Jens Henrik Thulesen Dahl
 svarer 
Sophie Løhde

Mener ministeren, at det i højere grad bør være muligt for alvorligt syge patienter at få tilskud til ernæringspræparater på lige fod med tilskudsberettiget medicin?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

§20-spørgsmål 1002

Mener ministeren, at det i højere grad bør være muligt for alvorligt syge patienter at få tilskud til ernæringspræparater på lige fod med tilskudsberettiget medicin?
Skriftlig begrundelse:
Ingen.

Svar fra onsdag den 29. maj 2024

Ernæringspræparater kan være afgørende for, at patienterne er velbehandlede. Som Indenrigs- og Sundhedsminister ligger det mig meget på sinde at sikre, at patienterne har adgang til de nødvendige produkter, der sikrer, at patienterne er velbehandlede. Efter en konkret, lægefaglig vurdering, har patienten derfor allerede mulighed for at modtage 60 procent i tilskud til lægeordinerede ernæringspræparater. Tilskudsgraden dækker som udgangspunkt patientens gennemsnitlige merudgifter til kost.

0:000:00