Debat

Sundhedsaktører: Vi har brug for en ny fond, der kan sikre innovative løsninger i sundhedsvæsenet

Hvis vi skal gøre sundhedsvæsenet mindre sårbart, er der brug for at gøre op med vanetænkning og i stedet implementere nye innovative løsninger og ny viden. Det skal en ny sundhedsfond stå i spidsen for, skriver Klaus Lunding, Susanne Axelsen, Ida Sofie Jensen og Peter Huntley.

Vi kan udvikle os ud af problemerne i sundhedsvæsenet gennem en ny sundhedsfond, der har valid implementering og skalering for øje, skriver fire sundhedsaktører.
Vi kan udvikle os ud af problemerne i sundhedsvæsenet gennem en ny sundhedsfond, der har valid implementering og skalering for øje, skriver fire sundhedsaktører.Foto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Sundhedsvæsenet er presset mere end nogensinde, og det har konsekvenser for den kvalitet og tilgængelighed, som patienterne møder. Flere patienter, en stigning i kronikere og multisyge borgere samt mangel på sundhedspersonale er grundudfordringer, der kræver, at vi går nye veje.

Mens vi venter på robusthedskommissionens forslag til, hvordan sundhedsvæsenet kan blive mindre sårbart, vil vi gerne pege på initiativer, der kan bidrage til at løse de problemstillinger, som presser sundhedsvæsenet i en hidtil uset grad. Det handler om, at vi får den innovation og nye viden, der allerede findes, bragt bedre i spil, så nye behandlingsformer og innovativt medicinsk udstyr i højere grad kan løfte patientkvaliteten og aflaste sundhedsvæsenet.

Afsendere

Indlægget er skrevet af:

  • Klaus Lunding, formand for Danske Patienter
  • Susanne Axelsen, formand for Lægevidenskabelige Selskaber
  • Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lægemiddelindustriforeningen
  • Peter Huntley, direktør i Medicoindustrien

Det er faktisk såre enkelt: Opret en sundhedsfond, der kan sikre, at det ikke – som erfaringer viser – tager 15 år at implementere ny viden, nye behandlinger og nye teknologier fuldt ud i sundhedsvæsenet, og som fremmer, at alle relevante perspektiver og kompetencer inddrages i arbejdet.

Innovation som opgør med vanetænkning
Der er mange fondstanker i øjeblikket. Regeringen nævner blandt andet i sit regeringsgrundlag en sundhedsfond, som både sigter på løsninger, der aflaster sundhedsvæsenet, og som har et klart patientfokus. Vores forslag peger i samme retning: At løse aktuelle udfordringer ved at få udrullet innovation og nye løsninger, der gavner patienter og samfund nu og her og ikke om ti år. Det er der brug for.

Innovation og nye idéer har det grundlæggende svært i sundhedsvæsenet, når tiden er knap, og når besparelsesmål præger klinik og indkøb. Men nye idéer, der skaber værdi for patienter og samfund, udgør en helt central del af de mange løsninger, vi skal have i spil, hvis vi fremadrettet skal sikre, at patienterne får adgang til den bedste forebyggelse og behandling, og at det sker på en måde, som samtidig aflaster sundhedsvæsenet.

Innovation og nye idéer har det grundlæggende svært i sundhedsvæsenet, når tiden er knap, og når besparelsesmål præger klinik og indkøb

Klaus Lunding, Susanne Axelsen, Ida Sofie Jensen og Peter Huntley

Der er hårdt brug for at gøre op med vanetænkningen. Skal vi skabe et kvalitetsorienteret og økonomisk bæredygtigt sundhedsvæsen, forudsætter det, at vi bliver bedre til at integrere innovation og teknologi som en del af løsningerne på de problemer, sundhedsvæsenet står overfor – hvor vi dokumenterer den patientoplevede, faglige og organisatoriske værdi af nye og eksisterende løsninger.

Det sker ikke af sig selv, men forudsætter investeringer i rammer, der faciliterer fokus på innovation, evidensbaseret og valid implementering, blivende testinfrastrukturer, digitalisering, videndeling, organisering, nye kompetencer, incitamenter og ikke mindst offentlig-private samarbejder, der inddrager patienter, pårørende og klinikere både på det strategiske plan og i udvikling af konkrete løsninger.

Fokus på udvikling, forbedring og skalering
Sundhedsfonden skal favne alle former for sundhedsinnovation – det vil sige alt lige fra helt nye former for lægemidler til medicinsk udstyr, digitale løsninger, og hybrider heraf, hvor teknologierne er konvergerende – samt revurdering af allerede etablerede løsninger.

Det skal ikke være afgørende, om det alene er offentlige midler, eller om private fonde bidrager. Ej heller skal sundhedsfondens bidrag være betinget af, om det er et offentligt eller privat initiativ, om det er et offentlig-privat partnerskab, eller om det er et partnerskab, der rækker ud i civilsamfundet. Det afgørende er, om initiativerne skaber værdi for patienter og samfundet.

Sundhedsfonden bør have fokus på udvikling, forbedring og skalering af nye løsninger bredt set

Klaus Lunding, Susanne Axelsen, Ida Sofie Jensen og Peter Huntley

Sundhedsfonden bør have fokus på udvikling, forbedring og skalering af nye løsninger bredt set. Hvad enten det drejer sig om pilotprojekter, som har et potentiale i større skala, eller testinfrastruktur, registre og sundhedsdata, der kan styrke den kliniske forskning og den nødvendige evaluering af sundhedsinnovation og behandlinger.

Ligeledes vil fonden kunne bidrage til at styrke patienters og personalets kompetencer, så man er i stand til at tage nye løsninger i brug, hvad enten det foregår på hospitalet eller derhjemme. Og endelig skal fonden have stærkt fokus på ulighed, så udviklingen kommer patienter til gavn uanset økonomi, uddannelse, geografi og diagnose.

Mulighederne er mange, men sikkert er det, at hvis vi skal have en chance for at sikre sundhedsvæsenets bæredygtighed, så er der brug for at se nye veje og skabe værdi på baggrund af nytænkning. Vi kan rent faktisk udvikle os ud af problemerne og gøre det sammen, men det sker ikke af sig selv. Derfor skal vi have en sundhedsfond, der fra dag ét har valid implementering og skalering for øje. Sæt i gang.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Klaus Lunding

Formand, Danske Patienter
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 1984)

Susanne Maigaard Axelsen

Formand, Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), ledende overlæge, Aarhus Universitetshospital, lektor, Aarhus Uni., leder, Vælg Klogt
Cand.med. (Aarhus Uni. 1989), ph.d. (Aarhus Uni. 2007)

Ida Sofie Jensen

Koncernchef, Lægemiddelindustriforeningen, adm. direktør, Dansk Lægemiddel Information, bestyrelsesmedlem Danmarks Statistik
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 1984), EMP (Insead 2008), EHLP (Insead 2010), DBE (Columbia 2013), Singularity University (2016), EBP (Insead 2018)

0:000:00