Om  
Steffen Thirstrup

Dansker skal stå i spidsen for Det Europæiske Lægemiddelagentur

Tidligere chef for lægemiddelgodkendelse i Lægemiddelstyrelsen Steffen Thirstrup er ny på posten som medicinsk direktør i Det Europæiske Lægemiddelagentur EMA. 

Steffen Thirstrup er tidligere chef for lægemiddelgodkendelse i Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen. Nu skal han arbejde hos EMA, som har hovedsæde i Amsterdam.
Steffen Thirstrup er tidligere chef for lægemiddelgodkendelse i Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen. Nu skal han arbejde hos EMA, som har hovedsæde i Amsterdam.
Mathilde Brieghel

Det bliver danske Steffen Thirstrup, der i fremtiden skal være den ledende lægefaglige kapacitet i Det Europæiske Lægemiddelagentur EMA.

EMA oplyser i en pressemeddelelse, at den tidligere chef for lægemiddelgodkendelse i Lægemiddelstyrelsen bliver såkaldt "chief medical officer", og han skal således være agenturets "lægefaglige stemme".

Thirstrup er ph.d. i farmakologi og chef for bestyrelsen i NDA Advisory Services, der rådgiver inden for medicinudvikling, regulering og medicinsk udstyr. 

Han forlod i 2013 en stilling som chef for lægemiddelgodkendelse i Sundhedsstyrelsen. I dén forbindelse udtrykte han sin utilfredshed med sammenlægningen af Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen i 2012. I 2015 blev Lægemiddelstyrelsen igen en selvstændig styrelse.

Han er således en kendt og anerkendt stemme inden for den danske lægemiddelindustri. Han har tidligere været i kontakt med EMA som dansk repræsentant for EMA's komité for humanmedicinske lægemidler (CHMP) og EMA's komité for Avancerede Terapier (CAT).

Den vigtigste opgave for EMA er at godkende og overvåge lægemidler i EU. Det er EMA, der godkender virksomheders markedsføringstilladelse til at sælge lægemidler i EU.

Det var eksempelvis EMA, der skulle godkende de corona-vacciner, det har været muligt at få i Danmark.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Steffen Thirstrup

Medicinaldirektør (chief medical officer), Det Europæiske Lægemiddelagentur
ph.d. (Aarhus Uni. 1998), cand.med. (Aarhus Uni. 1993)

0:000:00