Syge ældre bliver dyrere for kommunerne

KMF: Regeringen vil have kommunerne til at betale en større del af regningen, når ældre og helt små børn indlægges. Til gengæld slipper de billigere for alle andre. Det skal sikre en mere målrettet forebyggelse, siger sundhedsministeren.

Sundhedsminister Sophie Løhde (V) offentliggør fredag regeringens bud på en ny model for kommunernes medfinansiering af regionerne.
Sundhedsminister Sophie Løhde (V) offentliggør fredag regeringens bud på en ny model for kommunernes medfinansiering af regionerne.Foto: Toke Kristiansen/Altinget
Kim Rosenkilde

Vi har et system uden effekt, men med betydelige bivirkninger. Nu fjerner man så bivirkningerne.

Jakob Kjellberg
Sundhedsøkonom og professor ved Kora

Kommunerne skal have en større økonomisk gevinst ved at forebygge de mange og ofte gentagende indlæggelser af ældre borgere.

Derfor er regeringen nu parat med en ny model for, hvordan regningen for en indlæggelse skal deles mellem regionerne og kommunerne.

Grundlæggende vil regeringen have kommunerne til at betale mere, når ældre over 65 år og børn under to år indlægges. Til gengæld bliver alle andre indlæggelser billigere for kommunerne.

Dokumentation

Regeringens følger op på økonomiaftaler

Regeringens forslag om at omlægge den kommunale medfinansiering af regionerne kommer i kølvandet på aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2016.

Af aftalen om kommunernes økonomi fremgår blandt andet:

"På baggrund af en evaluering af ordningen gennemført i foråret 2015 er regeringen, KL og Danske Regioner enige om, at en ændret medfinansiering skal fjerne mulige incitamentsvirkninger i regionerne, ligesom den kommunale efterreguleringsmekanisme justeres med fokus på større sammenhæng mellem afregning og eventuel tilbagebetaling."

"Der er samtidig enighed om, at der bør arbejdes med en yderligere kortlægning af fordele og ulemper ved mulige modeller for at differentiere medfinansieringen, så den målrettes de grupper af borgere, hvor kommunerne har størst mulighed for at påvirke indlæggelser. I den forbindelse vurderes mulighederne for øget gennemsigtighed i afregningen mellem de enkelte regioner og kommuner.”


Aftale om regionernes økonomi for 2016:

"På baggrund af en evaluering af ordningen gennemført i foråret 2015 er regeringen og Danske Regioner enige om, at en ændret medfinansiering skal fjerne mulige incitamentsvirkninger i regionerne, der kan påvirke den marginale aktivitet, og samtidig håndtere de byrdefordelingsmæssige konsekvenser."

"Der er endvidere enighed om, at der bør arbejdes med en yderligere kortlægning af fordele og ulemper ved mulige modeller for at differentiere medfinansieringen målrettet afgrænsede grupper af borgere. ”

Kilde: Sundhedsministeriet


0:000:00