Om  
Per Løgstrup Poulsen

Steno Diabetes Center Aarhus udpeger ny professor

Per Løgstrup Poulsen er 1. juli ansat som ny klinisk professor ved Steno Diabetes Center Aarhus.