Kommentar af 
Mette Bock

Tidligere kirkeminister: De etiske dilemmaer forsvinder ikke med nye anbefalinger om surrogatmoderskab

Mange par henvender sig til surrogatmødre i udlandet, fordi lovgivningen om kommercielt surrogatmoderskab er mindre restriktiv end i Danmark. Det dilemma forholder Det Etiske Råd sig ikke til i sine nye anbefalinger, skriver sognepræst og tidligere kirkeminister Mette Bock.

Det Etiske Råd har netop udgivet en række nye anbefalinger til lovgiverne omkring surrogatmoderskab i Danmark. Men meget er sket siden rådet sidst forholdt sig til problemstillingen, skriver Mette Bock.
Det Etiske Råd har netop udgivet en række nye anbefalinger til lovgiverne omkring surrogatmoderskab i Danmark. Men meget er sket siden rådet sidst forholdt sig til problemstillingen, skriver Mette Bock.Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix
Mette Bock
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Én ting er rettigheder. Noget helt andet er følelser. Det første kan reguleres med paragraffer, det andet er ustyrligt og ofte uforudsigeligt.

Ind imellem kan man tænke, at medicinsk teknologi i dag rummer fantastiske muligheder, men også skaber etiske dilemmaer, som vi tidligere var behageligt fri for at tage stilling til. Sådan er det imidlertid ikke med surrogatmoderskab. Det har altid fundet sted.

Allerede i Det Gamle Testamente hører vi om Abraham og Sara, der levede et lykkeligt liv sammen. De manglede ikke noget. Bortset fra et barn. Gud havde fortalt dem, at de skulle blive stamforældre til et stort folk. Men Sara blev ikke gravid, og det udviklede sig til at blive en stor sorg, der fyldte alt. Den sorg er præcis den samme, som mange oplever i dag, når drømmen om et barn brister.

Men både dengang og nu er mennesker villige til at gå langt for at opfylde drømmen om barnet alligevel. Sara fik den idé, at Abraham skulle gøre deres slave, Hagar, gravid. Det skete – og så begyndte problemerne. For både Abraham og surrogatmoderen elskede barnet. Sara blev jaloux, og endte med at sende både barn og surrogatmoder væk. Til Abrahams store sorg.

Den gamle historie fortsætter på dramatisk vis, men selvom det ender med, at også Sara føder et barn, var forholdet mellem de to ændret for altid.

Dilemmaerne står også i kø i dag, når vi praktiserer surrogatmoderskab. Og det er ikke blevet mindre kompliceret af, at vi har andre muligheder end at sende en mand i seng med en anden kvinde end sin hustru, selvom det fortsat bliver praktiseret visse steder i verden.

Det Etiske Råd er ikke en hylde, man kan henlægge de komplicerede overvejelser til, for derefter blot at kopiere anbefalingerne

Mette Bock
Sognepræst og tidligere kirkeminister

Én ting er at regulere rettigheder for barnet, surrogatmoderen, donorer af henholdsvis æg og sæd, og de modtagende forældre. Det kan vi i en vis udstrækning, selvom vi ikke skal bilde os ind, at alle situationer kan forudses.

En anden ting er de mange følelser, der kommer i spil. Ofte går det godt, men der er masser af eksempler på ulykkelige situationer, hvor mange kommer i klemme. Den, der risikerer mest, uden selv at have truffet nogen valg overhovedet, er det barn, der er blevet til på andres foranledning og under omstændigheder, det ingen indflydelse har haft på.

Det Etiske Råd har netop udgivet en række nye anbefalinger til lovgiverne omkring surrogatmoderskab i Danmark. Meget er sket siden rådet sidst forholdt sig til problemstillingen, blandt andet homoseksuelles mænds ønske om medfaderskab omkring surrogatfødsler og muligheden for, at både æg og sæd er doneret, så surrogatmoderen ikke er genetisk beslægtet med det barn, hun føder.

Det Etiske Råd skelner mellem altruistisk og kommercielt surrogatmoderskab. Anbefalingen er, at der ikke bliver lempet på den eksisterende lovgivnings begrænsninger på incitamentet til at praktisere kommercielt surrogatmoderskab. Rådet er bekymret for risikoen for handel med børn, der strider mod både dansk lovgivning og internationale konventioner.

Derimod ser rådet gerne lempelser omkring altruistisk surrogatmoderskab, altså en relation, hvor der ikke er penge mellem surrogatmoder og de modtagende forældre. Her anbefales det blandt andet, at sundhedspersonale fremover får mulighed for at medvirke, så befrugtningen ikke skal foregå hjemme i dagligstuen.

Det er et etisk dybt kompliceret område at lovgive omkring, fordi mulighedsspektret er så bredt. Vi ved, at mange par i dag henvender sig til surrogatmødre i udlandet, fordi lovgivningen omkring kommercielt surrogatmoderskab er mindre restriktiv end i Danmark. Og det dilemma forholder de nye anbefalinger sig ikke til.

Læs også

Der er talrige kendte eksempler på dybt ulykkelige situationer, hvor udenlandske surrogatmødre har fortrudt, og det derfor har været meget vanskeligt at få barnet hjem til Danmark trods genetisk slægtskab.

Følelser er en meget stærk drivkraft, og de kan få mennesker til at gøre de mest uforudsigelige ting. Så når lovgivningen eventuelt skal ændres, bør udgangspunktet være barnets beskyttelse, da barnet under alle omstændigheder er den svage part.

Man skal også se i øjnene, at med den restriktive lovgivning omkring kommercielt surrogatmoderskab vil trafikken til udlandet fortsætte. Det, man ikke kan se eller regulere med dansk lovgivning, eksisterer fortsat, og det kan de nye anbefalinger ikke ændre på. Desperate danskere vil fortsat søge til udlandet og også betale store summer for at få deres ønske opfyldt, hvis mulighederne er bedre i udlandet.

Jeg siger ikke, at vi i Danmark blot skal lempe lovgivning, så alt bliver muligt i Danmark, men blot at problemet ikke går væk. De skal vi se i øjnene. Der er imidlertid også problemer knyttet til det altruistiske surrogatmoderskab, som Det Etiske Råd gerne ser lempelser omkring.

Der er heldigvis lykkelige eksempler på altruistisk surrogatmoderskab, også når en nært beslægtet kvinde for eksempel har båret familiemedlemmers børn og uden problemer givet barnet videre efter fødslen. Men der er også eksempler på, hvordan de følelser, der er på spil i Det Gamle Testamentes fortælling om Sara og Hagar, folder sig ud.

Jeg synes, at anbefalingerne fra Det Etiske Råd er både forsigtige og velovervejede, og de er heldigvis formuleret i relativt stor enighed.

Hverken følelserne eller de etiske dilemmaer kan fjernes fra vores liv som mennesker på denne jord

Mette Bock
Sognepræst og tidligere kirkeminister

Overvejelserne og anbefalingerne bør inspirere lovgiverne, der dog altid skal huske, at det er dem, der som lovgivere bærer slutansvaret for al lovgivning. Det Etiske Råd er ikke en hylde, man kan henlægge de komplicerede overvejelser til, for derefter blot at kopiere anbefalingerne.

Surrogatmoderskab er som nævnt ikke en ny ting. Det nye er, at den medicinske teknologi skaber flere muligheder. For eksempel for dobbeltdonation, hvor ikke blot sæd, men også æg er doneret, så surrogatmoderen ikke er genetisk beslægtet med det barn, hun føder.

Nye er også de spørgsmål, der knytter sig til eksempelvis homoseksuelle mænds rettigheder i forhold til barnet og ønsket om tidlig juridisk sikring af medfaderskab. Det skal håndteres, og der er behov for lempelser også på dette område. Ellers fortsætter trafikken ud af landet bare uændret.

Finder surrogatmoderskabet sted her i landet, er det helt afgørende, at der indgås en klar kontrakt på forhånd. En kontrakt, der beskriver barnets, surrogatmoderens og de modtagende forældres rettigheder så præcist som muligt.

Det gør det juridisk, men ikke følelsesmæssigt lettere at håndtere, hvis følelserne pludselig spiller de involverede parter et pus. Den slags kan hverken forudses eller reguleres, og så må man læne sig op af juraen og indgåede kontrakter. Hverken følelserne eller de etiske dilemmaer kan fjernes fra vores liv som mennesker på denne jord.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Mette Bock

Sognepræst, Horsens Provsti, tv-vært, Dk4, fhv. kultur- og kirkeminister og MF (LA)
cand.phil. i filosofi (Odense Uni. 1982), cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 1986)

0:000:00