Ny lov skal forbedre tolkning i sundhedsvæsenet

TOLKE: Sundhedsministeren vil have certificerede tolke i sundhedssektoren for at højne kvaliteten. Ja tak, siger Lægeforeningen og Danske Regioner. Translatørforeningen understreger, at en frivillig ordning ikke er nok.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Signe Løntoft

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) vil til november fremsætte et lovforslag om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet.

Det fremgår af regeringens lovkatalog, som tirsdag fremlægges i forbindelse med Folketingets åbning. Formålet er at "sikre en højere og mere ensartet kvalitet i tolkningen på området".

Foruden sproglige færdigheder skal certificeringen være betinget af "grundlæggende viden om sundhedsvæsenet." Selve certificeringen skal foretages af en række certificeringsinstitutioner, som skal afholde eksaminationer og udstede beviser for, at en tolk har bestået. 

Forslaget kommer i kølvandet på kritik af forholdene på tolkeområdet, hvor manglende kontrol med tolkenes kompetencer kan føre til forkerte diagnoser og fejlbehandling i sundhedssektoren.

Sagen blev sat på spidsen, da dagbladet Information i 2017 afdækkede, hvordan en mand var blevet ansat som swahili-tolk i det bureau, der varetager tolkningen i tre af landets fem regioner, uden at kunne sige andet end goddag, godmorgen og bestille to kolde øl på swahili. Af en rapport lavet af Translatørforeningen i 2015 fremgik det desuden, at 92 procent af dem, der benytter tolke i den offentlige sektor, har oplevet mangelfuld tolkning. 

Fælles offentlig certificering
Hos Danske Regioner hilser man en certificeringsordning velkommen:

"Det er meget vigtigt, at de tolke, der arbejder i sundhedsvæsenet, har både de sproglige og faglige kompetencer, der er nødvendige, for at patienter, der ikke selv er sikre i det danske sprog, får den nødvendige viden," siger Ulla Astman (S), næstformand i Danske Regioner.

Hun tilføjer, at der bør være tale om en fælles offentlig certificering:
 
"Det er noget, der går på tværs af områder i den offentlige sektor, og derfor mener vi, at det giver god mening at lave en fælles offentlig certificering og sprogtest." 

Ulla Astman mener til gengæld, at de enkelte sundhedsmyndigheder selv skal stå for at sikre tolkenes viden om sundhedsvæsenets organisering og muligheder.

Tolke: Det skal være obligatorisk
Translatørforeningen har længe anbefalet en certificeringsordning. 

"Det er den eneste rigtige løsning, at der kommer en certificeringsordning fra Sundhedsministeriet," siger Carina Graversen, som er medlem af Translatørforeningens tolkeudvalg.

Hun henviser til gode erfaringer fra Norge og understreger, at ordningen skal være obligatorisk for alle sundhedsmyndigheder, hvis den skal have nogen effekt:

"Det skal være et lovkrav, at der skal bruges certificerede tolke i alle sundhedsindsatser uden undtagelse. For ellers vil incitamentet til at anvende ordningen lynhurtigt forsvinde, både for brugerne og for de tolke, der overvejer at investere i en certificering," siger hun og tilføjer, at man kan starte med at certificere de 15 sprog, som sundhedsvæsenet oftest efterspørger. 

"Man kan af praktiske årsager ikke have et lovfæstet krav om at anvende certificerede tolke i de mest perifære sprog," siger hun.

Hos Lægeforeningen, hvis medlemmer til daglig står med patienter, der har behov for tolkebistand, har man længe efterspurgt en indsats for at højne kvaliteten. Især i forhold til kravene til informeret samtykke er det afgørende, at tolken har de rette kvalifikationer. 

Formand Andreas Rudkjøbing udtrykker derfor tilfredshed med, at der er fokus på at højne kvaliteten af tolkningen, men gør opmærksom på, at der er mange ubekendte:

”Ambitionen om at sikre tolkekvaliteten er god, men der er masser af forudsætninger for en velfungerende ordning, der endnu ikke er beskrevet. En certificeringsordning løser ikke i sig selv alle problemerne,” siger han og henviser til Lægeforeningens høringssvar til lovudkastet.

Lovforslaget er en del af udmøntningen af finanslovsaftalen for 2018.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Andreas Rudkjøbing

Direktør, Steno Diabetes Center Sjælland, formand, Den Nationale Videnskabsetiske Medicinske Komité 2
cand.med. (Københavns Uni. 2008), ph.d. i folkesundhed, M.Sc. i sundhedsøkonomi, politik og management (London School of Economics)

Ulla Astman

Kontorchef, HK Nordjylland, fhv. regionsrådsformand (S), Region Nordjylland
cand.scient.adm. (Aalborg Uni. 1996)

0:000:00