Debat

Dansk Psykiatrisk Selskab: En tryggere og mere sikker psykiatri kræver lovændringer

Mulighed for at benytte tvang tidligere i forløbet og for at sætte vedvarende farlige patienter på isolationsstue. Sådan lyder et par af de anbefalinger til lovændringer, som skal medvirke til en tryggere og mere sikker psykiatri, skriver bestyrelsen i Dansk Psykiatrisk Selskab. 

Når nogle af vores anbefalingerne ikke kun handler om retspsykiatrien, men om psykiatrien som sådan, er det fordi retspsykiatrien er en del af en større løsning, som også inkluderer en velfungerende almen psykiatri, skriver bestyrelsen i Dansk Psykiatrisk Selskab. 
Når nogle af vores anbefalingerne ikke kun handler om retspsykiatrien, men om psykiatrien som sådan, er det fordi retspsykiatrien er en del af en større løsning, som også inkluderer en velfungerende almen psykiatri, skriver bestyrelsen i Dansk Psykiatrisk Selskab. Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Dansk Psykiatrisk Selskab har sammen med vores retspsykiatriske interessegruppe for nylig udsendt en række anbefalinger til, hvordan vi kan øge sikkerheden i psykiatrien, særligt retspsykiatrien.

Anbefalinger, som er baseret på vores ønske om at forbedre kvaliteten af behandlingen i psykiatrien. Anbefalinger, som skal være med til at forebygge at psykiatriske patienter begår personfarlig kriminalitet. Anbefalinger, som bygger på den opfattelse, at rettidig behandling af høj kvalitet styrker patienternes autonomi, og kan være med til reducere brugen af tvang og forebygge voldelige episoder.

Vi har set, hvordan utilstrækkelig behandling kan føre til vold og endda drab i psykiatrien

Bestyrelsen i Dansk Psykiatrisk Selskab

Baggrunden for vores anbefalinger er desværre barsk. Vi har set, hvordan utilstrækkelig behandling kan føre til vold og endda drab i psykiatrien. Derfor er det afgørende, at vi som samfund handler proaktivt for at forebygge sådanne tragedier. 

Tvang bør være en mulighed tidligere i forløbet

Når nogle af vores anbefalingerne ikke kun handler om retspsykiatrien, men om psykiatrien som sådan, er det fordi retspsykiatrien er en del af en større løsning, som også inkluderer en velfungerende almen psykiatri.

Vi foreslår blandt andet, at det bliver lovligt at igangsætte behandling med tvang, straks efter en patient er blevet tvangsindlagt.

Som det er nu, skal der ske en selvstændig beslutning om at indlede en behandling med tvang. Hvis patienten vil klage, vil behandlingen næsten altid blive udsat, indtil der kommer en afgørelse fra det Psykiatriske Patientklagenævn.

Vi taler om patienter, som er så alvorligt syge, at de må indlægges med tvang. Patienter, som sjældent kan overskue konsekvenserne af at modsætte sig den behandling, som kan hjælpe dem.

Ofte går der mindst to uger, før en tvangsindlagt patient i en sådan situation modtager tilstrækkelig behandling. Selvfølgelig skal patienten have mulighed for at klage over at skulle i behandling; men klageadgangen skal ikke udsætte behandlingen, som det er nu.

Ligesom det er vigtigt for os at slå fast, at tvangsbehandling altid er en sidste udvej og ikke noget, vi tyr til, så længe vi som fagfolk har bare den mindste fornemmelse af, at vi kan opnå en alliance med patienten. Samtykke og samarbejde om behandlingen er altid det mest ønskværdige.

Læs også

Isolationsstue som alternativ til tvangsfiksering

I retspsykiatrien har vi sjældne tilfælde, hvor patienter af forskellige grunde er vedvarende farlige, og derfor bliver fikseret med bælte i længere tid.  

Derfor går en anden af vores anbefalinger ud på, at man på retspsykiatriske afsnit i særlige tilfælde kan anbringe sådanne patienter i et såkaldt seclusion room (isolationsstue), som alternativ til tvangsfiksering. Vores forslag går på, at patienterne på forhånd skal give til kende, hvilken form for tvang, de ønsker, hvis det skulle nå dertil. 

Det er vigtigt for os at slå fast, at tvangsbehandling altid er en sidste udvej 

Bestyrelsen i Dansk Psykiatrisk Selskab

Vi ved, at vores forslag af nogle vil blive tolket som et ”ønske om mere tvang”, hvilket i givet fald er en fejlfortolkning. De tiltag, vi foreslår, er mere skånsomme end dem, vi i dag må og kan tilbyde.

De vil – hvis loven bliver ændret – være med til at forbedre behandlingen og give flere valgmuligheder både for dem, der har ansvaret for behandlingen og for den enkelte patient.

Vi er også opmærksomme på, at nogle af anbefalingerne kan opfattes som en indskrænkning af patienternes rettigheder. Og ja, sådan kan det tolkes, men det er ikke dét, der er formålet.

Vores primære mål er at sikre, at patienterne får den rette behandling hurtigst muligt, når de er mest syge. Tidlig behandling kan forebygge at patienterne bliver kronisk syge, reducere behovet for tvangsanvendelse og øge trygheden for alle involverede parter.

Ved at implementere vores anbefalinger, håber vi at kunne bidrage til at forebygge vold, forhindre drab og forbedre forholdene i både almenpsykiatrien og retspsykiatrien.

Vi håber, at landets sundhedspolitikere vil tage godt imod vores anbefalinger, så vi kan få en mere sikker og tryg psykiatri for alle.

Dansk Psykiatrisk Selskabs bestyrelse
  • Forperson: Merete Nordentoft
  • Næstforperson: Mikkel R.V. Rasmussen
  • Næstforperson: Christian Legind
  • Kirsten Ilkjær
  • Helle B. Krog
  • Camilla Emilie Lindahl
  • Jeanett Østerby Bauer
  • Rikke Hilker
  • Helle Mereweather

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Merete Nordentoft

Forperson, Dansk Psykiatrisk Selskab, klinisk professor, Region Hovedstadens Psykiatri, medlem, Det Etiske Råd
cand.med. (Københavns Uni. 1982), ph.d. (Københavns Uni. 1994), dr.med. (Københavns Uni. 2007)

Mikkel Vossen Rasmussen

speciallæge i psykiatri, ledende overlæge, Psykiatrisk Afdeling Vejle, bestyrelsesmedlem i Psykiatri-Listen, næstformand i Dansk Psykiatrisk Selskab, medlem af Udsatterådet i Region Syddanmark, stifter af græsrodsbevægelsen #VærdigPsykiatriForAlle
cand.med. (Syddansk Uni. 2006), speciale, psykiatri

Christian Legind

Bestyrelsesmedlem, Dansk Psykiatrisk Selskab
cand.med. (Københavns Universitet)

0:000:00