Mette Thiesen
 svarer 
Sophie Løhde

Hvor mange social- og sundhedspersonaler, forventes det, der kommer fra Filippinerne og Indien gennem positivlisten?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Sundheds- og Ældreudvalget, Spørgsmål 256

Vil ministeren oplyse, hvor mange social- og sundhedspersonaler, det forventes, der kommer fra Filippinerne og Indien gennem positivlisten?

Svar fra tirsdag den 13. februar 2024

”Vil ministeren oplyse, hvor mange social- og sundhedspersonaler, det forventes, der kommer fra Filippinerne og Indien gennem positivlisten?” Svar:

Jeg forstår spørgsmålet sådan, at der spørges ind til, hvor mange sundhedspersoner, der forventes at kunne blive rekrutteret fra henholdsvis Indien og Filippinerne på baggrund af en eventuel samarbejdsaftale med landene.

Regeringen har sammen med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance med aftale af 24. januar 2024 om bedre og smidigere rammer for rekruttering af udenlandske sundhedspersoner fra tredjelande besluttet at afsøge, om der er grundlag for samarbejde med Indien og Filippinerne om rekruttering og uddannelse af sundhedspersonale fra disse lande.

Afdækningen skal anvendes til brug for senere stillingtagen til, om Danmark skal indgå konkrete partnerskabsaftaler. Som led i afdækningen forventes potentialet, afhængig af den konkrete udformning af en samarbejdsmodel, at blive undersøgt.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00