Ny rapport undersøger for første gang samspil mellem telemedicin og patientsikkerhed

INTERVIEW: Telemedicin er et område i vækst, ikke mindst under coronaepidemien. Men hvad betyder det for patientsikkerheden, når kontakten mellem borgeren og sundhedspersonalet bliver digital? Direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Inge Kristensen, opfordrer til eftertanke.

Signe Løntoft

Coronakrisen har betydet et regulært telemedicinsk gennembrud, og antallet af videokonsultationer er steget markant i 2020. De nye teknologiske løsninger har politisk bevågenhed, og Danske Regioner har oprettet Regionernes Telemedicinske Koordinationsforum med en vision om, at flere telemedicinske løsninger skal afprøves og udbredes de kommende år.

Den ny rapport 'Patientsikkerhed og telemedicin' fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed falder derfor på et tørt sted. Den er nemlig den første af sin art - og det er tankevækkende, mener direktør Inge Kristensen:

"Det er som om, man slet ikke har overvejet, at telemedicin kan have implikationer for patientsikkerheden. Området har trods alt været under udvikling i meget lang ting, så det er på tide, at man begynder at tænke patientsikkerhed ind som et parameter, når man sætter projekter i gang," siger hun.

Dokumentation

Patientsikkerhed og telemedicin

Rapporten 'Patientsikkerhed og telemedicin' er udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Rapporten ser på internationale og danske erfaringer for at se, hvordan telemedicin påvirker patientsikkerheden. Det gøres gennem en systematisk litteraturgennemgang, hvor data fra 59 publikationer er analyseret. 33 reviews har angivet eksempler på udfordringer for patientsikkerhed i litteraturgennemgangen.

Derudover er 10 danske nøglepersoner i telemedicin blevet interviewet. 

På baggrund af rapportens resultater anbefaler Dansk Selskab for Patientsikkerhed 5 fokusområder for fremadrettede indsatser i det digitale sundhedsvæsen i Danmark, herunder telemedicin:

  • Bedre data om effekter af telemedicin på patientsikkerhed
  • Brug af en systematisk metode til udvikling og implementering
  • Læring af, hvad der går galt, og hvad der går godt
  • Risikostratificering af brugeren og teknologier
  • Kompetenceudvikling på begge sider af skærmen

Læs hele rapporten på patientsikkerhed.dk


0:000:00