Regionerne: Kortere ventelister har høj prioritet

DEBAT: Mange af aspekterne, der er fremkommet i indlæggene, vil vi i Danske Regioner tage med videre, når vi skal drøfte løsninger, der kan forbedre kvaliteten på området, skriver Ulla Astman, formand for Regionernes sundhedsudvalg.

Af Ulla Astman

Formand for Danske Regioners sundhedsudvalg

Altinget har nu hver uge i et stykke tid bragt indlæg om forholdene på området for høreapparater.

Jeg glæder jeg mig over de mange parter, der har givet deres besyv med her på sitet. Bidragene betyder, at vi i Danske Regioner nu har fået sat yderligere lys på flere af de forhold og udfordringer, der gælder på området.

Mange af aspekterne, der er fremkommet i indlæggene, vil vi i Danske Regioner derfor tage med videre, når vi skal drøfte løsninger, der kan forbedre kvaliteten på området.

Ventelisterne er i fokus

I regionerne sidder vi ikke på hænderne, for dét at finde gode løsninger har ikke altid at gøre med pengeposens størrelse. Vi har derfor stadig behov for at få området yderligere belyst.

Regionerne har som overordnet prioritering at få ventelisterne bragt ned, og vi kigger på alle muligheder for at gøre det.

Det er særligt vigtigt at få ventelisterne bragt ned af hensyn til børn samt borgere med kompliceret høretab, der med de gældende regler ikke har mulighed for at vælge tilskud til privat behandling af hensyn til at opretholde den faglige specialisering.

Vi har også allerede opfordret regeringen til at tage området op i den kommende sammenhængsreform. Fra flere sider er der peget på, at der er muligheder for at se på, hvordan vi har indrettet os på området på tværs. Så lad os få kigget på det sammen med regeringen.

Desuden mener vi, at det er vigtigt sikre borgerne den nødvendige information. Hørehæmmede har nemlig krav på viden om deres muligheder for behandling uanset hvilken situation, de er i, og hvad de lægger vægt på i deres behandling.

Borgerne skal kunne vælge offentlig behandling, hvis det passer bedst, og privat behandling med ingen eller minimal egenbetaling, hvis borgeren ønsker et apparat af samme gode kvalitet, som man får i det offentlige. Endelig står det naturligvis borgeren frit for at vælge et dyrere og mere avanceret apparat, hvis han eller hun ønsker det.

Virkningen – høreevnen – er naturligvis det vigtigste i forhold til, at man som hørehæmmet kan deltage aktivt i samfundet ved at skabe og vedligeholde personlige relationer og dermed undgå isolation.

Kortere ventetid og bedre sammenhæng i behandlingen er den rigtige vej at gå i forhold til at hjælpe endnu flere borgere, end vi gør i dag. En snak med naboen, en indkøbstur og kontakten til børnebørnene i telefonen kan være afgørende for, om man trives trods høretab.

Forrige artikel  Arbejdsgruppe: Sådan skaber vi bedre behandling for hørehæmmede Arbejdsgruppe: Sådan skaber vi bedre behandling for hørehæmmede Næste artikel Dansk Folkeparti: Ventetiderne på høreområdet er helt uacceptable Dansk Folkeparti: Ventetiderne på høreområdet er helt uacceptable