Debat

Sygeplejeselskab og centerleder: Problematisk at regionerne ikke inddrager andre end læger i nyt kvalitetsinstitut

Danske Regioner vil oprette et ny kvalitetsinstitut for sundhedsvæsenet. Det giver god mening. Men det er problematisk, at det kun er lægerne, der er inddraget i beslutningerne. For udfordringerne i sundhedsvæsenet skal løses ved en fælles og tværprofessionel indsats, skriver Pia Dreyer og Marianne Wetendorff Nørgaard.

Målet med et nyt kvalitetsinstitut er ifølge Danske Regioner, at alle borgere får sundhedsydelser af høj og ens kvalitet. Derfor må andre sundhedsprofessioner tænkes, med når der sættes retning for kvalitetsarbejdet, Pia Dreyer og Marianne Wetendorff Nørgaard.
Målet med et nyt kvalitetsinstitut er ifølge Danske Regioner, at alle borgere får sundhedsydelser af høj og ens kvalitet. Derfor må andre sundhedsprofessioner tænkes, med når der sættes retning for kvalitetsarbejdet, Pia Dreyer og Marianne Wetendorff Nørgaard.Foto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix
Pia Dreyer
Marianne Wetendorff Nørgaard
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Danske Regioner er kommet med en ny model for arbejdet med kvalitet og prioriteringer i det danske sundhedsvæsen i 2025. For at skabe større synergi og en samlet retning for arbejdet med kvalitet opretter Danske Regioner en ny organisation; Sundhedsvæsenets Kvalitetsinstitut.

I den forbindelse lægges Behandlingsrådets opgaver og Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) ind i det nye institut.

Udfordringerne i dagens og fremtidens sundhedsvæsen skal løses ved en fælles og tværprofessionel indsats.

Pia Dreyer og Marianne Wetendorff Nørgaard
Hhv. forkvinde for Dansk Sygepleje Selskab og leder af Center for Kliniske Retningslinjer

Det kan der måske være god synergi i, men der er ikke god synergi i, at beslutningerne kun er truffet sammen med Lægeforeningen (LF) og De Lægevidenskabelige Selskaber (LVS).

At det så ovenikøbet er besluttet, at instituttet kun skal være med til at støtte, at de lægefaglige specialer udarbejder nationale kliniske retningslinjer, som sætter målet for en konkret behandling, er vel nærmest et tilbageskridt for patienterne i Danmark.

Udfordringerne skal løses i fællesskab

Alle professioner i sundhedsvæsenet arbejder med kvalitet og udarbejdelse af kliniske retningslinjer for at sikre, at patienter får den bedst mulige pleje og behandling.

Målet med et nyt kvalitetsinstitut er ifølge Danske Regioner, at alle borgere får sundhedsydelser af høj og ens kvalitet. Derfor må andre sundhedsprofessioner tænkes, med når der sættes retning for kvalitetsarbejdet.

Udfordringerne i dagens og fremtidens sundhedsvæsen skal løses ved en fælles og tværprofessionel indsats. Det må derfor være en tværprofessionel opgave at fastlægge bedst praksis for al behandling, jævnfør sundhedslovens paragraf 5.

Mange professioner deltager i den lægefaglige behandling eller udfører selvstændigt behandling i forbindelse med for eksempel pleje, træning, rehabilitering, palliation og så videre. Når målet er høj kvalitet, er det vigtigt at sikre, at de kliniske retningslinjer implementeres, og i den forbindelse ved vi fra forskning, at de kliniske retningslinjer implementeres bedre, hvis de er udarbejdet tværprofessionelt og med inddragelse af patientperspektivet.

Læs også

Der skal inddrages andre end læger

Under Dansk Sygepleje Selskab har Center for Kliniske retningslinjer siden 2008 metodisk vejledt, vurderet og i samarbejde med kliniske sundhedsprofessionelle, udarbejdet kliniske retningslinjer indenfor sygeplejen.

Flere vigtige retningslinjer for danske patienter er udarbejdet tværprofessionelt og vurderet, så sygepleje kan udføres på baggrund af evidens.

Et eksempel er for eksempel hud mod hud kontakt mellem det præmature barn og dets forældre, hvor vi ved at gennemgå evidensen, nu ved, at hud-mod-hud-kontakt påbegyndt fra første levedøgn har positiv effekt på præmature børns amning, fysisk stabilitet og forældre-barn tilknytning.

Der er stærke argumenter for at inddrage andre end læger i er nyt kvalitetsinstitut.

Pia Dreyer og Marianne Wetendorff Nørgaard.
Hhv. forkvinde for Dansk Sygepleje Selskab og leder af Center for Kliniske Retningslinjer

Et andet eksempel er en klinisk retningslinje om forebyggelse af aggressiv adfærd i psykiatrien, hvor evidens viser at sundhedspersonale ved hjælp af et screeningsredskab kan forudsige kortids risiko for aggressiv og voldelig adfærd, som kan bidrage til tidlig igangsættelse af deeskalerende interventioner.

Interventioner som er med til at forebygge eller sikrer anvendelse af tvangsforanstaltninger, isolering eller bæltefiksering. Det giver tryghed for patienter og kan føre til et tryggere arbejdsmiljø for personalet.  

Begge eksempler har stor værdi for både patienter, deres pårørende og samfundet som helhed. Eksemplerne viser, hvor vigtig en tværfaglig indsats er, for at lykkedes med at tilbyde den bedste pleje og behandling, der giver det bedste resultat for patienten uden skadevirkninger. Så vi tænker, der er stærke argumenter for at inddrage andre end læger i er nyt kvalitetsinstitut.

Afslutningsvis vil vi pointere, at patientforløb er tværprofessionelle og tværsektorielle og forudsætter at kvaliteten og den evidensbaserede praksis i det danske sundhedsvæsen udvikles i et samarbejde med inddragelse af alle relevante professioner og sektorer.

Vi mener derfor, at der er behov for, at Danske Regioner sikrer, at der bliver tværprofessionel repræsentation i både beslutningslaget i Sundhedsvæsenets Kvalitetsinstitut og i udarbejdelsen af kliniske retningslinjer og andre fagudvalgs arbejder.

Det er nødvendigt, så vi i fællesskab kan sikre den bedste tværprofessionelle pleje og behandling til alle patienter i det danske sundhedsvæsen

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Pia Dreyer

Formand, Dansk Sygepleje Selskab, professor i sygepleje, Aarhus Universitetshospital
Sygeplejerske (Sygeplejeskolen i Aalborg, 1989), Ph.d. i Sygepleje (Aarhus Uni. 2009)

Marianne Wetendorff Nørgaard

Lektor og leder, Center for Kliniske RetningslinjerSygeplejerske
ph.d. (Aalborg Uni. 2018)

0:000:00