Mikkel Bjørn
 spørger 
Peter Hummelgaard

Vil ministeren kommentere artiklen "Grønlandsk far i chok: Datters drabsmand på fri fod i Aarhus”?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Sundhedsudvalget, Spørgsmål 439

Vil ministeren kommentere artiklen "Grønlandsk far i chok: Datters drabsmand på fri fod i Aarhus”, tv2ostjylland.dk, den 28. marts 2024, herunder at en drabsmand, der i 2020 er dømt for at have dræbt sin ekskæreste og forsøgt at dræbe hendes 15-årige datter, allerede i 2024 kan være på uledsaget udgang, hvor han kunne købe en køkkenkniv og medbringe denne tilbage på afdelingen uden at blive kropsvisiteret, hvorefter han begik et nyt drab? Ministeren bedes redegøre for, om det er hensigtsmæssigt at psykiatrien oplyser, at der ikke findes lovhjemmel til at visitere retspsykiatriske patienter, der kommer tilbage fra udgang, samt redegøre for om den nye bekendtgørelse om udgangstilladelse m.v. til personer, der er anbragt i hospital eller boform i henhold til strafferetlig afgørelse eller i medfør af farlighedsdekret, som den forhenværende justitsminister Nick Hækkerup satte i kraft fra slutningen af efteråret 2022 efter en lignende episode, hvorefter der blev indsat en ny bestemmelse om, at der ved afgørelse om tilladelse til udgang skal lægges vægt på, at hensynet til retshåndhævelsen ikke i øvrigt taler imod udgangen, herunder de forhold, der har begrundet dom til anbringelse, således at det eksempelvis kan tale imod tilladelse til udgang, at den dømte har begået særlig grov personfarlig kriminalitet og alene har været anbragt på en psykiatrisk afdeling i en kortere periode, er tilstrækkelig, eller om der er behov for yderligere stramninger, herunder at drabsdømte tidligst kan få uledsaget udgang efter 5 år fra endelig dom, samt tilvejebringelse af lovhjemmel til kropsvistering af retspsykiatriske patienter? Der kan i øvrigt henvises til UUI alm. del supplerende svar på spm. 582 (folketingsåret 2020-21).

0:000:00