Hård kritik af nyt stresspanel: Populistisk og useriøst

STRESS: Hvorfor er der plads til forfattere og foredragsholdere, men ingen anerkendte stressforskere? Regeringens nationale stresspanel kritiseres af både fagforeninger og forskere, som undrer sig over, at panelet overlapper forhandlinger om arbejdsmiljøreform.

Regeringens nye stresspanel blev præsenteret i slutningen af juni af uddannelses-&nbsp;og&nbsp;forskningsminister Tommy&nbsp;Ahlers&nbsp;(V), undervisningsminister&nbsp;Merete&nbsp;Riisager&nbsp;(LA),&nbsp;sundhedsminister Ellen&nbsp;Trane&nbsp;Nørby&nbsp;(V), børne-&nbsp;og&nbsp;socialminister&nbsp;Mai&nbsp;Mercado&nbsp;(K) og&nbsp;beskæftigelsesminister&nbsp;Troels&nbsp;Lund&nbsp;Poulsen&nbsp;(V).<br>
Regeringens nye stresspanel blev præsenteret i slutningen af juni af uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V), undervisningsminister Merete Riisager (LA), sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), børne- og socialminister Mai Mercado (K) og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).
Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix
Søren Elkrog Friis

Stresspanelet virker som et lidt populistisk indslag, fordi en række ministre gerne vil vise handlekraft på et område, som berører rigtig mange danskere

Martin Rasmussen
Næstformand, HK

Regeringens nye nationale stresspanel har fået hård medfart, siden seks ministre præsenterede initiativet i slutningen af juni.

Ikke en eneste stressforsker eller psykolog har fundet vej ind i det 10 mand høje stresspanel, som efter hensigten skal øge bevidstheden om, hvad stress er, og komme med løsningsforslag til, hvordan samfundet bedre kan forebygge og reducere stress.

I stedet har panelet sociolog og foredragsholder Anette Prehn i formandstolen og består derudover af læger, direktører, foredragsholdere, forfattere og 'hjernelægen' Peter Lund Madsen.

Dokumentation

Stresspanelet vs. ekspertudvalget om arbejdsmiljø

Stresspanelet blev nedsat i slutningen af juni og består af 10 eksperter som repræsenterer forskellige aspekter af stressområdet.

For det første skal panelet engagere danskerne og øge bevidstheden om, hvad stress er, hvad det kommer af, og hvordan den enkelte borger kan tage medansvar for at stoppe udviklingen.

For det andet skal panelet komme med løsningsforslag til, hvordan samfundet bedre kan forebygge og reducere stress.

Panelets arbejde vil tage afsæt i fire temamøder i løbet af efteråret og vinteren 2018 med relevante ministre, fagpersoner, eksperter og meningsdannere.

Hvert møde skal munde ud i tre mulige tiltag, som regeringen kan bruge i arbejdet med at forebygge og reducere stress.

Panelet vil til temamøderne få selskab af ministrene for sundhed, beskæftigelse, ligestilling, undervisning, uddannelse og forskning samt børne- og socialministeren.

 • Formand Anette Prehn, sociolog, underviser, foredragsholder og forfatter til fem bøger og syv minibøger om hjernens spilleregler og disses betydning for socialt samspil og mental sundhed
 • Peter Lund Madsen, speciallæge i psykiatri, hjerneforsker, forfatter og foredragsholder
 • Anne-Mette Ravn, adm. direktør i Hartmanns, som blandt andet har fokus på stress, flydende arbejdsliv og life-balance
 • Imran Rashid, dansk-pakistansk læge, it-iværksætter, debattør, foredragsholder og forfatter til bogen ”Sluk”
 • Christian Mogensen, foredragsholder og projektleder, Center for Digital Pædagogik
 • Marianne Breds Geoffroy, speciallæge i psykiatri, ph.d., forfatter og aktivt foreningsmedlem i en række foreninger
 • Thomas Braun, direktør for Studenterrådgivningen
 • Trine Wulf-Andersen, lektor på RUC (Institut for Mennesker og Teknologi)
 • Mikkel Baastrup, adm. direktør i entreprenørvirksomheden B. Nygaard Sørensen, som i 2016 vandt Arbejdsmiljøprisen i psykisk arbejdsmiljø
 • Sarah Wessmann Olsen, frivilligkoordinator, Det Sociale Netværk

Ekspertudvalg om arbejdsmiljø blev nedsat af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen i sommeren 2017 og har til opgave at komme med forslag og anbefalinger til en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats – både hvad angår fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Anbefalingerne skal danne udgangspunkt for en reform af arbejdsmiljøindsatsen, som skal forhandles i efteråret.

Læs udvalgets kommissorium her.

 • Pia Gjellerup, centerleder ved Center for Offentlig Innovation (formand)
 • Lene Falgaard Eplov, forskningsoverlæge på Psykiatrisk Center København, Region Hovedstaden Psykiatri
 • Kåre Christensen, seniorarbejdsmiljøchef i NCC
 • Henrik Kolstad, professor, overlæge på Arbejdsmedicinsk Klinik
 • Per Tybjerg Aldrich, markeds- og projektchef hos Niras Joblife
 • Fire repræsentanter for arbejdsmarkedets parter (LO, FTF, DA og KL).

Altinget logoSundhed
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget sundhed kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00