Forskere: Vi bør se på norsk ordning med fast timeløn for lægevagtarbejde

DEBAT: I den norske lægevagt er honoreringen ændret til fast timeløn, der er uafhængig af vagttypen. Mange oplever, at honoreringen ikke falder ved tunge patienter, der tager længere tid at håndtere. Det kunne være interessant i Danmark, mener forskere i almen medicin.

Af Morten Bondo Christensen, Linda Huibers og Steinar Hunskår
Seniorforsker og praktiserende læge, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet, seniorforsker, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet, og forsker og praktiserende læge, Nasjonalt Kompetansesenter for Legevaktmedisin, Universitetet i Bergen

Honorering i lægevagten foregår efter "fee for service".

Det vil sige, at man bliver honoreret for de ydelser, som man som læge leverer.

Langt den overvejende del af lønnen er honorering for konsultation, besøg og telefonkontakt såsom telefonkonsultation eller telefonvisitation.

Ydelserne afhænger af tidspunkt på døgnet, og om det er søndag eller helligdag.

Desuden får man honorar for kørsel, hvis det er ud over 10 kilometer som tidsbetaling, og der er endvidere nogle tillægsydelser for eksempel urinstix, måle BS og anlæggelse af stabiliserende bandage, men samlet udgør de kun få procent.

Når man tager telefonopkald, så differentieres der mellem, om man afslutter henvendelsen i telefonen – telefonkonsultation – eller henviser til konsultation, sygehus eller besøg – telefonvisitation.

En telefonkonsultation giver en ydelse, der er næsten det dobbelte af en visitation, da det generelt tager længere tid, hvis man skal håndtere en henvendelse i telefonen alene.

Generelt opnår man den højeste indtjening ved at passe telefonen, næstmest ved konsultationer og mindst ved besøg.

Vanskeligt at bytte vagter
Denne type honorering giver selvsagt et incitament for, at der "er nok at lave" på vagterne, og til, at arbejdet foregår i et højt tempo.

Det betyder også, at indtjeningen på vagterne varierer ganske meget – både mellem vagttyper, tidspunkter for vagterne, men også læger imellem.

Det er igen med til, at det bliver meget rigidt at skulle bytte vagter, hvor rigtig mange vagter reelt er helt umulige at bytte eller afsætte.

Vi tror, at denne opbygning af honoreringen kan være medvirkende til, at færre og færre praktiserende læger ønsker at deltage i lægevagten.

Mange synes, at tempoet bliver for højt, der er for mange vagter med alt for lav indtjening, og det er uheldigt, at man så vanskeligt kan bytte vagter, som ligger rigtig dårlig for en.

Norsk system vækker glæde
Man har længe haft samme problematik i lægevagten i flere områder i Norge.

Ved flere lægevagter var det blevet til, at kun 20 procent af vagterne blev dækket af praktiserende læger, mens resten blev dækket af forskellige typer af vikarlæger.

Som noget nyt ændrede man honoreringen til fast timeløn, der er uafhængig af, hvilken type vagt man har.

Timelønnen kan variere efter for eksempel kompetence, tidspunkt og helligdag, og lønnen kan være op til 1.400 norske kroner i timen på hverdagsaftener. Det svarer til cirka 1.075 danske kroner.

Rigtig mange har været glade for denne ændring. De oplever nu, at honoreringen ikke falder ved tunge patienter, der naturligt nok vil tage længere tid at håndtere.

Mange oplever større arbejdsglæde ved, at tempoet ikke nødvendigvist er presset så højt op.

Det har desuden betydet, at man har oplevet en stor stigning i andelen af vagter, som bliver dækket af praktiserende læger. Det er op til 80 procent nogle steder.

Kunne være interessant at lave i Danmark
Nasjonalt Kompetansesenter for Legevaktmedisin har længe anbefalet fast timeløn for al lægevagtarbejde i Norge.

Det kunne være meget interessant at lave et lignende eksperiment her i Danmark.

Ud over at evaluere ordningen ud fra blandt andet arbejdsglæde, udbrændthed, lyst til at tage vagter og antal læger på vagt kunne det også være interessant at evaluere ud fra kliniske mål og kvalitetsmål.

Måske det kunne medføre færre ikke-nødvendige indlæggelser, færre opfølgninger ved egen læge og færre unødvendige recepter på antibiotika?

Forrige artikel Tandplejerne til kommunerne: Vi vil have lov til at undervise i skolerne Tandplejerne til kommunerne: Vi vil have lov til at undervise i skolerne Næste artikel Handicapformand: Vores medlemmer kan blive sundhedsreformens tabere Handicapformand: Vores medlemmer kan blive sundhedsreformens tabere