Novo Nordisk Fonden i eksplosiv vækst: Vil udbetale fem milliarder om året

FORSKNING: Novo Nordisk Fonden spurter fra de øvrige fonde og forventer at firdoble sine uddelinger til dansk forskning de næste år. Kommende formand Lars Rebien Sørensen kræver klarhed over, hvad fondene finansierer på universiteterne med de større uddelinger.

Lars Rebien Sørensen tiltræder senere på året som formand for Novo Nordisk Fonden, og fonden kommer i de næste år til rykke fra de øvrige i Danmark og bliver langt den største. 
Lars Rebien Sørensen tiltræder senere på året som formand for Novo Nordisk Fonden, og fonden kommer i de næste år til rykke fra de øvrige i Danmark og bliver langt den største. Foto: Ritzau Scanpix/ Ida Marie Odgaard
Toke Gade Crone Kristiansen

Novo Nordisk Fonden bliver en gigantisk spiller på forskningsområdet i de kommende år.

Fonden forventer at udbetale fem milliarder kroner om året fra 2023. Til sammenligning var hele det offentlige forskningsbudget på omtrent 20 milliarder i 2017. 

Fonden har Danmark som sit primære uddelingsområde, og med den vækst bliver fonden nødt til brede sig ud over fondens traditionelle støtteområde, sundhedsforskningen.

Dokumentation

FAKTABOKS:

Novo Nordisk Fonden – udbetalte støttebeløb de seneste ti år (millioner kr.)

2008:       181
2009:       257
2010:       265
2011:       448
2012:       495
2013:       792
2014:       733
2015:       875
2016:     1.134
2017:     1.308
2023      5.000 (måltal)

Øvrige store danske forskningsfonde: 
Lundbeckfonden uddeler årligt omkring 500 millioner og forventer ikke samme eksplosive vækst som Novo Nordisk Fonden.

Carlsbergfondet uddelte 358 millioner til grundforskning i 2016.

Villum og Veluxfondene uddelte 858 millioner til forskning i 2016 og forventer ikke en voldsom vækst i uddelingerne.

Novo Nordisk Fondens seks støtteområder:

Biomedicinsk og sundhedsvidenskabelig forskning og anvendelse
Novo Nordisk Fonden ønsker at muliggøre sundere og bedre liv for mennesker ved at støtte forskning, der fremmer viden om sundhed og sygdom og anvendes til at løse sundhedsudfordringer og udvikle sundhedsvæsnet.

Life-science-forskning for bæredygtig udvikling og anvendelse i industrien
I lyset af de stigende globale miljømæssige udfordringer ønsker fonden at agere for og inspirere til udvikling af en mere bæredygtig verden ved at støtte life-science-forskning, der kan omsættes til løsninger til gavn for mennesker og miljøet.

Patientcentreret, forskningsbaseret behandling
Gennem en forskningsbaseret tilgang vil Novo Nordisk Fonden bidrage til at gøre Danmark globalt førende inden for patientcentreret behandling af diabetes. Fondens prioritet er at fremme alle aspekter af diabetesbehandling i Danmark i løbet af hele patientens levetid gennem etableringen af Steno Diabetes Centre.

Naturvidenskabelig og teknisk videnskabelig forskning og interdisciplinaritet
Novo Nordisk Fonden vil støtte interdisciplinaritet og katalysere teknisk og naturvidenskabelig forsk­ning med potentiale for at understøtte udvikling inden for sundhed eller bæredygtighed.

Uddannelse, formidling og innovation
Fonden vil støtte den naturvidenska­belige almendannelse og styrke kompetencer og engagement inden for naturvidenskab og teknologi blandt børn og unge og i befolkningen generelt. Inden for innovation vil fonden fremme biovidenska­belige økosystemer, der omsætter videnskabelige opdagelser til produkter og løsninger og driver vækst til gavn for mennesker.

Sociale, humanitære og udviklingsindsatser
Fonden vil medvirke til at forbedre livskvalitet og livsmuligheder for udsatte børn og unge gennem uddannelse, udvikling af kompetencer samt andre indsatser. På det humanitære område vil fonden desuden støtte sundhedsindsatser rettet mod udsatte børn og unge samt akutte humanitære indsatser. 

OM NOVO NORDISK FONDEN
Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med to hovedformål: 1) at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen; og 2) at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.

Fondens vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, der forbedrer menneskers liv og bæredygtigheden i samfundet. Siden 2010 har fonden uddelt mere end 16 milliarder kroner, primært til forskning ved offentlige vidensinstitutioner og hospitaler i Danmark og de øvrige nordiske lande samt behandling og forebyggelse af diabetes. Da nogle bevillinger strækker sig over flere år, udbetales et støttebeløb ikke altid på én gang, men løbende over de år, bevillingen strækker sig.


Altinget logoSundhed
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget sundhed kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00