Professor: Fusion af Kora og SFI nedtoner forskning

LOVFORSLAG: Sammenlægningen af Kora og SFI skal først og fremmest sikre mere ”anvendelig” og ”praksisnær” viden. Det ligner en nedprioritering af forskningen, lyder det fra professor.

Et nyt stort analyse- og forskningscenter med en bestyrelse fuld af embedsmænd og en afsked med et af landets få tilbageværende sektorforskningsinstituttet.

Det ser ud til at blive resultatet af regeringens ambition om at smelte SFI og Kora sammen til et nyt ’Nationalt Forsknings- og Analysecenter for Velfærd’.

Af regeringens udkast til det lovforslag, som skal udmønte fusionen, fremgår det, at SFI i praksis lægges ind under en lettere justeret udgave af lovgrundlaget bag Kora.

Login