Debat

Socialborgmester og regionsrådsformand: Udsatte borgere må ikke udskrives til gaden

DEBAT: For de fleste af os er effektive behandlingsforløb og hurtige udskrivelser en fordel, men det gælder ikke nødvendigvis for borgere med massive sociale problemer, skriver Mia Nyegaard (R) og Sophie Hæstorp Andersen (S).

Tilbud i regioner og kommuner skal være fleksible, og man skal være mere opsøgende, når borgerne ikke møder op til en behandling på hospitalet eller en samtale i kommunen, skriver Mia Nyegaard og Sophie Hæstorp Andersen. (Foto: Colourbox)<br>
Tilbud i regioner og kommuner skal være fleksible, og man skal være mere opsøgende, når borgerne ikke møder op til en behandling på hospitalet eller en samtale i kommunen, skriver Mia Nyegaard og Sophie Hæstorp Andersen. (Foto: Colourbox)
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Mia Nyegaard (R) og Sophie Hæstorp Andersen (S)
Henholdsvis socialborgmester i København og regionsrådsformand i Region Hovedstaden 

Det kan være svært at komme sig oven på en operation, hvis man lever et råt liv på gaden, tager stoffer eller drikker for meget. Undersøgelser viser, at socialt udsatte borgere er overrepræsenterede i sundhedsvæsenet, og samtidig er de underbehandlede.

Udsatte borgere bruger de akutte tilbud som udrykningstjenester og akutmodtagelser, men de får ikke tilstrækkelig behandling for de nogle gange helt almindelige og banale sygdomme, de har, fordi vores systemer ikke er godt nok indrettet til at sikre dem lige adgang til at få den behandling, de fleste af os får.

På godt dansk får de ikke den hjælp, de har brug for. Nogle af dem dør af helt banale infektioner, eller fordi de ikke får behandling for kræft.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. 

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Hospitalerne er blevet rigtig gode til at behandle indlagte patienter effektivt og hurtigt. I dag udskrives patienter ofte, når de er færdigbehandlede, men ikke nødvendigvis helt raske endnu. Det er måske planen, at patienten skal komme til opfølgende behandling på hospitalet, i kommunen eller hos egen læge.

Fælles løsninger til gavn for de udsatte
For de fleste af os er effektive behandlingsforløb og hurtige udskrivelser en fordel. Vi vil bare gerne hjem og genoptage vores hverdagsliv med familien så hurtigt som muligt, men det gælder ikke nødvendigvis for borgere med massive sociale problemer.

Vi forestiller os, at kommunerne og regionerne i højere grad sammen kan oprette tværfaglige team med relevante kommunale og regionale medarbejdere, som har en myndighedskompetence og kan visitere borgere til relevante tilbud i kommunen eller i regionen.

Mia Nyegaard (R) og Sophie Hæstorp Andersen (S)

Derfor skal vi i fællesskab sørge for at indrette vores tilbud i region og kommune, så de passer til de udsatte mennesker – ikke omvendt.

Vi er enige om, at vi sammen skal finde de rigtige løsninger. Vi skal tage udgangspunkt i den situation, som borgeren står i. Det kræver, at vores tilbud skal være fleksible, og vi skal for eksempel også være mere opsøgende, når borgerne ikke møder op til en behandling på hospitalet eller en samtale i kommunen.

Region Hovedstaden har Udsatterådet, og på deres temamøde om ulighed i sundhed 28. januar præsenterede rådet blandt andet konkrete forslag om, at kommuner og regioner indgår et tættere og mere forpligtende samarbejde. Den bold er vi som politisk ansvarlige for henholdsvis regionerne og socialområdet i landets største kommune klar til at gribe.

Tværfaglige teams
Vi forestiller os, at kommunerne og regionerne i højere grad sammen kan oprette tværfaglige team med relevante kommunale og regionale medarbejdere, som har en myndighedskompetence og kan visitere borgere til relevante tilbud i kommunen eller i regionen.

Vi ser også gerne, at der bliver indgået partnerskaber mellem kommuner og hospitaler, hvor for eksempel opsøgende medarbejdere fra misbrugscentrene kan besøge borgerne på hospitalet, så der kan koordineres og aftales med borgeren på hospitalet med det samme, hvis de skal have en behandling, efter de er udskrevet.

Endelig har vi gode erfaringer fra samarbejdet med Røde Kors om Omsorgscenter Eirsgaard, hvor medarbejdere og frivillige står klar til at gribe og hjælpe borgere, der ellers ville være udskrevet til gaden.

Her får de 14 dages ekstra pleje og omsorg efter en indlæggelse. Den slags halvvejshuse ser vi også gerne, at regioner og kommuner opretter flere af.

Læs også

Tydelig ansvarsfordeling
Disse samarbejder skal selvfølgelig ske på baggrund af klare aftaler mellem kommunen og regionen, så det er helt tydeligt, hvem der har ansvaret for hvad, når en udsat borger er indlagt efter indlæggelse og opfølgning.

Diskussioner om myndighedsansvar eller silotænkning må aldrig være en hindring for, at vi skaber et mere menneskeligt sundhedsvæsen med det bedste og mest sammenhængende forløb for de mennesker i Danmark, der har allermest brug for det. 

Det skal være let at få den behandling, man som patient har brug for. Også når man er udsat.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Mia Nyegaard

Kultur- og fritidsborgmester (R), Københavns Kommune
cand.scient.pol. (Københavns Uni.), MA i afrikastudier (Københavns Uni.)

Sophie Hæstorp Andersen

Overborgmester (S), Københavns Kommune
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2006)

0:000:00