lægerne.

"Det bunder både i en sag, som regionen selv har fanget og en anden, der var en henvendelse til regionens whistleblowerordning. At det ved nærmere kontrol viste sig at være 144 læger, der har taget betaling for ydelser til sig selv – det må jeg sige, overraskede mig," lyder det fra Brian Høier. 

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Brian Høier

Regionsrådsmedlem (S), Region Hovedstaden, sygeplejerske, Psykiatrisk Center Amager
sygeplejerske

0:000:00