Ny dom: Fattige har krav på at få betalt tandeftersyn

TANDSUNDHED: Hvis folk på kontanthjælp ikke kan betale for et forebyggende tandeftersyn, har de nu Ankestyrelsens ord for, at udgiften skal dækkes af det offentlige. Det vil sikre bedre tandsundhed hos socialt udsatte, lyder det.

Ifølge Tandlægeforeningen har kommunerne haft meget forskellig&nbsp;praksis i tildeling af støtte til forebyggende tandeftersyn&nbsp;– nogle har givet tilskud og andre har ikke.<div><br></div>
Ifølge Tandlægeforeningen har kommunerne haft meget forskellig praksis i tildeling af støtte til forebyggende tandeftersyn – nogle har givet tilskud og andre har ikke.

Kasper Frandsen

Hvis folk på eksempelvis kontanthjælp eller uddannelseshjælp ikke selv kan betale for et tandeftersyn eller en forebyggende tandbehandling, må kommunen træde til og betale udgiften.

Det har Ankestyrelsen for ganske nylig slået fast i en principafgørelse, som kommunerne fremadrettet skal følge.

Og det glæder både Rådet for Socialt Udsatte og Tandlægeforeningen, der begge har savnet klarhed på området.

”Vi har ventet i årevis på, at også nødvendige statusundersøgelser og forebyggende tandeftersyn bliver anerkendt som en essentiel del af tandbehandlingen – også for dem, der ikke kan betale selv,” siger Tandlægeforeningens formand, Freddie Sloth-Lisbjerg.

Hvis Ankestyrelsen havde lagt snittet et andet sted, havde jeg heller ikke brokket mig over det.

Jan E. Jørgensen (V)
Socialordfører

Ifølge ham skaber afgørelsen mere ensartet hjælp på et område, der ifølge ham har været præget af meget forskellig praksis fra kommune til kommune – nogle har givet tilskud, mens andre ikke har.

Billigere for samfundet
Forebyggende undersøgelser, der eksempelvis kan koste 600 kr., kan reelt være en dyr fornøjelse for mennesker på de laveste overførelsesindkomster i Danmark, pointerer Freddie Sloth-Lisbjerg.

”Det er bestemt ikke ligegyldigt med den ekstra støtte – for nogle mennesker er 600 kr. forskellen på en god og en dårlig måned, der kan få dem til at droppe eftersynet. Når folk vælger at droppe løbende tandeftersyn, er det dårligt for deres helbred og dyrt for samfundet, der skal betale behandlingerne,” siger han.

Tandlægeforeningen forventer, at den nye afgørelse vil komme ”mange” på overførelsesindkomster til gavn.

Åbner endnu en dør
Formand for Rådet for Socialt, Jann Sjursen, håber også, at flere får mulighed for at søge tilskud til den ombruste pulje til hjælp til større tandbehandlinger på 180 mio. kr., som meget få reelt har brugt.

Afgørelsen betyder nemlig ifølge formanden også, at man kan søge om tilskud til enkeltudgifter som eksempelvis de 600 kr. i egenbetaling, som man skal lægge ud, når man får økonomisk tilskud via puljen.

”Egenbetalingen har været en barriere for mange mennesker. Derfor er det et skridt fremad, hvis flere søger om tilskud til enkeltudgifter, så vi får de mange millioner ud at arbejde for dem, der har brug for hjælpen. Vores undersøgelser viser, at det er meget vigtigt for den enkeltes selvværd at have en ordentlig tandsundhed, når man eksempelvis skal til jobsamtale eller møde andre menensker,” siger Jann Sjursen.

Men han påpeger, at der ligger en stor opgave for kommunerne at ”reklamere” for muligheden for tilskuddet, så flere får de tilskud, som loven giver dem ret til.

Forbyggelse giver livskvalitet
KL tager "naturligvis" afgørelsen fra Ankestyrelsen til efterretning, lyder det i en skriftlig kommentar fra kontorchef Tina Wahl.

"Det er altid nyttigt med en præcisering af, hvordan praksis bør være. Samtidig er det udmærket med en præcisering af, at det også er muligt at yde tilskud til forebyggende undersøgelser," skriver hun og fortsætter:

"Kommunerne er meget optaget af at kunne iværksætte forebyggende indsatser, da det er holdningen, at det på sigt giver både bedre livskvalitet for borgeren og en bedre samfundsøkonomi."

V: Sådan må det være
Venstres socialordfører, Jan E. Jørgensen, vil ikke gå ind i en principiel vurdering af, om kontanthjælpsmodtagere skal have økonomisk støtte til tandeftersyn, hvis de ikke selv kan betale for det.

”Selvfølgelig er det rigtigt, hvis Ankestyrelsen siger det. Og så må kommunerne rette ind,” siger han.

Men er du enig i, at kontanthjælpsmodtagere eller folk på uddannelsesstøtte skal have betalt forebyggende tandeftersyn, hvis de ikke selv kan betale?

”Man kan få hjælp og tilskud til mange andre ting. Men hvis Ankestyrelsen havde lagt snittet et andet sted, havde jeg heller ikke brokket mig over det,” lyder det.

Dokumentation

Resumé af afgørelsen:
Kommunen yder tilskud til betaling for tandpleje til personer, som modtager visse ydelser efter aktivloven, fx ydelser svarende til uddannelseshjælp og kontanthjælp. Dette fremgår af aktivlovens § 82a.

Kommunen yder desuden tilskud til udgifter til tandbehandling til personer, som ikke har økonomisk mulighed for at afholde udgiften, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet. Dette fremgår af aktivlovens § 82.

Udgifter til diagnostiske undersøgelser og forebyggende behandlinger er omfattet af § 82a om tandpleje.

Der kan ydes tilskud efter aktivlovens § 82a til regelmæssig diagnostisk undersøgelse og individuel forebyggende behandling. Tilskuddet omfatter udgifter til alle former for forebyggende og behandlende tandpleje.

Udgifter til diagnostiske undersøgelser er omfattet af § 82 om tandbehandling, når undersøgelsen er en del af en samlet behandling.

En regelmæssig diagnostisk undersøgelse danner grundlag for fastlæggelsen af den nødvendige behandlingsindsats, og den er derfor en nødvendig forudsætning for at fastslå, hvilken behandling, der er nødvendig. Den anses derfor for at være en del af den samlede tandbehandling.

Hvis den regelmæssige diagnostiske undersøgelse ikke er en del af en samlet tandbehandling, kan der ikke ydes hjælp efter § 82, idet der er tale om en undersøgelse og ikke en behandling.

Individuel forebyggende behandling er omfattet af § 82 om tandbehandling.

En individuel forebyggende behandling er en tandbehandling, og den er derfor som udgangspunkt omfattet af § 82. Da der ikke er tale om en dyr eller omfattende behandling, skal kommunen ikke vurdere, om behandlingen er absolut nødvendig at få foretaget på et tidspunkt, hvor ansøgeren ikke selv kan afholde udgiften.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00