Debat

Professor om medicinsk cannabis: Styrelse bør samarbejde med eksperter

REPLIK: Lægemiddelstyrelsen skal søge hjælp fra eksperter i medicinsk cannabis, hvis forsøgsordningen skal fungere efter hensigten, skriver professor Peter Leutscher. 

Hvis forsøgsordningen med medicinsk cannabis skal forløbe efter hensigten, så er det afgørende, at Lægemiddelstyrelsen søger eksperthjælp, mener Peter&nbsp;Leutscher.<b><span><br><br></span></b>
Hvis forsøgsordningen med medicinsk cannabis skal forløbe efter hensigten, så er det afgørende, at Lægemiddelstyrelsen søger eksperthjælp, mener Peter Leutscher.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Peter Leutscher
Professor og overlæge ved Regionshospital Nordjylland

Først og fremmest tak til Eskild Colding-Jørgensen for at svare på min kritik af Lægemiddelstyrelsens indsats i forbindelse med implementeringen af forsøgsordningen med medicinsk cannabis.

Det anerkendes, at Lægemiddelstyrelsen (LMS) har lagt mange kræfter i at få etableret forsøgsordningen, men det har tydeligvis ikke været tilstrækkeligt.

Og det er nødvendigt, at LMS kommer til den erkendelse. Jo før, des bedre i forhold til at finde konkrete løsninger.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. 

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

I erkendelsen må ligge det faktum, at LMS har brug for ekspertassistance i forhold til viden og kompetencer, når det gælder medicinsk cannabis.

LMS bør søge ny viden
Det er intet mærkværdigt i, at LMS ikke har de faglige og mandskabsmæssige ressourcer, der er påkrævet for at kunne administrere forsøgsordningen, hvis den skal kunne fungere efter hensigten.

Og hvad er det så LMS helt konkret har gjort for at initiere og facilitere denne vigtige proces? Jeg behøver ikke svar fra LMS, for svaret er: Intet, absolut intet.

Peter Leutscher
Professor og overlæge ved Regionshospital Nordjylland

Medicinsk cannabis er et særdeles stort og kompliceret klinisk område i en rivende udvikling, og der er brug for stor agtpågivenhed i forhold til den løbende opdateringsproces.

En sådan opdatering sker typisk ved deltagelse i de store internationale kongresser. Min opfordring til LMS skal være aktivt at søge ny viden og endvidere takke ja til at deltage i de faglige møder i regi af Klinisk Cannabis Forum, som løbende afholdes.

Deltagelse på disse møder vil give LMS mulighed for at møde danske speciallæger og forskere, der arbejder dedikeret med de kliniske aspekter af medicinsk cannabis.

Der mangler systematisk dataindsamling
Endvidere må LMS opfordres til at indkalde assistance i forhold til at kunne implementere og administrere den efterspurgte dataindsamling. Hvorfor tager LMS ikke nogen form for initiativ i den henseende?

Så vidt har LMS blot taget initiativ til at indsamle receptdata, men det er gjort på utilstrækkelig vis. Listen, der knytter sig til oplysning om behandlingsindikation i forbindelse med digital receptudskrivelse, er mangelfuld. 

Flere oplagte indikationer er ikke anført på listen. Det gælder eksempelvis behandlingsrefraktær epilepsi og palliation.

Men selv hvis denne opgave blev løst af LMS, står vi fortsat i en situation, hvor relevante kliniske data ikke bliver indsamlet systematisk med henblik på at evaluere forsøgsordningen, men blot flyder ud i intetheden.

Vejledning er allerede på plads i andre lande
Jeg må erklære mig uenig i, at der ikke er publiceret studier, der ændrer ved vores vurdering af effekt, sikkerhed eller relevante indikationer, siden 2017.

Naturligvis er der det. Listen er lang og kan rekvireres hos undertegnede. Parallelt hermed kan jeg opfordre LMS til at foretage en søgning i Pub Med under henholdsvis ”epilepsy” og ”palliative care”. 

I mit indlæg har jeg anført behovet for en behandlingsvejledning, det vil sige en generisk vejledning vedrørende administration og dosering af THC og CBD som de primære aktive cannabinoider af klinisk relevans.

Men i svaret fra Eskild Colding-Jørgensen er behandlingsvejledning gjort synonym med en produktspecifik vejledning.

Det er vigtigt at få korrigeret denne omskrivning, specielt fordi en generisk behandlingsvejledning er inden for rækkevidde, hvis blot LMS vil det således.

Læs også

Offentliggørelse af sådanne vejledninger er allerede på plads i Australien, Israel, Canada, Tyskland og en række andre lande, som vi kan sammenligne os med i forhold til good clinical practice.

Så det står hen i det uvisse, hvorfor LMS, Sundhedsstyrelsen eller en anden styrelse under Sundhedsministeriet ikke formår at løse denne relativt enkle opgave.

Brug eksperterne
Udover en række internationale referencer, som LMS kan rekvirere ved henvendelse til undertegnede, så findes der flere danske speciallæger indenfor henholdsvis smertebehandling, palliation, onkologi, neurologi og almen medicin, som vil kunne yde LMS den nødvendige rådgivning.

Ja, faktisk er en sådan generisk behandlingsvejledning allerede i brug og vil være tilgængelig for LMS.

Det er korrekt, at det optimale scenarium ville være at få involveret de respektive lægefaglige selskaber i opgaven.

Og hvad er det så LMS helt konkret har gjort for at initiere og facilitere denne vigtige proces? Jeg behøver ikke svar fra LMS, for svaret er: Intet, absolut intet.

LMS burde have vejledt politikerne anderledes
I forhold til de manglende produkter, så går kritikken konkret på, hvorfor i alverden forsøgsordningen er sat i gang før end det fornødne produktsortiment står til rådighed, som det har været tilfældet.

Og fortsat har været efter to års forløb. Det giver jo ingen mening at evaluere en ordning på denne baggrund.

I tættere koordinerende dialog med producenterne burde LMS have vejledt politikerne omkring et mere optimalt tidspunkt for initiering af forsøgsordningen.

Der er efter min opfattelse brug for, at de ansvarlige myndigheder udviser et helt andet ambitionsniveau og lægger mere vilje for dagen, når det gælder forsøgsordningen.

I kredsen omkring Klinisk Cannabis Forum finder man mange forskere og klinikere med specialviden indenfor medicinsk cannabis, og jeg er sikker på, at mange gerne vil hjælpe LMS med at tilvejebringe både en relevant behandlingsvejledning og komme med forslag til en systematiseret dataindsamling.

Min opfordring til LMS skal derfor være at invitere på kaffe og bede om den nødvendige faglige støtte. Jeg er sikker på, at styrelsen vil få den nødvendige hjælp, og at vi i fællesskab kan få forsøgsordningen til at fungere, som det har været hensigten.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024