Det siger aktørerne om satspuljeforliget

DOKUMENTATION: Generelt bliver satspuljeforliget mødt med ros fra aktørerne. KL mener, den nære psykiatri er underprioriteret, og andre aktører slår fast, at der stadig er mange uløste problemer. Læs aktørernes reaktioner her.
Regeringen, V, DF, SF, LA og K indgik fredag satspuljeaftale for psykiatrien. Læs aktørernes reaktioner her.
Regeringen, V, DF, SF, LA og K indgik fredag satspuljeaftale for psykiatrien. Læs aktørernes reaktioner her. Foto: Colourbox

Overlæge Thomas Middelboe, formand for Dansk Psykiatrisk Selskab:
"Der vil jo altid være knaster og elementer, som vi gerne så anderledes. Men overordnet vil vi gerne rose regeringen: Det er en rigtig god handlingsplan. Og de har fundet et pænt beløb – for uden midler ville den ikke være noget værd."

"Når man hylder recovery-tankegangen – altså det, at det gælder om at motivere patienten til at blive rask og tage ansvar for egen sygdom – skal man passe på ikke at svigte de sygeste: De, som ikke kan blive raske, og som ikke orker at deltage i livsstilsprogrammer, netværk mm. Der er mennesker, som vil have brug for omfattende hjælp i mange, mange år. Dem skal vi ikke hverken glemme eller svigte."

"Når psykiatrien nu får en økonomisk saltvandsindsprøjtning, er det vigtigt, at pengene bliver brugt til at styrke normeringerne dér, hvor sundhedsprofessionelle har den direkte kontakt med mennesker med psykiske lidelser. Pengene bør anvendes på konkret behandling og sociale tiltag, der gør en forskel for patienterne - ikke på øget administration." 

Dokumentation

Regeringen og satspuljepartierne indgår hvert år en ny aftale om satspuljen, hvormed indsatsen overfor sårbare og udsatte grupper i bl.a. sundhedsvæsenet styrkes. Udbygningen og udviklingen af den psykiatriske behandling har bl.a. været forankret i flerårige satspuljeaftaler mellem regeringen og satspuljepartierne.

Kilde: Ministeriet for sundhed og forebyggelse


0:000:00