Patientforeningen: Patienter med høretab skal være i centrum

DEBAT: Let og hurtig adgang uden lange ventelister til hele processen er en forudsætning for et godt forløb, skriver den nuværende og tidligere formand for Patientforeningen.

Af Nicolaj Bang og Niels Jørgen Langkilde
Hhv. nuværende og tidl. formand i Patientforeningen

For nyligt kom den længe ventede evaluering af høreområdet, og ikke overraskende viste den, at der ikke er taget fat på en lang række af områdets problemer.

Vi mener i Patientforeningen, at patienterne skal være i centrum. Det betyder valgfrihed og patientnære løsninger uden unødvendige dobbeltundersøgelser.

Hvis borgerne skal kunne vælge, så skal de have de nødvendige informationer for at kunne vælge. Informationerne til patienterne kan gøres bedre, og navnlig har vi et problem med ørelægernes mange roller.

Patienterne ønsker - som ved de privatpraktiserende læger - at møde uafhængige rådgivere. De ønsker ikke at møde sælgere af høreapparater under en lægekappens hvide dække. I Tyskland er det som i andre lande forbudt for lægerne at være involveret i salget. Sådan skal vi også have det.​

En dårlig forretning​
At hjælpe de cirka 800.000 danskere med høretab er vigtigt, og i disse år er det vigtigere end nogen sinde. Vi mangler arbejdskraft i mange brancher, og mange vil gerne blive længere på arbejdsmarkedet.

Det kan de kun, hvis de kan høre. Der er en betydelig milliardgevinst ved at hjælpe de dårligt hørende. Rapporten"UHØRT" fra Socialforskningsinstituttet dokumenterede det. Det er bare at komme i gang. Her tjener samfundet store penge på at hjælpe, så udskyd det ikke.

Hvis behandlingen skal være vellykket, så skal behandlingen af de mange almindelige aldersbetingede hørenedsættelser forgå tæt ved borgerne, så de ikke skal bruge dage på at komme frem og tilbage, når der skal prøves høreapparater, når der instrueres, og når der skal justeres.

Let og hurtig adgang uden lange ventelister til hele processen er en forudsætning for et godt forløb. Patienterne vil gerne have så få stationer på vejen som muligt - ikke mindst de ældre og mindre mobile medborgere uden bil.

Det virker også uøkonomisk, at nye patienter først får foretaget høreprøver med DELTA-kontrolleret udstyr på den private høreklinik for derefter at blive testet hos en række af ørelægerne, som ikke får tjekket deres udstyr.

Én høreprøve må være nok. Den skal fortages med udstyr, der tjekkes løbende. Elektronisk kan den høreprøve så sendes til de relevante personer. Hvis de private høreklinikker foretager den, så slipper det offentlige for at betale lægerne for det.

Telemedicinsk kan det let overvåges, om alt er ok, så ingen privat høreklinik kan føle sig fristet til at overbehandle på skatteborgernes regning.

Lad patienten vælge selv​
Reformen reducerede valgmulighederne for en del borgere, da den sænkede tilskuddene til de private høreklinikker. Egenbetaling er ikke en mulighed for alle, så køerne blev - modsat det lovede - længere.

Der blev der sparet mange flere penge på høreområdet, end der var beregnet. Disse penge må tilbage til høreområdet. Hvis man øgede tilskuddet, så ville det mindske det pres på det offentlige system, som reformen bevirkede.

Derfor skal lovforslagets forventninger til besparelser sammenholdes med de faktiske besparelser.

Kvadratmeterne på landets sygehuse er nogle af de dyreste i dette land. Og de ligger langt væk for de fleste patienter. Lad sygehusene tage sig af de egentlige syge, de specielle tilfælde og skaderne.

Højt uddannede ørelæger skal ikke bruge deres kostbare tid på at se på helt almindelige aldersbetingede høretab. Det er spild af gode skattekroner. De gør det i dag, fordi de honoreres ganske godt for at løse opgaven. Derfor må honoreringen ses igennem.

Derfor er evalueringen ikke meget brugbar, førend der kommer økonomiberegninger på udgifterne ved de forskelle behandlingsformer for såvel borgerne som for det offentlige.

I reformens kølvand kom der alvorlige begrænsninger i borgernes frie valg af leverandør.

For Patientforeningen er borgernes frie valg på et oplyst grundlag det helt centrale.

Forrige artikel Psykiatrifonden: Hårdt presset psykiatri ignoreres i ny sundhedsaftale Psykiatrifonden: Hårdt presset psykiatri ignoreres i ny sundhedsaftale Næste artikel Psykiatrisk Selskab: Langvarig stress skal forebygges - ellers bliver man syg Psykiatrisk Selskab: Langvarig stress skal forebygges - ellers bliver man syg