Debat

Overlæge: Spørg patienterne, hvad der er vigtigt for dem

DEBAT: Ny undersøgelse gør det klart, at patienterne i sundhedsvæsenet vil høres og inddrages noget mere i behandlingen og stilles spørgsmålet: Hvad er vigtigt for dig?, skriver overlæge Ove Gaardboe.

Foto: Dansk Selskab for Patientsikkerhed
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Ove Gaardboe
Overlæge, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Bent Hansen siger i forordet til ”Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser”, som kom i sidste uge: ”LUP’en tydeliggør, at vi fortsat kan blive bedre til at lytte til patienten. Patientens oplevelse af at deltage i beslutninger om behandling og pleje er, ligesom sidste år, ikke tilfredsstillende.”

Efter min opfattelse faktisk et af de vigtigste af LUP-temaerne – fordi det påvirker alle andre: Vi SKAL blive bedre til at inddrage både patienter og pårørende. Og med Bent Hansens ord må man sige: ”….der er stadigvæk plads til udvikling”.

Inddragelse kan øge patientsikkerheden
Et moderne sundhedsvæsen må nødvendigvis inddrage de mennesker, det er til for. Patienter og pårørende skal deltage i beslutningerne. Godt nok har de betalt på forhånd, men de bør alligevel have indflydelse på den ydelse, de får.

Fakta
Deltag i debatten!
Send en mail til [email protected]

Vi ved fra adskillige undersøgelser, at folk føler sig bedre behandlet og oplever større grad af tilfredshed, når de bliver inddraget. Og det er godt og vigtigt. Men inddragelse af patienter og pårørende kan også reducere risikoen for fejl – og dermed øge patientsikkerheden. Patienten skal helst følge forskrifterne, men ikke bevidstløst. Behandlingen tilpasses bedre patienterne, og fejlene bliver færre, hvis de og de pårørende er ægte involveret og til fulde er med på, hvad der foregår.

Selvfølgelig skal vi professionelle være knivskarpe på det fag-faglige – altså det traditionelt sundhedsvidenskabelige. Det er ét af grundlagene for patientens tillid. Men patienten og de pårørende er nu engang eksperter på patienten. Så det at lytte ordentligt til dem – for faktisk at finde ud af noget og for at reagere på det – er et andet og lige så vigtigt grundlag for tillid.

6. juni opfordrer vi alle sundhedsprofessionelle i alle sektorer landet over til at stille et enkelt ekstra og ganske simpelt, men stærkt spørgsmål til patienter, beboere, borgere, brugere: Hvad er vigtigt for dig?

Ove Gaardboe
Overlæge, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

I dag tilegner mange patienter sig aktivt relevant viden om sygdommen. Og når patienten er velinformeret, giver det mig som læge bedre mulighed for at komme med kvalificerede bud på den rette behandling – i dialog.

LUP-tallene er nok lidt lumske. Jeg er sikker på, at vi faktisk er blevet bedre til systematisk patientinddragelse. Men samtidig er patienternes forventninger til inddragelse steget voldsomt – selvfølgelig – det er jo en generel og god udvikling i samfundet.

Så vi har travlt med at indhente befolkningen på den del af vores faglighed, som handler om at finde ud af, hvad patienten faktisk forventer af os og håber på i det hele taget.

En dag med patientfokus
6. juni opfordrer vi alle sundhedsprofessionelle i alle sektorer landet over til at stille et enkelt ekstra og ganske simpelt, men stærkt spørgsmål til patienter, beboere, borgere, brugere: Hvad er vigtigt for dig?

Spørgsmålet skal stilles på ”Hvad er vigtigt for dig?-dagen”, som samtidig afholdes i mange andre lande. Og på alle andre dage for den sags skyld. Men udviklingen skal jo starte et sted.

Vi skal stille spørgsmålet, fordi vi er oprigtigt interesserede i svaret. Og fordi vi dermed kommer lidt mere i øjenhøjde, end vi plejer. Vi spørger (også) som menneske til menneske: Hvad er det egentlig, der betyder mest for dig? Hvad ønsker du at få ud af samtalen i dag? Hvad er det bedste, vi kan gøre for dig? 

Se mere på ”Vigtigt for dig – hjemmesiden”.

En ting er sikkert: Inddragelse af patienter og pårørende er vigtigt. Meget vigtigt. For patienterne. For deres sikkerhed. Og for de sundhedsprofessionelles mulighed for at levere den bedste pleje og behandling.

Jeg har en del gange det seneste års tid været i sammenhænge, hvor alle tilstedeværende var enige om, at nu skal der altså ske noget med patientinddragelsen – og gerne systematisk: Nu skulle det være slut med blot at snakke om det.

Det er vi vel stadig enige om?

Følg på twitter #vigtigtfordig #godtduspør #godtduerder

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Ove Gaardboe

Overlæge, selvstændig konsulent
cand.med. (Aarhus Uni. 1981)

0:000:00