Forfatter: Jobcentret gør sygemeldte endnu mere syge

DEBAT: En meget alvorlig ny undersøgelse fra Psykiatrifonden og Sind konkluderer, at jobcentret gør sygemeldte mere syge. Det er på høje tid, at Folketinget griber ind, skriver cand.mag. og forfatter Lisbeth Riisager Henriksen.

Det fremgår af indlægget, at det alene var sygedagpengemodtagere, der var inkluderet i omtalte undersøgelse. Altinget er imidlertid blevet gjort opmærksom på, at det er alle sygemeldte, der er tilknyttet jobcentre. Vi beklager fejlen.

Af Lisbeth Riisager Henriksen
Cand.mag. og forfatter

I en ny undersøgelse fra maj 2019 har Psykiatrifonden i samarbejde med Sind spurgt 1.400 sygemeldte medlemmer af fagforbundene FOA, 3F og Dansk Magisterforening om, hvordan de har oplevet mødet med jobcentersystemet.

Der er altså tale om syge borgere, som har mærket daværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksens (S) sygedagpengereform fra 2013 (der trådte i kraft per 1. juli 2014).

Konklusionen er meget alvorlig: Jobcentre gør sygemeldte borgere mere syge.

Stresses og presses
Næsten syv ud af ti sygemeldte, der er tilknyttet jobcenteret, oplever, at det belaster deres livskvalitet. Knap fem ud af ti sygemeldte har erfaret, at jobcentret har tilsidesat deres helbred i sagsbehandlingen og har set bort fra speciallægeerklæringer.

Godt tre ud af ti har erfaret, at jobcenteret har sat gang i aktiviteter, eksempelvis arbejdsprøvninger, der direkte har forværret deres helbred. Knap seks ud af ti har oplevet et pres fra jobcentret i forhold til at arbejde mere, end de kan magte.

Og syv ud af ti har oplevet fysisk eller psykisk ubehag op til møder eller telefoniske møder med jobcenteret, for eksempel søvnbesvær, angst eller forværring af angst, koncentrationsbesvær og følelse af stress og pres.

En ud af ti overvejer selvmord
Der er en erfaring af usikkerhed om fremtiden, uforudsigelig sagsbehandling og endeløse afklaringsforløb. Følelse af håbløshed og manglende værdighed er udbredt. Jo længere tid, man er sygemeldt, jo mere belaster tilknytningen til jobcentret livskvaliteten.

Undersøgelsen melder desuden, at mere end to ud af ti sygemeldte har tanker om, at livet ikke er værd at leve, og at knap en ud af ti personer overvejer selvmord.

Det er meget alvorlige konklusioner. Lignende udmeldinger har vi igennem de seneste år fået fra utallige syge borgeres side i forhold til reformerne af førtidspension, fleksjob og kontanthjælp, som jeg har skrevet om i nu en årrække.

Så alvorlige konklusioner burde få alle Folketingets partier til straks at melde ud, at de ville tage konsekvensen af undersøgelsen og snarest muligt reformere hele beskæftigelsessystemet helt fra bunden af.

Burde råbes fra tagene
Det burde få dem til at råbe ud over tagene, at de naturligvis påtager sig ansvaret for at rette op på umenneskelige forhold og snarest muligt efter folketingsvalget vil gå sammen for at ændre på de systemiske rammer, som sygedagpengereformen og reformerne af førtidspension, fleksjob, kontanthjælp, refusionssystem og klagesystem sætter for behandlingen af sygemeldte borgere.

Alligevel har ikke ret mange partier reageret på denne undersøgelses konklusioner. I valgkampen har det ikke været et emne, medierne og politikerne tager op.

Hvorfor kerer størsteparten af partierne sig slet ikke for disse sygemeldte og klemte mennesker? Og hvorfor gør hovedparten af medierne det heller ikke?

Forrige artikel Lif: Der er behov for en national strategi for innovation på sundhedsområdet Lif: Der er behov for en national strategi for innovation på sundhedsområdet Næste artikel Debat: Forskning skal hurtigt omsættes til behandling af alvorlige sygdomme Debat: Forskning skal hurtigt omsættes til behandling af alvorlige sygdomme
 • Anmeld

  Kenneth Pedersen · Mishandlet torturoffer

  Sagsmishandling pg tortur af syge på kontanthjælp

  Hvorfor interesserer ingen politikere sig for dette helt utroligt vigtige emne i valgkampen ?

  Jeg er en af de mishandlede der frygter af dø af de følgevirkninger langvarig tortur har påført mig

  Jeg holdes fanget i jobcentersyndrom på ubestemt tid

  Ankestyrelsen og Kbh's kommune er enige om at jeg har været ulovligt sagsbehandlet siden 2010

  Alligevel vægrer Kbh's kommune sig imod at træffe gyldige afgørelser i mine sager

  Bla. har kommunen ikke adresseret min ansøgning om førtidspension efter ltilretningen af loven for ca et år siden

  Jeg retraumatiseres og har berøringsangst med sagsforløbet

  Jeg frygter at dø. Kan mærke at livet langsomt men sikkert ebber ud af mig

  Jeg forstår nu fuldt ud hvad det er for et rædselsregime jeg er underlagt

  Ikke mindst med baggrund i Lisbeth Riisagers omfattende dokumentation

  Skulle jeg dø under den koordinerede statstortur, ønsker jeg at Altinget får aktindsigt i samtlige dokumenter tilbage til oktober 2010

  Og offentliggører dem. Ulf Harbos forening ForRetssikkerhed må forfølge mine rettigheder ved et sagsanlæg og benytte deraf tilkendte økonomiske midler, til at hjælpe alle danskere, der er udsat for ulovlig sagsbehandling i deres sagsforløb

  Tak til Bitten Vivi Jensen og Ulf Harbo for at modtage dokumenter og lindre mit sind ved samtale. En særlig tak til Bitten for samtaler undervejs

  Dette skriv blot hvis jeg skulle dø under torturen

  Knus Lisbeth og endnu engang tak for at dokumentere

  At ingen magthavere end ikke drøfter denne bevidste statstortur

  Med venlig hilsen

  Kenneth Pedersen

 • Anmeld

  jon Sunnborg · førtidspensionist

  hvad kan man gøre

  jeg har fået kontanthjælp fra jeg var 17år og indtil jeg var 21-22 har jeg startet på et par uddannelser som holdt Max 3-6måneder jeg har samlet været i aktivering 6måneder Pga både fysiske og psykiske lidelser men ud over da jeg var hjemløs ikke 2-5 år sammenlagt har jeg i mine 20 år på kontanthjælp aldrig fået penge mere end Max 10 gange om året Pga hver gang jeg fik ny jobkonsulent indkaldte de til møde men som hjemløs psykisk syg med social fobi og specielt når jeg skulle møde nye mennesker kunne jeg ikke altid komme. og vidste det måske heller ikke engang. Men så stoppede de kontanthjælpen og jeg skulle søge forfra.MEN hver gang det skete fik jeg med misbrugsrådgiver osv lavet og skrevet i min sag .at de ALDRIG måtte stoppe udbetaling Pga fravær før de havde sent mødetid til misbrugscentret derefter min mor og hvis det skulle ske de ikke kunne finde mig så kunne de stoppe udbetalingen. Men hvad nyttede det når de nye jobkonsulenter ALDRIG læste ens sagmappe. så jobcentrene har i den grad gjortat Jeg Idag ikke snakker i tlf har støttetperson som sørger for at få mødetider (uden at fortælle mig det så jeg ik skal få det dårligt) og kommer ogodt henter og kører mig til dvs aftaler. det varbejde først for 5 år siden da jeg flyttede til Fyn der er nogen der har hjulpet så jeg efter de 20 år på kontanthjælp når selv sagsbehandler, jobkonsulent,læge,psykiater osv altid har sagt jeg aldrig ville være egnet på jobmarket og skulle have ftp så endelig fik den før jul 2018 men selv nu fordi jeg er gift kører systemet så hårdt de kan for man økonomisk ALDRIG kan prøve at få råd til at prøve at få nogle gode oplevelser inden sygdomme muliggør det eller(systemet) tager livet af en. man skal åbenbart straffes konstant for ikke at være frisk og rask og glad

 • Anmeld

  Kim Osbøl · Fleksjobber i Foreningen'ForRetssikkerhed'

  DE DANSKE POLITIKERE HAR BLOD PÅ HÆNDERNE!

  Fakta: Systematisk Ulovlig sagsbehandling. Dokumenteret.
  Ingen stilles til ansvar = ingen retssikkerhed = #banastat + #kukkuk

  Der stjæles, lyves, bedrages, manipuleres, trues med sanktioner og loven brydes bevist pga måltal, stats-refusion, personlige bonusser, gyldne håndtryk og vederlag.

  Syge og udsatte borgere dør, begår selvmord og sætter ild til sig selv pga disse retsløse forhold

  Alt ved hjæp af 'automatisk sagsbehandling', 'sød retorisk' Djøf-sprog, Newspeak og bullshit-kulturen, samt 'New Public Managementets sprog', dokumenteret.

  Og de hykleriske politikere, især Dem fra venstrefløjen er tavse om disse retsløse forhold.

  #JegAnklager alle politikerne i @Folketinget

 • Anmeld

  Leif Christensen · Konstruktør

  Mennesker skal ligesom huse, biler, cykler m. v. vedligholdes.

  Det billigste for samfundet og økonomien, ja det er at holde tingene som huse, biler, cykler i god og brugbar stand,og det gælder såmænd også mennesker som skal god brugbar stand. I stedet for at ødelægge og misvedligeholde disse.
  Det er der faktisk god økonomi i så enkelt er det.

 • Anmeld

  Arthur · Lånevejleder

  Psykisk lidelse

  Hej
  Jeg har været tilkoblet jobcentret i mange år, men de har faktisk hjulpet mig til at starte egen virksomhed. Det har givet mig muligheder og penge på kontoen og nu driver jeg en hjemmeside, som jeg er glad for. Så alt det negative omtale er for meget sagt!
  Vh
  Arthur
  https://www.lån.dk/

Peder Holk Nielsen stopper i Novozymes

Peder Holk Nielsen stopper i Novozymes

NAVNE: Topchef i Novozymes Peder Holk Nielsen har meddelt, at han fratræder sin stilling som administrerende direktør primo 2020. Det sker efter en række nedjusteringer inden for de seneste år.