Debat

Dansk Psykoterapeutforening: Forebyggelse er fornuft

DEBAT: Der skal skrues op for forebyggelsen og ikke behandlingen i sundhedsvæsenet, skriver Pia Jeppesen, formand for Dansk Psykoterapeutforening, der håber, at regeringens sammenhængsreform kan være vejen til det.

Foto: Dansk Psykoterapeutforening
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Pia Jeppesen
Dansk Psykoterapeutforenings formand

En klog mand sagde engang, at definitionen på vanvid er at gøre det samme igen og igen og forvente et andet resultat. I Dansk Psykoterapeutforening mener vi, at der for alvor skal tænkes nyt, hvis den sammenhængsreform, regeringen lancerede tidligere på året, skal lykkes.

Borgerne skal sættes først, vi skal have mere velfærd for pengene, og der skal sikres en øget sammenhæng i den offentlige sektor. Det er både gode mål og de rigtige intentioner, regeringen kommer med i oplægget til reformen. Ambitionerne er der altså. Spørgsmålet er så bare, om det kan lykkes at tænke nyt.

Ender ofte med forhastede løsninger
Politikere tyr ofte til konkrete svar og løsninger, når debatter kører, og der skal udvises handlekraft. Det kan desværre tit føre til svar og løsninger, som ligger lige for. Et lag oven på det, der eksisterer i forvejen, uden at man for alvor har tænkt igennem, om det er det mest hensigtsmæssige.

Fakta
Deltag i debatten!
Send en mail til [email protected]

Det er i princippet fuldt forståeligt, men det betyder også, at man for sjældent kommer hele vejen rundt om det problem, der handles på. Med arbejdet omkring sammenhængsreformen, kan der ændres på det.

Lad mig komme med et konkret eksempel fra egen verden, hvor der efter min mening er behov for ikke bare at gøre det samme:

Det handler især om at være til stede der, hvor problemerne begynder, at se dem og sætte ind, inden det går galt.

Pia Jeppesen
Formand, Dansk Psykoterapeutforening

Stigende ventetider i behandlingen af bl.a. angst og depression får flere til at kræve ekstra midler til psykologordningen. Ordningen giver borgere med en henvisning fra læge 60 procent i tilskud til behandling hos de psykologer, der har et ydernummer.

I Dansk Psykoterapeutforening er vi enige i, at det er både menneskeligt og samfundsøkonomisk helt forkert ikke at sikre borgere behandling hurtigst muligt. Til gengæld mener vi ikke, at løsningen blot er at rykke lidt på de grænser og beløb, der ligger i psykologordningen. Vi vil sætte ind allerede før, det kommer dertil.

Fokusér på forebyggelse
Vi skal med andre ord ikke blot forsøge at skrue mere op for behandling, men til gengæld op for den forebyggende indsats, og sikre, at færre i fremtiden havner i lægens konsultation og må bede om hjælp til behandling af sin angst eller depression. 

Det handler især om at være til stede der, hvor problemerne begynder, at se dem og sætte ind, inden det går galt.

Det kan være i folkeskolen, hvor mistrivsel blandt elever ikke bliver håndteret korrekt og derfor stille og roligt kan udvikle sig og i ungdoms- og voksenlivet ender med at føre til en diagnose og efterfølgende behov for hjælp af en mere alvorlig karakter.

På sygehuset, hvor en livstruende diagnose fører til hurtigt medicinsk eller kirurgisk behandling, men hvor den manglende opmærksomhed på de psykiske følger af at leve både i uvished, men også med en diagnose måske for resten af livet, betyder, at modstandskræften svækkes. Også mentalt.

I fødeambulatoriet, hvor usikkerhed for moderrollen eller en ubearbejdet tidligere tragisk fødsel drukner i en travl hverdag og betyder, at mange fødende derfor ikke får mulighed for at bearbejde det, der er behov for. Det kan udvikle sig og få fatal betydning for den første tid for forældrene med barnet.

Psykoterapeuter står klar
Overalt i landet er psykoterapeuter klar til at sætte forebyggende ind, hvor det kræves. De har alle qua deres grunduddannelse som f.eks. lærer, sygeplejerske eller jordemoder en erfaring ud over deres fireårige psykoterapeutiske efteruddannelse, der gør dem i stand til ikke bare at være lige der, hvor det går galt – men også at se, før andre og reagerer på det. I dag kan den indsats desværre drukne i rigide systemer, faggrænser og ufleksible tilgange til håndtering af problemstillingerne.

I Dansk Psykoterapeutforening ønsker vi, at der bliver brugt flere midler på den forebyggende indsats, der hvor de kommende patienter befinder sig og naturligt kommer. Det kræver både noget centralt og lokalt. De enkelte afdelinger, institutioner eller skoler skal have modet til at tænke nyt og langsigtet. Kommuner og regioner skal give dem mulighederne for det. Folketinget skal sætte de nødvendige rammer.

Vi håber, at sammenhængsreformen reelt kan være en anledning til at tænke på tværs, i sammenhænge og nyt. Og så er vi den grad tilhængere af fornuft fremfor vanvid.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Pia Jeppesen

Fhv. formand, Dansk Psykoterapeutforening

0:000:00