DF vil belønne regelmæssige tandlægebesøg

FINANSLOV: Danskerne skal have større offentligt tilskud til tandlægeregningen, hvis de husker at gå til tandlægen regelmæssigt, foreslår Dansk Folkeparti. Tandlægerne vil hellere bruge pengene på borgere med alvorlige tandproblemer.

Foto: Keld Navntoft/Scanpix
Ole Nikolaj Møbjerg Toft

Der skal bruges flere offentlige penge på at forbedre danskernes tandsundhed. Sådan lyder et af de overordnede krav fra Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, til efterårets finanslovsforhandlinger.

”Mange stopper med at gå til tandlæge, fordi det er for dyrt. Det vil vi gerne gøre noget ved,” siger Liselott Blixt.

Eksempelvis ser partiet gerne, at man får undersøgt, om man kan bruge udenlandske erfaringer med at give et økonomisk incitament til at gå regelmæssigt til tandlæge.

”Ideen er, at du får en større del af din tandlægeregning betalt, hvis du husker at gå til de forebyggende tandlægebesøg,” siger Liselott Blixt, der mener, at man bør se på tyske og svenske erfaringer på området.

Hun forklarer, at partiet både vil have forslag til at omfordele på det statslige tilskud mellem tandlægepatienterne og så reelt flere penge.

Skeptiske tandlæger
Hos Tandlægeforeningen er man skeptisk over for meldingen fra Dansk Folkeparti. Ifølge Tandlægeforeningens formand, Freddie Sloth-Lisbjerg, bliver meget af det offentlige tilskud på tandlægeområder allerede målrettet netop unge og de forebyggende tandlægebesøg.

”Dermed tror jeg ikke, at man vil se en stor effekt i form af, at flere går regelmæssigt til tandlægen,” siger Freddie Sloth-Lisbjerg.

I dag stopper den gratis tandpleje, når de unge fylder 18. Ifølge Liselott Blixt dropper for mange unge tandlægebesøgene, fordi brugerbetalingen er for høj. Her har partiet endnu et forslag.

”For at få de unge bedre i gang med at passe på deres tænder, så kan man overveje, om de skal fortsætte længere tid i den offentlige tandpleje,” siger Liselott Blixt. Hun håber så, at færre dropper tandlægen, hvis de er lidt ældre, når de sendes ud af den offentlige gratis tandpleje.
Den ide tror tandlægeformanden for de private tandlæger heller ikke på.

”Problemet er, at mange unge i dag flytter hjemmefra omkring 18 års-alderen. De skal alligevel ud og have en ny tandlæge. Dermed giver det god mening, at de her bliver sluset over i voksentandplejen,” siger Freddie Sloth-Lisbjerg

Han mener, at problemet skal løses ved, at den kommunale børnetandpleje og voksentandlægerne arbejder tættere sammen om at få de unge i gang hos de private tandlæger. Og den proces er i gang, mener han.

Blixt: Ældre dør af dårlige tænder
Ifølge Liselott Blixt er det samtidig også hos samfundets ældste, hvor tandplejen og behandlingen halter.

”Mange ældre bliver indlagt med infektioner og dør, fordi de har dårlig mundhygiejne. De får paradentose, som ikke bliver opdaget i tide. Derfor ønsker vi en bedre tandpleje hos de ældste,” siger Liselott Blixt.

Den melding er Freddie Sloth-Lisbjerg langt mere enig i. Faktisk mener han, at det er her, politikerne bør starte, hvis de har ekstra penge til tandområdet.

”I hvert fald, hvis man vil hjælpe de mest syge først. Ældre er oftest hårdest ramt af alvorlige tandsygdomme. De følger ofte med alderen og den medicin, som nogle ældre får,” siger Freddie Sloth-Lisbjerg.

Tandlægebehandling for voksne har i dag en stor grad af brugerbetaling. Bredt politisk og blandt eksperter er der enighed om, at netop tandområdet har en ulogisk høj brugerbetaling sammenlignet med andre områder. Liselott Blixt forventer dog langt fra, at alle ulighederne på tandområdet bliver løst med finanslovsforhandlingerne.

”Det er et stort område. Så det er ikke realistisk at få løst hele problemet med den skæve brugerbetaling. Derfor vil vi målrette vores krav, så man hjælper især de unge og de ældre,” siger Liselott Blixt.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Liselott Blixt

1. viceborgmester, Greve Kommune
buntmager (Lollands Buntmageri, 1986), social- og sundhedsassistent (Social- og Sundhedsskolen i Greve, 2002)

0:000:00