Akut-chef: Debat om akutsystem handler for lidt om patienterne

DEBAT: Påfaldende mangel på data og traditionel tankegang har afspejlet debatten om akutsystemet, mener Freddy Knudsen Lippert, direktør for akutberedskabet i Region Hovedstaden.

Af Freddy Knudsen Lippert
Direktør, akutberedskabet i Region Hovedstaden

Hvordan skaber vi et bedre akutsystem for borgerne med let adgang på døgnbasis?

Debatten om akutsystemet har været præget af en påfaldende mangel på data og traditionel tankegang.

Samtidig har samfundet udviklet sig med ny teknologi og en befolkning, der har ændret adfærd og fået større forventninger end nogensinde.

Som læge, forsker og leder i sundhedsvæsenet i mere end 25 år har jeg fulgt udviklingen og debatten, og jeg ser ligesom mange andre frem til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for akutområdet, der snart vil vise vejen for fremtidens sammenhængende akuthjælp.

Akutområdet bør reorganiseres
Akutområdet bør gentænkes.

Det er hovedbudskabet i et debatindlæg i Altinget fra nogle læger fra Forskningsenheden for Almen Praksis i Region Midtjylland.

Jeg er meget enig i, at der er brug for at reorganisere akutområdet og specielt den såkaldte lægevagt og telefoniske visitation, som stort set ikke har udviklet sig de sidste 20 år.

Desværre handler deres argumenter ikke om patienterne behov, men derimod om at sikre, at "vi kan beholde lægevagten for almen praksis".

Det er en legitim holdning, men den er ikke begrundet i hverken data, forskning eller internationale erfaringer.

Vive-rapport kan kvalificere debat
Med Vives nye rapport, som sammenligner lægevagtsordningerne og Akuttelefonen 1813, har vi derimod fået et enestående datagrundlag.

Projektchef Sidsel Vinge, der står bag rapporten, gør i sit debatindlæg op med den forestilling, at der på den ene side er en PLO-styret lægevagt med praktiserende læger og på den anden side en regionalt styret akuttelefon.

Vives rapport giver os data og mulighed for sammenligninger på tværs, og det er vigtigt for at kvalificere debatten om fremtidens telefonvisitation og akuthjælp til borgerne.

Der er store forskelle og mange ligheder
Vi har fem forskellige regionale ordninger for telefonvisitation til akut syge borgere. Der er læger og sygeplejersker i alle ordningerne.

Der er ikke flere opkald i Region Hovedstaden per 1.000 indbyggere end i de øvrige regioner.

Der visiteres ikke flere patienter til hospitalerne per 1.000 indbyggere i Region Hovedstaden.

Specielt, når det gælder sammenhængende patientforløb, dokumentation og kvalitetsopfølgning, er der forskelle, og jeg kan anbefale alle, der interesserer sig for akutområdet, at læse rapporten og selv drage konklusionerne.

1813's vanskelige fødsel
Akuttelefonen fik en vanskelig fødsel og start på livet, men meget er sket siden.

Begyndelsen var udfordrende, primært fordi vi ikke kunne få en overenskomst med Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og reelt blev boykottet.

Det betød, at Akuttelefonen 1813 begyndte uden mange af de almen praktiserende læger, der havde stor erfaring fra den gamle lægevagtsordning. Det var ærgerligt − specielt for borgerne.

Til gengæld var Foreningen af Speciallæger og Foreningen af Yngre Læger med fra starten.

I dag har vi heldigvis mange almene medicinere og andre læger med akutmedicinske kompetencer ansat ved Akuttelefonen 1813.

Vi har også et godt samarbejde med praktiserende læger, og vi har et godt og tæt samarbejde med mange kommuners akutteams.

Ny mulighed til at springe køen over
Vi får tilbagemeldinger fra borgerne ved daglige tilfredshedsundersøgelser og arbejder med en række udviklings- og forskningsprojekter, som viser, at borgerne er både ansvarlige og oftest har en realistisk opfattelse af deres symptomers alvorlighed.

Dette er nyt for mange.

Vi har – selv om vi nu har kortere svartider på gennemsnitlig under tre minutter – indført en valgmulighed for borgerne, nemlig at kunne springe køen over, hvis de mener, at de er mere syge end alle andre, og kun tre til seks procent benytter sig af muligheden.

Videokonsultationer til børnefamilier
Vi har et nyt forskningsprojekt sammen med børnelæger i Region Hovedstaden, hvor vi anvender videokonsultation til børnefamilier for at se, om dette skaber større tryghed hos forældrene og mindre behov for at komme til en konsultation på hospitalet.

De foreløbige erfaringer viser meget høj forældretilfredshed.

Akuttelefonen 1813 har i samarbejde med akutmodtagelserne en løsning på tidligere tiders alt for lange ventetider på akutmodtagelser.

Der kan gives en fremmødetid på en akutmodtagelse på et hospital ud fra et bookingsystem, der løbende har overblik over det enkelte hospitals kapacitet.

Det er kun muligt, fordi vi deler data mellem hospitalerne og akuttelefonen for eksempel ved at have adgang til relevante og vigtige oplysninger i Sundhedsplatformen.

Hele sundhedsvæsenet skal omstilles
Borgerens behov og forventninger og borgerinddragelse skal være udgangspunktet for at gentænke både sammenhænge i sundhedsvæsenet og at udvikle nye løsninger.

Vi kan nå langt i Danmark, hvis vi arbejder sammen og med det ene formål at hjælpe borgerne bedst muligt.

Lad os alle bidrage med vores erfaringer og data for sammen at skabe de bedste løsninger for borgere.

Løsningerne skal omfatte døgntilbud og sammenhængende tilbud og dermed være et samarbejde mellem regionernes akuttelefoner/lægevagtordninger, de praktiserende læger og ikke mindst de mange nye kommunale tilbud til borgerne.

Lad os nu bruge vores kræfter på at samarbejde for fremtiden i stedet for at dvæle ved fortiden.

Den er passeret.

Forrige artikel Jarlov til Dansk Erhverv: I fejrer life science-plan på en mærkværdig facon Jarlov til Dansk Erhverv: I fejrer life science-plan på en mærkværdig facon Næste artikel Opråb fra sundhedsaktører: Åbenlyst behov for flere penge til sundhed Opråb fra sundhedsaktører: Åbenlyst behov for flere penge til sundhed