Janet Samuel omsætter politiske reformer til kommunal politik

Kontorchefen i KL har fulgt forandringerne i sundhedsvæsenet de seneste 20 år og ser stadig manglende sammenhæng og involvering. Nu har hun fokus på blandt andet psykiatrien og det specialiserede socialområde i KL's socialpolitiske kontor, hvor hun har andre og friere rammer, end hun oplevede i staten.

Janet Marie Samuel har været kontorchef for KL's socialpolitiske kontor siden 2019.<br>
Janet Marie Samuel har været kontorchef for KL's socialpolitiske kontor siden 2019.
Simon Engell Kjøller

Hvilken opgave tager mest af din tid i øjeblikket?

Sammen med mine dygtige medarbejdere bruger jeg meget tid på at arbejde for, at kommunerne får de bedst mulige rammer for at implementere de mange og store reformer, hvor der enten er indgået politiske aftaler eller som er på tegnebrættet.

Mere konkret handler det om implementeringen af den politiske aftale om Børnene Først og den politiske aftale på hjemløseområdet. Og så handler det om at spille ind med de kommunale ønsker til forhandlingerne om en kommende tiårsplan for psykiatrien og i evalueringen af det specialiserede socialområde. Derudover er jeg sammen med mange gode folk i mit eget hus, i kommunerne og med interessenterne på området på en mission for at få styrket data og digitalisering på området.

0:000:00