Debat

KL: Kommunerne kan ikke stå alene i kampen mod misbrug

Thomas Kastrup-Larsen
Thomas Kastrup-Larsen Formand, KL´s Social- og Sundhedsudvalg, borgmester, Aalborg Kommune (S)

DEBAT: Der er et berettiget fokus på den helhedsorienterede indsats, men den kommunale misbrugsbehandling kan ikke løse alle borgernes øvrige problemer, skriver Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg.

Foto: Colourbox
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Thomas Kastrup-Larsen
Formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg

Der er store menneskelige omkostninger ved et misbrug af rusmidler som eksempelvis alkohol, heroin og hash.

Der er et berettiget fokus på den helhedsorienterede indsats, men vi skal ikke falde i den grøft at tro, at den kommunale misbrugsbehandling kan – og ikke mindst skal – løse alle borgernes øvrige problemer.

Thomas Kastrup-Larsen
Formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg

De menneskelige omkostninger er ikke kun relateret til den enkelte person, der har et misbrug, men også til dennes familie og netværk.

Det står derfor klart, at der er behov for en styrket indsats over for mennesker med et misbrug. En indsats, kommunerne gerne påtager sig.

Fakta
Fra 25. september og en måned frem handler Socialdebatten om misbrug.

Socialdebatten på Altinget : social har til formål at fokusere og styrke den socialpolitiske og socialfaglige debat i Danmark. Løbende inviterer Altinget : social eksperter, politikere, fagfolk og interesseorganisationer til at debattere udvalgte emner og/eller problemstillinger inden for det sociale område.

Læs mere om debatten her.

Bland dig gerne i debatten ved at sende en mail til [email protected]

Udgangspunkt i evidens
Det er dog essentielt, at de tiltag, der iværksættes, er forankret i evidens og ikke politiske ønsker. Sidstnævnte bringer nemlig som regel ikke borgeren ud af deres misbrug og vil derfor ofte være ”spild af ressourcer”.

Der er således behov for en anerkendelse af, at et misbrug kan være et komplekst problem, som ikke løses med et snuptag.

Når man arbejder ud fra evidens, er det vigtigt at have fakta for øje. Og sammenligner vi os internationalt, vil jeg mene, at vi har et godt udgangspunkt. Ser man for eksempel på andelen af borgere, der helt er holdt op med at tage stoffer 6-12 måneder efter et behandlingsforløb, så ligger procentsatsen i de lande, vi sammenligner os med, på omkring 20-25.

Ser vi på borgere med et misbrug af amfetamin, kokain eller lignende, er andelen 30-40 procent. Danmark har de samme procentsatser. Den kommunale misbrugsbehandling er altså ikke ringere end den behandling, borgere i andre lande modtager.

Samtidig må jeg gå i rette med et tidligere indlæg her i debatten fra Jann Sjursen, formand for Rådet for Udsatte, hvori han skriver, at halvdelen af kommunerne ikke overholder behandlingsgarantien. Det passer nemlig heldigvis ikke.

Sidste års tal viste, at blot 11 procent af kommunerne ikke overholdt garantien, og når tallene renses, viser det sig, at i mere end halvdelen af tilfældene skyldtes det, at borgeren udeblev fra behandlingen. Så tallet er nærmere seks procent end 50 procent. Det er en forskel, der er værd at bide mærke i.

Bedre opfølgning
Men trods det pæne tal ved vi godt i kommunerne, at vi kan blive endnu bedre. For eksempel kan vi blive bedre til at arbejde med en mere fokuseret opfølgning efter endt behandlingsforløb, så risikoen for tilbagefald minimeres.

Det centrale her er adgang til behandling, herunder genindskrivning ved tilbagefald. Vi skal huske på, at det at udvikle en afhængighed for rigtigt mange er kronisk. De står altså i fare for tilbagefald hele livet, og vi ved, at mellem 75 og 80 procent vil opleve dette.

Det er derfor vigtigt, at de ved tilbagefald lynhurtigt hjælpes til at komme tilbage på sporet. Det, at der er mange genindskrivninger, skal derfor ikke ses som noget negativt – tværtimod viser det, at der er en let og hurtig adgang til behandling. Og det er væsentligt.

Det betyder dog ikke, at der ikke skal arbejdes med en reduktion i antallet af genindskrivninger – for alt andet lige vil vi jo gerne lykkes første gang. Derfor skal kommunerne styrke indsatsen på dette område.

Kommunerne kan ikke stå alene
Men kommunerne kan ikke klare arbejdet alene. Der er et berettiget fokus på den helhedsorienterede indsats, men vi skal ikke falde i den grøft at tro, at den kommunale misbrugsbehandling kan – og ikke mindst skal – løse alle borgernes øvrige problemer.

For eksempel ligger der en stor opgave hos borgerens egen læge i at identificere fysiske og psykiske lidelser og herefter henvise til den rette behandling. For selvom man har et misbrug, så mister man jo ikke retten til egen læge eller behandling i det ordinære sundhedssystem.

Regeringen er på vej med nationale retningslinjer på både alkohol- og stofområdet. Det har længe været efterspurgt, og vi glæder os til i fællesskab at arbejde ud fra evidens og systematik. Og vi håber, at retningslinjerne tager højde for den berettigede fokus på helhedsorienteret indsats samt vigtigheden af sammenhængen mellem den sundhedsfaglige og den socialfaglige indsats, som er helt altafgørende for en vellykket indsats.

I kommunerne er vi glade for det fokus, der er på misbrugsområdet – og vi ser frem til fortsat at videreudvikle og forbedre indsatsen i tæt samarbejde med de øvrige aktører på området, herunder brugerorganisationer, behandlersystemet og de frivillige organisationer.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Thomas Kastrup-Larsen

Direktør for Professionshøjskolen UCN Erhverv, fhv. borgmester (S), Aalborg Kommune
cand.scient.adm. (Aalborg Uni. 1999)

0:000:00