FAPS: Brug speciallægerne til bedre behandling af høretab

DEBAT: Regionerne i hele landet bør gøre brug af speciallægepraksis og sikre hurtig og effektiv behandling tættere på borgerne. Det skriver Kirsten Ilkjær, formand for Foreningen af Praktiserende Speciallæger.

Af Kirsten Ilkjær
Formand for Foreningen af Praktiserende Speciallæger

Alvorlig nedsættelse af hørelsen er et udbredt problem i Danmark. Over 300.000 borgere har høreapparat, og mange flere lider af nedsat hørelse.

Trods flere forskellige behandlingstilbud vokser ventelisterne, men den udvikling kan vendes, hvis regionerne i højere grad gør brug af de praktiserende speciallæger.

Selv et mindre ubehandlet høretab kan være stærkt invaliderende og kan ud over social isolering også føre til hurtigere udvikling af en række andre tilstande, som for eksempel tidlig demens.

Det er derfor vigtigt, at høretab opdages og behandles.

I Danmark har man som borger forskellige veje at gå, hvis man har brug for et høreapparat. Sygehusenes audiologiske afdelinger, private høreklinikker eller - hvis regionen har valgt det - en praktiserende øre-, næse- halslæge.

Jeg vil gerne slå til lyd for at udbrede den mulighed, som findes i Region Hovedstaden. Der kan borgerne - uden egenbetaling - gå til en praktiserende øre-, næse- halslæge og få udleveret et høreapparat.

Høreapparatet, der altså er vederlagsfrit for borgeren, er af samme type som dem, der udleveres på sygehusenes audiologiske afdelinger. Ørelægens honorar betales via overenskomst om speciallægehjælp. Borgeren har ingen udgift.

Brug speciallægerne
I Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS) så vi i forbindelse med Sundheds- og Ældreministeriets evaluering af høreapparatsområdet i Danmark nærmere på ministeriets opgørelse over udgifter til de forskellige ordninger.

I vores høringssvar påviste vi, at ordningen med tilskud til privat behandling påfører det offentlige større udgifter per høreapparatbehandling, end behandlingen kan leveres til via overenskomstaftale med de praktiserende ørelæger.

Det skyldes, at patienternes egenbetaling ved privat behandling fører til betydelige kommunale udgifter til helbredstillæg.

Vi gjorde også opmærksom på, at den generelle stigning i ventetider på offentlig høreapparatbehandling vil kunne reduceres betragteligt på landsplan ved at udbrede den overenskomstaftalte ordning, som findes i Region Hovedstaden, til resten af landet.

Det vil især gavne ældre borgere, der af forskellige årsager har svært ved at transportere sig over længere afstande og derfor foretrækker behandling lokalt. Ud over en større livskvalitet for de ældre borgere, er der også en samfundsøkonomisk gevinst, når de ældre er mere selvhjulpne.

Ved høreapparatbehandling i speciallægepraksis bliver borgerne tilbudt en behandling af høj kvalitet. Alle praktiserende ørelæger er akkrediteret via Den Danske Kvalitetsmodel.

Svær hørenedsættelse er et udbredt og alvorligt problem, og derfor er det oplagt, at regionerne i hele landet gør brug af speciallægepraksis og sikrer hurtig og effektiv behandling tættere på borgerne.

Forrige artikel Tandlægeformand: Skal pengene styre tandsundheden? Tandlægeformand: Skal pengene styre tandsundheden? Næste artikel Danske Regioner: Vi tager høreområdet alvorligt Danske Regioner: Vi tager høreområdet alvorligt