Debat

Regionsdirektør: Ledelse handler om meget mere end fine titler

DEBAT: Ledere er ubevidst rollemodeller. Derfor er det også vigtigt, at man som leder ser alle medarbejdere uanset titler, skriver Pernille Blach Hansen.

Jeg har haft fuld tillid til dem, deres dømmekraft og deres værdimæssige kompas, skriver Pernille Blach Hansen om tidligere ledere, hun har arbejdet med.
Jeg har haft fuld tillid til dem, deres dømmekraft og deres værdimæssige kompas, skriver Pernille Blach Hansen om tidligere ledere, hun har arbejdet med.Foto: Region Midtjylland
Birgitte Søe
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Pernille Blach Hansen
Regionsdirektør i Region Midtjylland

Som ledere er vi rollemodeller hver dag, hele tiden, bevidst eller ubevidst. For medarbejdere, kolleger og samarbejdspartnere.

Og derfor har vi et stort ansvar. For vores adfærd har direkte indflydelse på vores organisations opgaveløsning og menneskenes trivsel og dermed også på kvaliteten af de ydelser, vi leverer til borgerne.

Egentligt er det ikke anderledes end at være forælder, hvor børnene reagerer på det, du gør, snarere end det, du siger.  

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. 

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected]

Flere ledere overser medarbejdere
Som leder er det derfor vigtigt jævnligt at stoppe op og reflektere over, om man nu også er den rollemodel, man ønsker at være – og den rollemodel, der passer til arbejdspladsens værdier.

Det gælder for ledere på alle niveauer og inden for alle områder.

Som leder er det derfor vigtigt jævnligt at stoppe op og reflektere over, om man nu også er den rollemodel, man ønsker at være – og den rollemodel, der passer til arbejdspladsens værdier.

Pernille Blach Hansen
Regionsdirektør i Region Midtjylland

Som med så meget andet inden for ledelse er det nemmere sagt end gjort, og i pressede situationer har de fleste af os nok oplevet, at vores adfærd som rollemodel ikke helt blev, som vi kunne ønske os.

Jeg har igennem mit arbejdsliv mødt mange positive rollemodeller: kolleger, samarbejdspartnere og ledere, hvor jeg har iagttaget deres adfærd og lært forskellige aspekter af, hvordan man bliver en dygtig leder.

Fra én af mine rollemodeller lærte jeg tidligt at have og udvise respekt for alle – uanset jobtitel – både som mennesker og som en afgørende del af opgaveløsningen.

Han hilste altid på alle på sin vej med samme nærvær og imødekommenhed; fra bagagepersonalet i lufthavnen til direktøren i mødelokalet.

Det skulle man jo umiddelbart tro var almindelig høflig adfærd, men jeg har iagttaget adskillige ledere, som systematisk overser medarbejdere uden fine titler. 

Jeg har taget de gode erfaringer med mig
Mine bedste ledelsesmæssige rollemodeller har alle sammen haft ét fælles karakteristika: en grundlæggende ordentlighed. Både ledelsesmæssigt og menneskeligt.

Jeg har haft fuld tillid til dem, deres dømmekraft og deres værdimæssige kompas. I svære ledelsesmæssige situationer var jeg aldrig i tvivl om, hvor jeg havde dem.

Det, de sagde, var også det, de gjorde – og man kunne regne med dem, også når det "trak op til storm". De viste deres organisation tillid, gav plads til nye idéer og ønskede dialog.

Samtidig med, at de fulgte op på leverancerne, så der hele tiden var fokus på, at vi mindst leverede det, der var aftalt. De gode erfaringer har jeg taget med mig, og jeg forsøger at indarbejde den læring i min ledelsespraksis.

Når jeg har ledelsesmæssige udfordringer, analyserer jeg eksempelvis nogle gange problemet ud fra devisen: Hvad ville X have gjort i en lignende situation?

Det giver altid gode input og stof til eftertanke. 

Intet er finere end andet
Men desværre møder man ikke kun positive rollemodeller. Jeg har mødt negative rollemodeller, hvor min læring har været, at "sådan vil jeg i hvert fald ikke være".

I situationen er det hårdt. Efterfølgende, når det hele er kommet på afstand, så kan man bruge oplevelsen til at lære og udvikle sin egen ledelsespraksis yderligere, så man ikke udsætter sin egen organisation for samme oplevelse, og så man selv er forberedt, hvis man skulle være så uheldig at møde samme ledertype en anden gang. 

Som leder er jeg bevidst om, at jeg også er rollemodel i beslutninger såvel som i adfærd.

Jeg ønsker for eksempel at lede på en åben, dialogbaseret og involverende facon, samtidig med at jeg har fokus på, at kerneydelserne er af høj kvalitet. Og jeg ønsker at udvise respekt for alle vores medarbejdere og alle vores opgaver.

For mig er der ikke noget, der er "finere" end andet.

Som ny regionsdirektør i Region Midtjylland var jeg derfor i løbet af de første 100 dage på en systematisk "opdagelsesrejse" i organisationen, hvor jeg stillede de samme fire spørgsmål til henholdsvis regionspolitikere, ledere på flere niveauer samt medarbejdere fra forskellige faggrupper. Hver for sig.

Formålet var både at analysere organisationens tilstand ved at "stikke fingeren i jorden" – og signalere, at for mig er det vigtigt at inddrage alles perspektiver i organisationen uanset jobtitel.

En interessant læring af de første 100 dage var i øvrigt, at der var meget stor enighed blandt politikere, ledere og medarbejdere om, hvor Region Midtjyllands udfordringer og muligheder ligger – det giver et godt afsæt for fremtiden.

Ikke kun ledere er rollemodeller
Nu er det jo ikke kun ledere, der er rollemodeller. Som mennesker er vi det vel i en eller anden forstand alle sammen.

Men som leder bliver der lagt særligt mærke til, hvad du gør, og organisationen "drejer" sig i den retning, du bevæger dig.

Så for at være en positiv rollemodel er det min anbefaling, at du for det første er bevidst om, at du er rollemodel hver dag, hele tiden.

For det andet bør du jævnligt stoppe op og reflektere over, om du nu også er den rollemodel, du ønsker at være.

Og det kan du allerbedst gøre, når du for det tredje aktivt opsøger feedback og modtager den som en gave – især når den er kritisk – og bruger den til at blive en endnu bedre rollemodel.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Pernille Blach Hansen

Underdirektør for miljøsektoren, Niras
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 2000)

0:000:00