Kirsten Normann Andersen
 svarer 
Sophie Løhde

Hvilke sanktionsmuligheder har myndighederne i forhold til at stoppe læger, som åbenlyst ulovligt udskriver for meget medicin?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Sundheds- og Ældreudvalget, Spørgsmål 254

Kan ministeren bl.a. i forlængelse af den sag som er beskrevet i jp.dk 23/1-2024: ”Lægen, som blev landskendt for nylig i en skandalesag, har tidligere været i myndighedernes søgelys”, svare på – hvilke sanktionsmuligheder myndighederne har i forhold til at stoppe læger, som åbenlyst ulovligt udskriver for meget medicin?

– hvad styrelserne har foretaget sig i forhold til at stoppe en læge i retten til at udskrive medicin, som åbenlyst ikke kun er til patientens eget forbrug?

Svar fra torsdag den 22. februar 2024

”Kan ministeren bl.a. i forlængelse af den sag som er beskrevet i jp.dk 23/1-2024:

”Lægen, som blev landskendt for nylig i en skandalesag, har tidligere været i myndighedernes søgelys”, svare på – hvilke sanktionsmuligheder myndighederne har i forhold til at stoppe læger, som åbenlyst ulovligt udskriver for meget medicin?

– hvad styrelserne har foretaget sig i forhold til at stoppe en læge i retten til at udskrive medicin, som åbenlyst ikke kun er til patientens eget forbrug?” Svar:

Jeg kan ikke gå ind i de konkrete sager, men det er efter min opfattelse>a fuldstændig uacceptabelt, hvis læger unødigt udskriver meget store mængder receptpligtig medicin til patienter og dermed potentielt medvirker til, at medicinen kan videresælges ulovligt til andre. Jeg har derfor bedt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om at se på, om reglerne kan strammes, så vi får et bedre værn mod ulovligt videresalg af receptpligtig og tilskudsberettiget medicin.

Jeg kan desuden oplyse, at den enkelte læge efter § 17 i autorisationsloven er forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed under udøvelse af sin virksomhed. Det er lægens ansvar ved lægemiddelordination at vurdere indikationen, kontraindikationer og risiko for bivirkninger samt tage stilling til mulige interaktioner med øvrige lægemidler, som patienten anvender.

Jeg har en klar forventning om, at enhver læge er sit ansvar bevidst og ikke ordinerer lægemidler på måde, der kan være til fare for patientsikkerheden. Hvis en læge er til fare for patientsikkerhed, kan Styrelsen for Patientsikkerhed iværksætte en tilsynssag og iværksætte proportionelle sanktioner.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00