Ellen Trane: Nordisk Cochrane Center skal granskes

COCHRANE: Sundhedsministeren undrer sig over, at Nordisk Cochrane Center ikke er blevet evalueret i de 25 år, det har eksisteret. "Det er ikke sådan, vi plejer at uddele midler," siger hun. Rigshospitalet afviser at skulle vurdere Peter Gøtzsches virke som leder af centret.

Foto: Niels Ahlmann OIesen/Ritzau Scanpix
Signe LøntoftOle Nikolaj Møbjerg Toft

Fremtiden for Nordisk Cochrane Center er usikker, efter centrets leder, professor Peter Gøtzsche, i sidste uge blev ekskluderet af det internationale forskernetværk, han selv var med til at skabe. 

Oveni det er også centrets hovedfinansiering i spil, idet sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) har iværksat en evaluering af centret:

"Vi har for en måneds tid siden sat en evaluering i gang, og vi har også holdt møde med Peter Gøtzsche og orienteret ham," siger Ellen Trane Nørby til Altinget.

Ifølge finanslovsforslaget for 2019 er der tale om en årlig bevilling på 18 millioner kroner til centret. 

Hvad er baggrunden for evalueringen?

"Jamen, til oktober har centret sådan set eksisteret i 25 år, og det har været på finansloven alle årene, uden at der nogensinde er foretaget en evaluering. Og det er jo ikke normalt sådan, vi plejer at uddele midler på sundhedsområdet," siger Ellen Trane Nørby.

Det var tirsdag ikke muligt at få oplyst, hvornår evalueringen er berammet til at blive afsluttet.

Rigshospitalet melder hus forbi
Da Peter Gøtzsche i 1993 etablerede Nordisk Cochrane Center, blev det lagt under Rigshospitalet, fordi han var ansat på hospitalet.

Centret hører stadig administrativt under Rigshospitalet, der sørger for lønudbetaling, håndtering af personalesager og for at stille lokaler til rådighed.

Derimod har Rigshospitalet ikke noget ansvar for centrets forskning, vurderer hospitalsdirektør for Rigshospitalet, Per Christiansen.

Han skriver tirsdag på Twitter, at Rigshospitalet fortolker deres ansvar i forhold til Gøtzsches virke sådan her: 

"Hvis man misligholder de personalepolitiske retningslinier eller laver ulovlige økonomiske dispositioner, kan vi gribe ind. Vi kan ikke agere i forhold til det faglige, der er man uafhængig."

En absurd situation
Gøtzsche er stadig leder af Nordisk Cochrane Center, forsikrede han tirsdag i en artikel i Ugeskriftet.dk, hvor han beskriver  situationen som absurd:

”Jeg har for eksempel en række ansatte, som er med i Cochrane. Og jeg er fortsat leder af centret," udtaler han.

Centrets vicedirektør, Karsten Juhl Jørgensen, forventer ikke en afklaring, før det internationale Cochrane-samarbejdes stormøde i Edingburgh slutter torsdag:

”Men det er klart, at vi må have en afklaring af Peters rolle internt inden for kort tid," siger han til Ugeskriftet.

Dokumentation

DNCC - Nordisk Cochrane Center

Cochrane-samarbejdet 

Cochrane-samarbejdet er et uafhængigt, internationalt netværk, der udarbejder systematiske, løbende opdaterede oversigter over gavnlige og skadelige virkninger af sundhedsvæsenets interventioner og udfører metodologisk forskning. DNCC (Nordisk Cochrane Center) er en enhed i Cochrane-samarbejdet, der har hovedkontor i og er registreret som en charity i England. 

Cochrane Centrenes tilknytning til en værtsorganisation (host institution). 

De enkelte centre (cirka 14) i Cochrane-samarbejdet er organiseret forskelligt, hvilket kan være både historisk, organisatorisk, økonomisk og praktisk betinget. Nogle har de centrale sundhedsmyndigheder som værtsorganisation, men de fleste centre ligger på et universitet eller universitetshospital. 

DNCC´s organisatoriske forankring 

DNCC er et uvildigt forsknings- og informationscenter, der hovedsageligt er finansieret af staten via en bevilling på finansloven. Siden etableringen i det daværende H:S i 1993 har centret fysisk været beliggende på Rigshospitalet. Ved regionsdannelsen i 2007 blev centret sammen med Rigshospitalet overført til Region Hovedstaden. 

DNCC er underlagt de samme regler som resten af Region Hovedstaden i forhold til økonomi, hvilket indebærer controlling og revision på samme måde som andre projekter og forskningsprojekter. 

Forskningsmæssig uafhængighed 

For at centret kan leve op til sit formål efter bevillingen og sikre den forskningsmæssige uafhængighed, er det væsentligt, at der er vandtætte skotter mellem Rigshospitalet og DNCC for så vidt angår centrets forskning og informationsvirksomhed. Rigshospitalet har ingen kompetence til at intervenere i centrets forskningsmæssige opgaver, prioriteringer med videre.

Kilde: Mail fra Rigshospitalet til Altinget, januar 2018


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Ellen Trane Nørby

Fhv. minister & MF 2007-22 (V), byrådsmedlem, Sønderborg
cand.mag. i kunsthistorie (Københavns Uni. 2005)

Peter Gøtzsche

Direktør, Institut For Videnskabelig Frihed, professor dr.med., Københavns Uni.
cand.med. (1984), cand.scient. i biologi og kemi (1974)

Per Christiansen

Seniorrådgiver, not a box
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 1983)

0:000:00