Hovedstadskommuner vinder på ny medfinansiering

DOKUMENTATION: Kommunernes betaling til sundhedsvæsenet skal målrettes efter alder. Samtidig skal de afledte effekter i regionernes økonomi og på tværs af kommunerne neutraliseres. Nogle kommuner taber, mens andre vinder.

Omlægningen af den kommunale medfinansiering vil ikke mindst få betydning for kommunerne med mange nyfødte eller ældre.
Omlægningen af den kommunale medfinansiering vil ikke mindst få betydning for kommunerne med mange nyfødte eller ældre.Foto: colourbox
Kim Rosenkilde

Efter lang tids forberedelse og tilløb er regeringen nu klar med en ny model for fremtidens kommunale medfinansiering af regionerne.

Ordningen blev etableret i 2007 og har igennem årene været udskældt af såvel regionerne, en række enkeltkommuner og flere sundhedsøkonomer.

Til gengæld har KL og skiftende regeringer forsvaret den. Dog med en stigende anerkendelse af, at modellen indeholder en række indbyggede uhensigtsmæssigheder.

Dokumentation

Økonomiske konsekvenser
Havde regeringens nye ordning for kommunal medfinansiering af regionerne været gældende i 2014 og 2015, ville det have betydet et tab for primært jyske kommuner mod tilsvarende gevinster blandt kommuner på Sjælland.

Forskydninger mellem landsdelene i millioner kroner.

Region 2014 2015
Nordjylland -50,3 -30,9
Midtjylland 8,3  49,4
Syddanmark -75,4  95,6
Hovedstaden 115,9  37,9
Sjælland 0,9 39,1 


Lovændring til efteråret
Regeringen forventer, at ny lovgivning om den kommunale medfinansiering fremsættes i efteråret 2016, sådan at ændringerne har virkning for 2017.

Ikrafttræden fra 2017 vil formentlig indebære behov for, at fordelingen af de statslige tilskud for 2017 (som udmeldes til kommunerne per 1. juli 2016) efterfølgende reguleres.

Se konsekvenserne på kommuneniveau (I bilagene)


0:000:00