Debat

FOA: Flere medarbejdere er nøglen til et velfungerende kommunalt sundhedsvæsen

DEBAT: Rekrutteringsproblemerne skal løses, for at vi kan få et velfungerende kommunalt sundhedsvæsen, skriver Torben Klitmøller Hollmann fra FOA.

Der mangler SOSU'er i kommunerne, og det går ud over fagligheden, skriver Torben Klitmøller Hollmann, sektorformand i FOA.
Der mangler SOSU'er i kommunerne, og det går ud over fagligheden, skriver Torben Klitmøller Hollmann, sektorformand i FOA. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix
Amalie Bjerre Christensen

Amalie er uddannet journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Hun har tidligere været tilknyttet Altinget som journalistpraktikant og senere som redaktionsassistent.

Vis mereIcon / Direction / Dropdown
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Torben Klitmøller Hollmann
Sektorformand, social og sundhed, FOA

Forudsætningen for, at det kommunale sundhedsvæsen kommer til at styrke danskernes sundhed og helbred, er, at det bliver præget af en høj faglighed.

Når vi taler om høj faglighed både regionalt og kommunalt, har vi en tendens til at fokusere på mængden af speciallæger på enkelte områder, men problemet er meget mere bredt og universelt.

Det kommunale område ændrer sig, når opgaverne ændres og flytter sig, og stadig flere sundhedsopgaver kommer til. Og det er social- og sundhedsassistenter og –hjælpere, der i vid udstrækning får de nye opgaver.

Fakta
Deltag i debatten!
Skriv til debat@altinget.dk

Vi mangler uddannet personale
Det er en god idé, for social- og sundhedsuddannelserne giver en god og alsidig faglig ballast. De har forudsætningerne for at spille en central rolle bredt i sundhedssektoren. Det er dem, der hver dag arbejder med sundhed og det gode liv for borgerne.

Det store problem er bare, at hvis vi ikke kan rekruttere nok mennesker til fagene og dermed til de ledige stillinger, så risikerer projektet at komme i fare fra starten.

Ifølge FOA's fremskrivninger vil vi de næste ti år få brug for at rekruttere op mod 40.000 social- og sundhedsansatte i kommunerne.

Torben Klitmøller Hollmann, Sektorformand, social og sundhed, FOA

Hør bare her: En af tre af FOA's medlemmer i social- og sundhedssektoren oplever i høj eller meget høj grad, at det er svært at besætte ledige stillinger på deres arbejdsplads.

Det betyder, at vi mangler – og i stigende grad kommer til at mangle – det uddannede personale, der skal gribe og hjælpe de patienter, som i fremtiden skal behandles i primærsektoren, i eget hjem eller i de kommunale sundhedstilbud, fremfor på sygehusene.

Vi mangler allerede i bekymrende grad social- og sundhedsassistenter og -hjælpere rundt om i kommunerne, og hvis vi ikke gør noget nu, vil det problem blive endnu værre i fremtiden.

Besparelser fjerner omsorgen
En undersøgelse lavet af KL og FOA i fællesskab dokumenterer, at 73 procent af kommunerne allerede mangler arbejdskraft på ældreområdet.

Samtidig viser en oversigt over alderssammensætningen, at tre af ti af de nuværende medarbejdere i ældreplejen om ti år vil være gået på pension. Ifølge FOA's fremskrivninger vil vi de næste ti år få brug for at rekruttere op mod 40.000 social- og sundhedsansatte i kommunerne.

Ved overenskomstforhandlingerne lykkedes det at få et væsentligt lønløft til social- og sundhedsansatte og elever. Det er et skridt på vejen, hvis vi skal løse fremtidens udfordringer i det nære sundhedsvæsen. Men der er stadig lang vej og meget mere, vi kan gøre, hvis vi skal gøre det attraktivt at arbejde i sundhedssektoren i fremtiden.

Det handler også om noget så fundamentalt som ordentlige arbejdsforhold.

Rigtig mange søger ind i fagene, fordi de vil arbejde med mennesker og give borgerne omsorg og pleje, men når besparelser skærer nærværen og omsorgsdelen ved jobbet fra, tror jeg, det afskrækker nogle fra at søge ind i faget.

Derfor skal der sættes ind på mange fronter og fra mange forskellige aktører, når vi skal sikre kvalificerede medarbejdere i fremtiden.

Tre vigtige indsatsområder
I FOA peger vi på tre vigtige indsatsområder.

For det første skal ældreområdet være et attraktivt og anerkendt arbejdsområde. Det kræver politisk prioritering og et langsigtet økonomisk løft. Vi anerkender, at der er tilført midler til området i de seneste finanslove, men der er et stigende behov blandt andet på grund af den demografiske udvikling og stigningen i antallet af demente.

For det andet skal vi have flere uddannede og flere uddannelsespladser. Vi har blandt andet brug for klare aftaler om antallet af praktikpladser. Det kan skabe sikkerhed om området og være afsæt for lokale rekrutteringsstrategier i kommuner, regioner skoler m.m.

Desværre oplever vi, at navnlig regionerne mangler at leve op til den samfundsopgave, det er at sikre fremtidens uddannede personale på social- og sundhedsområdet.

Og for det tredje er der behov for at skabe tydelige formelle karriereveje og udviklingsmuligheder for social- og sundhedshjælpere og -assistenter. Dels, fordi der er en stigende kompleksitet i det social- og sundhedsfaglige arbejde og dels, fordi det er nødvendigt med en større anerkendelse af faggruppens faglighed, hvis vi skal styrke rekrutteringen.

Borgeren skal møde få ansatte
FOA's vision er et sundhedsvæsen, hvor langt flere opgaver løses i et tæt samspil mellem borgerne og medarbejderne, der arbejder i det nære sundhedsvæsen.

Sundhedsvæsenet skal være gennemskueligt og imødekommende, og hver borger skal møde så få medarbejdere som muligt.

Det skal sikres, at borgeren oplever den bedste kvalitet og største tryghed i pleje, behandling og omsorg. Og sundhedsvæsenet skal bidrage til mindre ulighed. For at nå de mål, kræver det høj faglighed og nok ressourcer.

Vi har brug for at tage fat på problemerne med at rekruttere de mange mennesker, der skal gøre det muligt at skabe et velfungerende kommunalt sundhedsvæsen.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Torben Klitmøller Hollmann

Kommende centerchef, 'Center for Sundhed og ældre', Næstved Kommune, tidligere formand, social- og sundhedssektoren, FOA, bestyrelsesmedlem, Alkohol & Samfund
Social- og Sundhedsassistent, ma. i organisationspsykologi