Mændenes Hjem i nye problemer: Misser tilsyns afgørende deadline

Organisationen på Istedgade har opgivet at levere budget indenfor Socialtilsynets tidsfrist.

Økonomien i Mændenes Hjem har i flere år været genstand for kritik af Socialtilsynet. 
Økonomien i Mændenes Hjem har i flere år været genstand for kritik af Socialtilsynet. Foto: Asger Ladefoged / Scanpix
Søren Dahl

Mændenes Hjem på Istedgade i København har så usikker en økonomi, at herberget har opgivet at aflevere et budget for 2024 inden 1. april. 

Det fremgår af dokumenter fra Socialtilsynet, som Altinget har fået aktindsigt i.  

Den første dag i april er ellers den frist, som Socialtilsynet har sat for at få et budget for herbergets fortsatte drift.

Uden et godkendt budget kan herberget miste sin godkendelse og i sidste ende risikere lukning.  

Socialtilsynet har gennem længere tid nægtet at godkende budgettet for Mændenes Hjem, fordi Københavns Kommune, ifølge tilsynet, uden gyldig forklaring trak midler ud af herbergets budget.   

Socialforvaltningen og borgmester Karina Vestergaard Madsen (EL) har gennem flere uger ikke villet svare på Altingets spørgsmål om, hvem der skal lukke hullet i Mændenes Hjem kasse:  

Om herberget selv skal spare det beløb, kommunen ifølge tilsynet uretmæssigt har trukket ud, eller om kommunen vil kompensere herberget med en øget bevilling.

I de nye dokumenter skriver direktøren i Mændenes Hjem, Eva Secher Mathiasen, at det ikke er muligt for organisationen at levere et budget inden 1. april, som tilsynet forventes at kunne godkende.  

“Begrundelsen for anmodning om udsættelse er flerfoldig, men handler blandt andet om, at vi over de seneste mange måneder har været i dialog med Socialforvaltningen i Københavns Kommune om budget 2024,” skriver direktøren i en mail til Socialtilsynet 18. marts. 

Eva Secher Mathiasen skriver videre, at Mændenes Hjem først forventer at kunne sende et budget, når organisationen har holdt bestyrelsesmøde efter påske. Altså efter den frist som Socialtilsynet har sat.

Blev forbigået  

Som Altinget har beskrevet, har Mændenes Hjem tidligere gjort politikerne i Københavns Kommune opmærksom på, at herberget stod overfor betydelige besparelser, hvis ikke kommunen øgede tilbuddets bevilling og stoppede med at føre midler ud af herbergets budget. 

I kølvandet på Mændenes Hjems appel til Socialtilsynet landede et flertal på Københavns Rådhus en aftale i årets overførselssag, der fordeler overskydende midler i kommunens budget.  

Aftalen, der blev indgået udenom Enhedslistens socialborgmester Karina Vestergård Madsen, bestod af en bevilling på knap 75 millioner kroner til at håndtere økonomiske udfordringer på socialområdet. 

Politikerne valgte dog ikke at afsætte flere midler til Mændenes Hjem med aftalen.  

Altinget har spurgt Mændenes Hjems direktør Eva Secher Mathiasen, hvilke konsekvenser, det vil få for herberget. 

Direktøren er dog ikke vendt tilbage på Altingets henvendelse. 

Altinget har ligeledes bedt om en kommentar fra Socialtilsyn Hovedstaden. I et mailsvar oplyser Socialtilsynet, at de ikke har mulighed for at kommentere på sagen på nuværende tidpunkt. 

I et skriftligt svar siger Simon Pasquali, ressourcedirektør i Københavns Kommunes socialforvaltning, at han ikke betragter Mændenes Hjem som lukningstruet, på trods af, at herberget altså misser Socialtilsynets deadline.  

"Det er Socialtilsynet, der afgør, om der skal varsles lukning af et givet tilbud, og tilsynet har aktuelt ikke givet påbud eller lignende i forhold til Mændenes Hjem," skriver direktøren. 

”Socialforvaltningen kan forstå, at Mændenes Hjem blandt andet har valgt at afvente et bestyrelsesmøde den 3. april, hvorefter de forventes at uploade materialet til Socialtilsynet dagen efter,” lyder det videre i mailsvaret.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Eva Secher Mathiasen

Direktør, Mændenes Hjem
cand.psych. (Københavns Uni. 2007)

Karina Vestergård Madsen

Socialborgmester (EL), Københavns Kommune
cand.com.

0:000:00