Fysioterapeuterne: Alle skal have en praktiserende læge

DEBAT: Problemet med at få tilknyttet praktiserende læger breder sig, og det bliver formentlig større i de kommende år. Fysioterapeuter i lægepraksis kunne hjælpe på problemstillingen, skriver Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter.

Af Tina Lambrecht
Formand for Danske Fysioterapeuter

Det nære sundhedsvæsen giver mulighed for at sikre bedre sammenhæng og nye samarbejdsrelationer til gavn for borgere og patienter. Det er dybt nødvendigt – især fordi vi lever længere og med mere komplekse sygdomsforløb end tidligere.

Men gevinsterne kommer ikke af sig selv. De kræver en målrettet indsats for at sikre, at alle dele af vores sundhedsvæsen har høj kvalitet. Et oplagt sted at starte er at se på, hvordan vi sikrer, at alle er tilknyttet en praktiserende læge.

Det er ikke nyt, at der er problemer med mangel på praktiserende læger i min hjemstavn i det nordjyske, men problemet breder sig, og alle fremskrivninger viser, at det bliver markant større i de kommende år - især fordi en stor del af de praktiserende læger nærmer sig pensionsalderen.

Hjælpepersonale er afgørende
Hvis danskerne fortsat skal kunne komme til praktiserende læge i alle dele af landet, er det nu, vi skal tænke nyt. En af de løsninger, som Lægedækningsudvalget anbefaler, er at gøre det muligt i langt højere grad at ansætte hjælpepersonale hos de praktiserende læger.

Erfaringerne viser, at fysioterapeuter i høj grad kan overtage nogle af lægernes opgaver. Det skyldes ikke mindst, at muskel- og skeletsygdomme fylder rigtig meget hos de praktiserende læger. Statens Institut for Folkesundhed har beregnet, at op mod hver fjerde henvendelse i almen praksis er relateret til lænderygsmerter, nakkesmerter, artrose og osteoporose.

En analyse, som Incentive har lavet for Danske Fysioterapeuter, viser, at en praktiserende læge, der i dag i gennemsnit har 1.600 patienter, kan være læge for 200 patienterne mere, hvis en fysioterapeut får lov at overtage muskel/led-patienter. Det betyder groft sagt, at lægemanglen stort set kunne afhjælpes, hvis alle læger ansatte en fysioterapeut.

Udover at udrede muskuloskeletale lidelser, kan fysioterapeuter som medhjælpere til læger også varetage andre sundhedsfaglige opgaver, eksempelvis screening af børn, rådgivning af smertepatienter og kontrol ved kroniske sygdomme.

Litteraturen og erfaringerne peger samtidig på, at det tværfaglige samarbejde giver både bedre og hurtigere udredning. Det betyder, at patienterne kommer tidligere i gang med træning og egenomsorg og hurtigere får afhjulpet smerter og funktionsnedsættelser.

Overenskomsten skal åbne op
Fysioterapeuter i lægepraksis har potentialet til at løse en væsentlig del af lægemanglen. Desværre peger praktiserende læger på, at deres overenskomst står i vejen for, at de kan ansætte mere hjælpepersonale. Derfor håber jeg, at Danske Regioner og PLO i deres forhandlinger om en ny overenskomst følger anbefalingen fra Lægedækningsudvalget og åbner op for brug af mere hjælpepersonale.

Udover at afhjælpe lægemanglen, vil det også sikre, at lægerne kan koncentrere sig om de patienter, som de har særlig viden om, mens sygeplejersker, bioanalytikere og fysioterapeuter kan hjælpe de patienter og løse de sundhedsopgaver, som de er specialister i.

Det bliver endnu mere nødvendigt, fordi ambitionerne om det nære sundhedsvæsen kræver en langt tættere koordinering - især omkring de patienter, der lever med en eller flere kroniske sygdomme og har brug for tværfagligt samarbejde omkring sig.

Hvis vi skal leve op til alle de visioner, der ligger i det nære sundhedsvæsen, er vi nødt til at tænke nyt for at sikre, at ressourcerne bliver brugt fornuftigt.

Mere og bedre brug af hjælpepersonale er et oplagt sted at starte.

Forrige artikel Handicaporganisation: Der er behov for regelmæssigt sundhedstjek Handicaporganisation: Der er behov for regelmæssigt sundhedstjek Næste artikel Ny temadebat sætter fokus på det nære sundhedsvæsen Ny temadebat sætter fokus på det nære sundhedsvæsen
Velfærdsoverblikket: Det sker i uge 3

Velfærdsoverblikket: Det sker i uge 3

OVERBLIK: Regeringens omdiskuterede epidemilov førstebehandles i Folketinget, KL inviterer til stor sundhedskonference, og så er to ministre kaldt i samråd. Her er overblikket over ugens vigtigste begivenheder på velfærdsområdet.