Kommentar af 
Lisbeth Knudsen

Lisbeth Knudsen: Den svære sundhedssektor og elefanten i rummet

Hvad er det reelt for et udbud af sundheds- og plejeydelser, vi kan regne med at få i fremtiden i sundhedssektoren, når der er begrænsede ressourcer så langt øjet rækker? Det er elefanten i rummet i den store diskussion om fremtidens sundhedsvæsen.

Det er ikke realistisk at forestille sig, at der kan skaffes så mange ekstra sygeplejersker, læger og andet sundhedspersonale i de kommende år, som fremskrivningen af patientbehovene viser, skriver Lisbeth Knudsen.
Det er ikke realistisk at forestille sig, at der kan skaffes så mange ekstra sygeplejersker, læger og andet sundhedspersonale i de kommende år, som fremskrivningen af patientbehovene viser, skriver Lisbeth Knudsen.Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix
Lisbeth Knudsen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Så har vi hele to kommissioner og en enkelt komité i sving med at gennemtænke nødvendige forandringer og reformer på sundhedsområdet fra de store overordnede linjer og streger til vagtplanen i akutmodtagelsen. Strukturmæssigt, personalemæssigt og lønmæssigt endevendes sundhedssektoren i de kommende måneder.

På høje tid? Ja, mon ikke. Skiftende regeringer har forsøgt sig med lappeløsninger. Uanset de flotte ord og gode hensigter er det som om vores opdelte forvaltningsstrukturer med 98 kommuner og fem regioner, praktiserende læger og private hospitaler og forskellige sundhedstilbud ikke vil falde i hak.

Sidste år trådte det nye initiativ med sundhedsklynger omkring landets 21 akuthospitaler i kraft. Det skulle forbedre samarbejdet om patienterne på tværs af forvaltningsstrukturerne og de praktiserende læger, men ligner lige nu mest af alt et ekstra bureaukrati med nogle få succeshistorier.

Regeringen har afsat pengene til et lønløft, men fordelingen af pengene, det mangler vi at se konturerne af

Lisbeth Knudsen

Kunne personalemanglen have været forudset for længe siden? Ja, mon ikke. Og er det realistisk at forestille sig, at der kan skaffes så mange ekstra sygeplejersker, læger og andet sundhedspersonale i de kommende år, som fremskrivningen af patientbehovene viser, med en lavere tilgang til arbejdsmarkedet? Nej. Det er at stikke befolkningen blår i øjnene at tro, at hverken den ene eller den anden kommission eller komité fixer den opgave.

Der skal en effektivisering af arbejdsgange til, nytænkning af faggrænser og incitamentsstrukturer, en langt mere omfattende digitalisering og mere grundlæggende strukturomlægninger til, og den slags tager tid at implementere.

Lønstrukturkomiteen har været i gang længe, men er blevet forsinket af valg og regeringsskifte. Den skal blandt andet på baggrund af sygeplejerskernes lønaktioner se på lønforholdene i den offentlige sektor mere generelt og på skæve forhold for særligt de typiske kvindefag på velfærdsområderne.

Regeringen har afsat pengene til et lønløft, men fordelingen af pengene, det mangler vi at se konturerne af. Også af om et lønløft i sig selv vil være nok til at få flere til at vælge jobbene i det offentlige sundhedsvæsen i fremtiden.

Så har vi ”Kommissionen for robusthed i sundhedsvæsenet” ligeledes nedsat af den tidligere regering, som skal udkomme med sine forslag til august. Den skal komme med anbefalinger til at sikre mere uddannet og kompetent personale med mere tid til kerneopgaverne i hele landet. Den skal se på faggrænser, rekruttering, ledelsesspænd, karriereveje og arbejdstidstilrettelæggelse og meget mere.

Og så har den nye SVM-regering nu nedsat den bebudede Sundhedsstrukturkommission, der skal komme med omfattende forslag og modeller til et mere sammenhængende, mere centraliseret og standardiseret sundhedstilbud til danskerne, mere forebyggende indsats og et mere nært sundhedsvæsen, der kan magte opgaven med flere patienter, flere behov og flere reparationsmuligheder for os mennesker i fremtiden. Og så skal den nye organisering i øvrigt understøtte patienternes frie valg og patientrettigheder.

Læs også

Hvordan Robusthedskommissionen lige kan færdiggøre sine anbefalinger uden af have Sundhedsstrukturkommissionens bud på organiseringen af et mere tværgående og samtænkt sundhedsvæsen er vanskeligt at se for sig. Rækkefølgen af de to kommissionsbidrag er lige som blevet forkert nu.

Og hvordan en Lønstrukturkomité skal komme med gode anbefalinger for sundhedssektorens medarbejdere uden at kende Robusthedskommissionens anbefalinger og hele ligningen, der skal få permanent personalemangel så lagt øjet rækker ind i fremtiden til at lande bedre end nu, det er også svært at se for sig.

Man kunne også pege på det dilemma, at regeringen lægger op til en historisk omfattende frisættelsesreform af kommunerne på de store velfærdsområder, der vil skabe større forskelligheder i velfærdstilbuddene fra kommune til kommune, så trækker hensigterne på sundhedsområdet den anden vej. Her skal uligheden i sundhed, geografisk og socialt nedbringes, så borgerne har ”lige adgang til samme høje kvalitet i hele landet”.

Digitale løsninger skal i højere grad udvikles i fællesskab, og den kommunale sundheds- og forebyggelsesindsats skal i højere grad ”bygge på nationale kvalitetsstandarder, der understøtter en ensartet kvalitet i hele landet”. Sådan står der i det kommissorium, som Sundhedsstrukturkommissionen skal arbejde med.

Mellem linjerne i den norske rapport står det meget klart, at uden en holdningsændring og nogle hårde prioriteringer, så kommer vi ikke i mål med et sundhedsvæsen i verdensklasse

Lisbeth Knudsen

Det nære sundhedsvæsen skal ifølge udmeldingerne tage et større ansvar og klare flere af de patienter, som helst ikke skal få brug for at komme ind på sygehusene og belaste kapaciteten her. Der nævnes i den forbindelse store grupper af mennesker, der bliver til endnu større grupper de kommende år som kronikerpatienter, multisyge og ælde medicinske patienter. Det vil være en kæmpeopgave, som kommunerne tilsyneladende ikke får samme frihedsgrader til at løse, som der er lagt op til på de øvrige velfærdsområder.

Alle hilser naturligvis den nye Sundhedsstrukturkommission velkommen. Også KL’s formand, Martin Damm. Men man aner godt bekymringen i hans velkomsthilsen:

”Det er ikke nok at frigøre kapacitet på sygehusene ved at omlægge behandlinger og flytte mere ud i kommunerne, hvis det ikke følges op af personale med de rette kompetencer, finansiering og en lovgivning, der sikrer de rigtige rammer,” siger Martin Damm.

Nok så vigtigt er det også, at vi som borgere forstår, hvad det er, der er udsigterne for vores sundhedsvæsen, mens vi stadig prøver at absorbere chokket over de hundreder af alvorligt syge mave-tarmkræft patienter, der ikke har fået en operation inden for den lovede behandlingsgaranti.

Regeringen har gerne villet skæve til den nylige norske rapport om sundhedssektoren og har givet den norske Helsepersonelkommissjonens formand, Gunnar Bovim, en plads i den danske Sundhedsstrukturkommission. Her fremgår af den norske rapport slået fast med syvtommersøm, at der skal et holdningsskifte til både hos befolkning, politikere og sundhedspersonale, når det gælder om at holde sammen på de knappe ressourcer i sundhedssektoren i fremtiden. Det hedder i rapportens konklusioner:

”Der er behov for en holdningsændring i befolkningen, blandt politikere og sundhedspersonale, der bidrager til at bremse udbud og efterspørgsel efter sundheds- og plejeydelser. Alle må erkende, at der også er begrænsede ressourcer i Norge.

Politikerne har ansvaret for, at der er sammenhæng mellem indsatsens ønskede kvalitetsløft, patientrettigheder, servicekapacitet, disponibelt personale og ressourcer. Tilsynsmyndigheder og ledelse i organisationer og serviceområder skal også vurdere virkningerne af beslutninger. Prioritering og begrænsninger i servicen skal løftes højt i den offentlige debat.

Politikudviklingen i fremtiden skal baseres på en overordnet forståelse af, at personalet er den begrænsende faktor i sundheds- og plejeydelserne. Herfra kan tiltag og nye personalebesparende tiltag bidrage til at mindske forventningerne og mindske frustrationen hos medarbejdere, brugere og patienter. Selv om der er stigende bekymring for rekrutteringsudfordringer, er der endnu ikke et sammenbrud i tjenesterne generelt. Det giver et værdifuldt råderum og en stor mulighed for omstrukturering af sundheds- og plejevæsenet. Vi står over for vanskelige valg. Det er tid til handling.”

Vi skal nok ikke have en særlig kommission mere til at udtænke den kommunikations- og formidlingsopgave, der her er tale om. Men mellem linjerne i den norske rapport står det meget klart, at uden en holdningsændring og nogle hårde prioriteringer, så kommer vi ikke i mål med et sundhedsvæsen i verdensklasse, som det blev sagt på regeringens pressemøde forleden.

For hvad er det egentlig, sådan et verdensklassesystem skal kunne levere? Den diskussion kunne passende være en del af den offentlige debat, som Sundhedsstrukturkommissionen gennem høringer og analyser også ifølge kommissoriet skal skabe sideløbende med arbejdet.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Lisbeth Knudsen

Strategidirektør, Altinget og Mandag Morgen, formand, Dansk Selskab for Virksomhedsledelse, Odense Symfoniorkester og Rønnow, Leth og Gori Arkitekter, Foreningen TjekDet og Demokratikommissionen, bestyrelsesleder, Niras
journalist (DJH 1975)

0:000:00